1 VAKORINTO 16

1Ka mhaka ya msengo wa kuvhuna vasawuleki, nananu mahani tonti ni nga rumela kumaha ka makholwa a mabanza a Galatiya. 2Ngu ditshiku do khata ka divhiki, mmweyo ni mmweyo kwanu, mtini kwakwe, a na phawuse e veka ngu phuho asi a nga si kota kusiyeta, kasiku mi si rinzeli kuta senga ni di bwakile. 3Mbimo yi ni no bwaka, ni na ta va ruma ni mapapilo avava anu mi no va sawula, ve tsula Jerusalema, kuheleketa msengo wanu. 4Se ngako ti di ni fanelo ku ni tsula navo, va na ta tsula ni nani. 5Ni na mi hokela, msana ka kuva ni di pindile ngu Makhedhoniya. Ni no pinda ngu kona dwe. 6Kutilava ni na ta zumba ni nanu, mwendo kambe kuta heta mbimo ya wuxika ni di kheyo, kasiku mi ni heleketa amu ni endelako kona. 7Kha ni lavi kuta mi wona, ni tekela kupinda, aniko ni pimisa kuta fungala mbimo yo kari ni nanu, ngako Mkoma a txi ni tumelela. 8Kambe ni ngadi zumbile Efesu kala ditshiku da Pentekoste, 9nguko ahawa mthumo wangu wu tuletwe ditimba da hombe, na kasi valala mba vangi. 10Ngako Timoti a txi mi tela, ti lulamiseleni, kasiku a si ta va ni kuthava txilo, nguko nene wa khutala mthumoni, ka Mkoma, kufana ni nani. 11Ngu toneto, ku nga ve ni mthu wa ku m'kanyisa. Mu lulamiseleni dipfhumba dakwe ngu kuthutha kasi ku e ta kheno kwangu, nguko ani ni m'rinzete kumweko ni vanathu. 12Ngu ditshelo da mwanathu Apolosi, ni m'kombete ngutu, ti to e ta kheyo kwanu, mi ku vanawe. Aniko ene kha ti lava ku mi tela kunukunukuwa; a na ta, ngako a txi mana mbimo. 13Wonelelani, mi zumba mi di tsani mu ka likholo, mi hanyisa txiwamna, mi va ni mtamo. 14Totshe ti mi ti mahako, ti maheni ngu lirando. 15Tximwane txileleto, vanathu, ngu txiya: Ma ti ziva ti to vathu va nyumba ya ka, Estefanasi ngu vona i ku vo thanga ditikoni ka Akaya, avava kambe va nga ti ningela kasi kuthumela vasawuleki. 16Ti ningeteleni nananu ka vathu vo nga toneto ni ka votshe va va thumako ni kuxaniseka navo. 17Na tsaka ngu kuta ka Estefanasi ni Fortunato ni Akayiko, nguko vona va mi tsivetile kupwatekani kwanu. 18Va ti ta ninga kudikha moya wangu ni wanu. Vanani ni txithavo ni vathu vo ngeto. 19Ma mi dingula otshe mabanza a Asiya. Akila ni Prisila kumweko ni msengeletano wu wu tshanganelako nyumbani kwakwe, va mi dingula ngutu. 20Va mi dingula votshe vanathu. Losanani ngu kupswopswana ko sawuleka. 21Madingula awa ngangu nipune: Paulo. 22Awu a si randiko Mkoma a na ve kurukwani. Maranatha! Ngono, Mkoma! 23Kateko ya Mkoma Jesu yi na ve ni nanu motshe. 24Lirando langu li na ve ni nanu motshe ngu ka Kristu Jesu.Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\