1 VAKORINTO 14

1Khutalelani lirando, mi txi navela kumana sihiwa sa Moya, ngutungutu txihiwa txa kuwomba dipswi. 2Nguko awu a wombawombako tidimi, kha wombawombi ni vathu, a wombawomba ni Txizimu; a walo wu a ti engisako, kambe ene a wombawomba timhaka ta misisalo, na a txi tulelwa ngu Moya. 3Awu a wombako dipswi a wombawomba ka vathu, kasiku a txi va aka, a txi va tsanisa, a txi va mbuwetela. 4Awu a wombawombako tidimi, wa ti aka ene apune, aniko awu a wombako dipswi a aka dibanza da Txizimu. 5Ni ti navela ti to motshenu mi wombawomba tidimi, kambe ngutungutu ni ti navela ku motshenu mi txi womba dipswi. Nguko awu a wombako dipswi a pala wule a wombawombako tidimi, hahanze ka kuva e txhamusela ati a wombawombako, kasiku dibanza di mana ku akwa. 6Senikoko, vanathu, ngako ni txi mi tela, ni txi tela kuta wombawomba tidimi, ni na mi vhuna ka tihi, hahanze ka kuva ni txi wombawomba ngu siwoniso sa Txizimu, ni timhaka ta wutxhari, ni ta kuwomba dipswi mwendo ta kugondisa, kani? 7Ta maheka toneto ka si si vetwako, na i singa so hanya, kufana ni msengele, mwendo txitende; ku nga ti si si humisi mtsome wu wu zivanekako, yi na ziviswa ku txani ndando yi yi vetwako ngu wona msengele mwendo txona txitende, kani? 8Kufana ni toneto, mpundu wu txi mahwa nyamvetwe, i mani a no ti lulamisela kuya yimbini kani? 9Ngu toneto, nananu: ngako lidimi lanu li txi humisa mapswi o mbi pfala, ti na ziviswa ku txani ati mi wombawombako tona kani? Mi na fana ni wu a wombawombako ni diphuho. 10Ha ditikoni ku ni tidimi to tala, kambe totshe ta pfala. 11Ngako ni si engisi mhaka ya mapswi a wule a wombawombako ni nani, ni na nga no va heloho, nene a na nga wo va wa heloho kwangu. 12Ngu toneto, ngako mi navelako kumana sihiwa sa Moya, khutalani kasiku mi txi si mana ngu kutalelwa ka sona, ti to mi aka dibanza. 13Ngu toneto, awu a wombawombako tidimi, a na khongele kasiku e si kota ku ti txhamusela. 14Ngukusa, ngako ni txi khongela ngu tidimi, moya wangu wa khongela, aniko mapimo angu kha ma bhinduli. 15Se nji txani ni fanelako kumaha kani? Ni na khongela ngu moya, ni txi khongela kambe ngu mapimo; ni na embelela ndando ngu moya, ni txi embelela kambe ngu mapimo. 16Ngukusa, ngako u txi bonga ngu moya wokha ka Txizimu, se awule i ko va mthu dwe msengeletanoni, eko a si ti pfiko ati u wombako, a na si kotisa ku txani ku angula, a txi “Amen” ka mkombelo wako wa kubonga, kani? 17Awe wa bonga tatinene; kambe mmwane kha ti mu aki. 18Ani na bonga ka Txizimu, nguko na wombawomba tidimi to tala, ti si ziwiko kupinda motshenu. 19Kambe msengeletanoni ni dhunda kuwomba mtxhanu wa mapswi awa ma pfalako, kufela kugondisa vamwane, kupinda kuwombawomba dizana da mazana a mapswi ngu tidimi ti ti si ziwiko. 20Vanathu, mi nga ti maheni vanana mapimoni kwanu. Ka tile to biha, eho ti maheni vanana, kambe amu ka mapimo ti maheni madhota. 21Amu ka dibhuku da mlayo, ti bhatwe ti ta ku: Ni na wombawomba ka vathu vava ngu lidimi la vathu va mamwane matiko, ngu sisofu sa timwane tixaka, kambe hambi keto, kha va na mbi ni engisa, kha Mkoma. 22Ngu konaho, tidimi njikombiso ka va va si kholwiko, i singa ka va va kholwako; kasi kuwomba dipswi kha ku mahelwi ava va si kholwiko, aniko ku mahelwa makholwa. 23Ngu toneto, ngako di txi tshangana dotshe dibanza msengeletanoni, se votshe va txi wombawomba ngu tidimi to hambana, se konako ku txi wulela vathu vo mbi ti ziva, mwendo va va si kholwiko, ina kha va na mbi womba ti to mi bharukile, kani? 24Aniko kumaha ti votshe va txi womba dipswi, se konaho e wulela awu a si kholwiko, kumbe a si ti ziviko, eyo wa konwa ngu votshe e lamulwa ngu votshe; 25makungo a mbilu yakwe ma na humeleliswa ha kubasani, se a na namisa mbanza, e khozela Txizimu, a txi womba atxi: Kha ditshuri Txizimu txa ho hagari kwanu. 26Ti di ngeto, ku nga mahwa to txani kani, vanathu? Mbimo yi mi sengeletanako, mmwane ni mmwane kwanu a nga si kota kuthula ndando, mmwane a nga si kota kuwomba dipswi do gondisa, mwendo dipswi di a nga kombiswa ngu Txizimu, mwendo kuwomba mapswi o kari ngu lidimi lo hambana, mwendo txiningo txo txhamusela ti ti wombwako ngu timwane tidimi; kambe totshe tiya ti na mahelwe kufela ku aka msengeletano. 27Ngako ku di ho kuwombawomba tidimi to hambana, ku nga wombe vo pinda vambidi, mwendo hambi i di vararu, mmweyo ngu mmweyo, se mmwane a txi txhamusela. 28Kungako ku singa ni wo txhamusela, awu a nga titi lava kuwombawomba ngu tidimi to hambana a na malale; a na ti khongelele mbiluni kwakwe ene ekha ni Txizimu. 29I di vaprofeti, va na wombawombe vambidi mwendo vararu, se vamwane va na lamule. 30Ngako mmweyo wa va va nga tshangana a txi kombiswa mhaka ngu Txizimu, ku na malale awule wo khata, hambi a di hagari ka kuwombawomba. 31Motshenu mi nga si kota kuwomba dipswi da Txizimu, mmweyo ngu mmweyo, kasiku votshe ve mana kugonda ni kutsaniswa. 32Mimoya ya wuprofeti mi lamulwa ngu vaprofeti. ] 33Nguko Txizimu hi nga Txizimu txa vhilinganya, aniko i Txizimu txa kudikha. Madingano ni txiheno txa otshe mabanza a vasawuleki, 34vavasikati va na malale misengeletanoni; vona kha va tumelelwi kuwombawomba. Ku laveka va txi ti veka hahatshi, kota kuwomba ka wona mlayo. 35Va txi lava kugonda to maha, va na wotise ka vamna vawe mtini, nguko ti ni muyilo ka wamsikati kuwombawomba hagari ka msengeletano. 36Ina dipswi da Txizimu di humete kwanu kani? Mwendo nganu mokha mi nga di amukela kani? 37Ngako mmweyo wanu a txi ti pfa ti to i mprofeti mwendo mthu wu a nga woniswa mhaka ngu Txizimu, a na ti zive konaho ti to ati ni mi bhalelako nzirumo sa Mkoma. 38Aniko ngako a di ho wu a si ti ziviko, ti komba ti taku nene kha ziwi ngu Txizimu. 39Ngu toneto, vanathu, navelani kumana wuprofeti, mi nga tsimbeni vathu kuwombawomba ngu tidimi to hambana. 40Aniko totshe ti na mahwe ngu fanelo ni mlayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\