1 VAKORINTO 15

1Vanathu, na mi alakanyisa Evhangeli yi ni nga mi txhumayela, ayi anu mi nga yi amukela, ayi mi nga zumba mi di tsani ka yona; 2ayi yi no mi hanyisa, ngako mi txi yi veketisa tiya ni nga mi txhumayelisa tona. Hahanze keto, kukholwa kwanu ku nga va i di ka mahala. 3Ngukusa kukhata, ni mi gondisile tiya nani ni nga gondiswa: Ti ta ku Kristu a fite ngu kota ya siwonho sathu, nga tiya yi wombisako tona Mibhalo. 4A keletwe, e tshumela e wuka ngu ditshiku da wuraru, nga ti yi wombako yona Mibhalo. 5A ti wonekisile ka Khefasi, se ngu msana e wonwa ngu vale va digumi ni vambidi. 6Msana keto, a ti wonekisile ka vanathu vo pinda mtxhanu wa mazana, ngu txikhati tximwetxo; ava, hagari ka vona, vamwane va ku ngadi va txi hanya ni nyamsi, aniko vamwane se va fite. 7Msana keto kambe a ti wonekisile ka Jakobe, se kugwita keto, a ti wonekisile ka votshe vapostoli. 8Se ngu magwito ka totshe, a ti wonekisile kwangu, ni ku mwanana wa tshole, a nga velekiswa kuhawulwa. 9Ngukusa ani ni mdotho ka votshe vapostoli; kha ni fanekelwi ngu kudhanwa ngu ditina da mpostoli, nguko ni xanisile dibanza da Txizimu. 10Kambe konakuwa, ngu mtamo wa kateko ya Txizimu ni phindukile ni maha txi ni ku txona, futsi kambe kateko yiya Txizimu txi nga ni ninga, kha ya maha txifule; nguko ni thumile ngutu kupinda vona votshe; kasi mweno hi nga ani, kambe i kateko ya Txizimu yi yi ku ni nani, yi nga thuma tona. 11Ngu toneto, mwendo ngani mwendo ngu vona, ati hi txhumayelako ngu toneto; se ngu toneto nanu mi nga ti amukela. 12Ngako ku txi gondiswa ti to Kristu a wukile ngu ka vafi, i mhaka muni vamwanyane hagari kwanu va wombako ti to kha ku nga ho kuwuka ka vafi kani? 13Ngako ku singa ho kuwuka ka vafi, Kristu nene kha wuka ka vafi. 14Se ngako Kristu a sa wuka ka vafi, kugondisa kwathu nga mahala, likholo lanu ni lona nda mahala. 15Se, ngu yiya nzila, hi tifakazi ta makuhu ta Txizimu, nguko ha txi fakazela ti to txona txi wusile Kristu, na txi sa m'wusa, ngako i di ditshuri ti to vafi kha va wuki kufani. 16Ngukusa, ngako vafi va si wuki ngu ka vafi, Kristu nene kha wuka; 17se ngako Kristu a sa wuka ka vafi, likholo lanu nda mahala, se mi ngadi siwonhoni kwanu. 18Ngu toneto, ni vale va nga fela ka Kristu, va lovile ni vona. 19Ngako txithembo txathu ka Kristu i di txa kugwitela ka wona wutomi wa ha mafuni muwa dwe, ti komba ti to hi vathu va va fanelako kutsetswa ngu dotshe ditiko. 20Aniko hi nga tona! Kristu a wukile ngu ka vo fa, ngene matiwula a votshelele va va nga otela. 21Ngukusa, kufana ni kuwa lifo li nga vangwa ngu mthu mmweyo, ngu toneto kuwuka ka vafi ni kona ku vangilwe ngu mthu mmweyo. 22Kha ditshuri, ngako votshe va fako ngu ka Adhamu, ngu toneto kambe votshe va na tshumela ve hanya ngu ka Kristu. 23Aniko mthu ni mthu ngu txikhati txakwe: Kukhata, Kristu i ku matiwula a votshe; ngu msana ava va lumbako Kristu va na wuka ngu mbimo ya kuwuya kwakwe. 24Magwito ka totshe, ngu mbimo yi Kristu a no tshumela e ningela Mfumo ka Txizimu Tate, msana ka kuva a di fuvisile kotshe kufuma, ni wotshe wukoma ni yotshe mitamo. 25Ngukusa ta laveka ti to Kristu e fuma, kala kuza e veka votshe valala hahatshi ka mikondo yakwe. 26Se mlala wo gwitisa a fanelako kufuviswa, ngu lifo. 27Ngukusa, Txizimu txi vekile sotshe hahatshi ka mikondo ya Kristu. Aniko, ngako va txi khona: “Si vekilwe sotshe hahatshi kwakwe”, ti ha kubasani ti to kha txi balwi Txizimu i ku txona txi nga si veka hahatshi ka mikondo yakwe Kristu sotshe simaha. 28Msana ka kuva sotshe si di vekilwe hahatshi ka mikondo yakwe, ngu konaho kambe nene Mwanana a na ti vekwa hahatshi ka wule a nga m'ninga mtamo wa kufuma sotshe, kasiku Txizimu txi txi va i di sotshe ka votshelele. 29Ngako i singa toneto, nji txani va ndino wuyelwa ngu txona ava va bhabhatiswako, ngu kubhabhatiselwa vafi, kani? Ngako vafi va si wuki, nji txani vathu va txi ti bhabhatisela ngu vona kani? 30Hambi athu nje, ti hi vhuna txani kutsana hi txi ti ningetela mu tiphangoni, yotshe mbimo kani? 31Vanathu, yotshe mbimo na fa, ngu kota ya kupfaliswa kuwa ni nga ku mana kwanu, ngu ka Jesu Kristu Mkoma Wathu. 32Idiku kulwa kwangu ni sikakaka ditikoni ka Efesu ni to lwela nduma ya mafu dwe, ti ni vhuna txani toneto, ngako ku singa ho kuwuka ka vafi kani? “He dyeni hi sela, nguko mangwana ha fa.” 33Mi nga ti kanganyiseni: “Vangana vo biha va wonhetela mikhuwo ya yinene.” 34Wukani tatinene, mi nga yeni masoni ngu kuwonha. Vamwane kwanu va hanya va si zivi ni txilo ka timhaka ta Txizimu. Ni womba tiya kasiku mi ti pfa tingana. 35Aniko mmwane a na khene: Va wukisa ku txani vafi kani? Va wuya ni wuhi mmidi kani? 36Txiphukuphuku we! Atxi u phayako, kha txi mili, ngako txi sa thanga ngu kufa. 37Se atxi u phayako, hi nga wona mndonga wupune, wu tshumelako wu mila, aniko i nyingi dwe, ya fulaho mwendo ya yimwane mbewu. 38Aniko Txizimu txa ninga mmidi mbewu yiya, madingano ni kuranda ka txona; yimwane ni yimwane txi yi ninga mmidi wu wu dinganako yona. 39Mimidi yotshe hi nga mimidi ya lixaka limwelo, aniko wu ho mmidi wa mthu, wu ho mmidi wa sihari sa mune wa minenge, wu ho mmidi wa sinyana, ni mmidi wa sihaka. 40Ku na ni mimidi ya nzumani ni mimidi ya ha mafuni, aniko kuphatima ka mimidi ya nzumani kha ku fani ni kuphatima ka mimidi ya ha mafuni; 41ditambo di ni kuphatima ka dona, mtxima niwona wu ni kuphatima ka wona; tinyeleti ni tona tina ni kuphatima ka tona; futsi kambe hagari ka tona, kuphatima ka yimwane ku hambana ni kuphatima ka yimwane nyeleti. 42Kuwuka ka vafi ni kona ku na mahisa toneto: ku phaywa mmidi wu wu sinako, ku txi wuka mmidi wu wu si siniko; 43ku phaywa mmidi wu wu solekako, ku txi wuka mmidi wa kupfaliswa; kuphaywa mmidi wu wu ku singa ni mtamo, ku txi wuka mmidi wu wu ku ni mtamo; 44kuphaywa mmidi wa mtumbuluko, ku txi wuka mmidi wa moya; wu ho mmidi wa mtumbuluko, kambe wu ho mmidi wa moya ni wona. 45Ngu konaho, ku bhatwe, va txi: “Mthu wo thanga, Adhamu, a mahilwe txiwumbwa txi txi hanyako.” Aniko Adhamu wu wo gwitisa a mahilwe moya wu wu hanyisako. 46Aniko so khata hi nga sile sa moya, kambe ngu sile sa mmidi; asile i ku sa moya si tile ngu msana. 47Mthu wo khata a nga wumbwa ngu mafu, mbwa mafu; mthu wa wumbidi a ta ngu nzumani. 48Vathu va va nga wumbwa ngu mafu, va fana ni wule wa mafu; vathu va va nga ta ngu nzumani, va fana ni wule wa nzumani. 49Ngaku hi nga ningwa kuambala txifaniso txa mthu wa mafu, hi na ningwa kambe kuambala txifaniso txa mthu wule wa kuta ngu nzumani. 50Ati ni wombako tona, vanathu, ni khani: Mmidi ni mnoha kha si na mbi dya thomba ya Mfumo wa Txizimu, hambi kusina kha ku na mbi dya thomba ya si si si siniko. 51Ni lava ku mi gela misisalo: hi nga hotshethu hi no fa, aniko hotshethu hi na hinduluswa txiemo. 52Ngu txikhatianyana txo fana ni kuphanima ka diso, ngu kuvetwa ka mpundu wo gwitisa, nguko kha ditshuri wu na vetwa mpundu, vafi va na wuka va si swi va di ni kusina, athu hi na hinduluswa. 53Ta laveka ti to mmidi wu wu sinako wu txi ambala ku ambi sina, ni mmidi wu wu fako wu txi ambala ku ambi fa. 54Mbimo yi mmidi wuwa wu sinako wu no ambala ku ambi sina, ni mbimo yi mmidi wu wu fako wu no ambala ku ambi fa, ka txonetxo txikhati ku na tatiseka ati ti ku mu ka Mibhalo, ati taku: Lifo li mitilwe ngu kuxula. 55Awe lifo, kuxula kwako ku hani? Awe lifo, mndombo wako wu hani, kani? 56Mndombo wa lifo ngu txiwonho, ani mtamo wa txiwonho ngu mlayo. 57Txi na bongwe Txizimu txi hi ningako kuxula ngu Mkoma wathu Jesu Kristu. 58Se ngu toneto, vanathu vo randeka, zumbani mi di tsani, mi si xulwi ngu txilo. Khutalani mi txi ya masoni ka mthumo wa Mkoma, na mi txi ti ziva ti to, masoni ka Mkoma, mthumo wanu hi nga wa mahala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\