1 JOHANE 5

1Wuhi ni wuhi a kholwako ti to Jesu i Mesiya, a velekilwe ngu Txizimu; se awule a randako m'veleki, wa m'randa kambe awule a nga velekwa ngu ngene. 2Ati taku ha va randa vanana va Txizimu, hi ti zivisa tiya: Ngako hi txi randa Txizimu ni kuengisa sirumo sa txona. 3Nguko kuranda Txizimu ti womba kuveketa milayo ya txona; futsi milayo ya txona kha yi nemeli. 4Txihi ni txihi txi nga velekwa ngu Txizimu txa xula mafu: Se atxiya txi xulako mafu ngu likholo lathu. 5I mani a xulako mafu hahanze ka wule a kholwako ti to Jesu i Mwana wa Txizimu kani? 6Jesu Kristu ngene wu a nga ta kwathu ngu mati a kubhabhatiswa kwakwe ni mnoha. Moya ngu wona wu fakazako, nguko Moya ngu wona i ku ditshuri. 7Nguko kuna ni tifakazi tiraru: 8Moya ni mati ni mnoha. Kambe sotshe siya sa siraru si fakaza mhaka yimweyo. 9Ngako hi txi tumela wufakazi wa vathu, he ziveni ti to wufakazi wa Txizimu mbwa hombe ngutu kupinda wa vathu. Nguko wufakazi wa Txizimu ngu wu txona txi nga wu mahela Mwanana wa txona. 10Awu a kholwako ka Mwanana wa Txizimu, wufakazi wu kwakwe. Awu a si kholwiko ka Txizimu wo txi maha Txizimu txa makuhu, nguko kha kholwi ka wufakazi wu txi nga mahela Mwanana wa txona. 11Se wufakazi wa kona ngu wuwa: Txizimu txi hi ningile wutomi wo mbi guma, se wutomi wuwa wu ka Mwanana wa txona. 12Awu a ku ni Mwanana wa Txizimu ana ni wutomi; awu a ku singa ni Mwanana wa Txizimu kha nga ni wutomi. 13Timhaka tiya totshe ni bhalela anu mi kholwako ditinani ka Mwanana wa Txizimu, kasiku mi txi ti ziva ti to mina ni wutomi wo mbi guma. 14Kuthemba ku ni ku nako masoni ka Txizimu ngu kuwa: Ngako hi txi txi kombela txo maha, mayelano ni kuranda ka Txizimu, txona txa hi engisa. 15Ngako hi ti zivako ti to Txizimu txa hi engisa ka totshe ti hi txi kombelako, ha ti ziva kambe ti to asi hi nga si kombela ka txona hi si mani. 16Ngako mthu a txi wona mwanawe a txi maha txiwonho, atxi txi si yisiko kufani, a na m'kombelele; se Txizimu txi na m'ninga wutomi, ngako hakunene txiwonho txiya i singa txa kuyisa kufani. Txi ho txiwonho txi txi yisako kufani, kambe hi nga txona txi ni ku khani a na m'kombelela ngu txona. 17Wotshe wubihi njiwonho, kambe txi ho txiwonho txi txi si yisiko kufani. 18Ha ti ziva ti to votshe va va nga velekwa ngu Txizimu kha va hanyeli kuwonha, nguko Mwanana wa Txizimu wa va veketa, se M'bihi kha na ku va gwesa. 19Athu ha ti ziva ti to hi va ka Txizimu ni ti to ditiko dotshe di mtamoni ka M'bihi. 20Athu ha ti ziva ti to a tile Mwanana wa Txizimu, a ta hi ninga mapimo, kasi kuziva Txizimu txa ditshuri. Se athu hi maneka hi di tshangani ni Txizimu txi i ku txa ditshuri ngu konaho ka Mwanana wa txona Jesu Kristu. Awuwa ngene i ku Txizimu txa ditshuri ni wutomi wo mbi guma. 21Vanavangu tshuralelani sikwembu sa walo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\