1 PEDRO 1

1Ani Pedro, Mpostoli wa Jesu Kristu, ka vasawuleki va i ku valuveli va va nga hangalaka matikoni ka Ponto, ni Galatiya, ni Kapadhokiya, ni Asiya ni Bhitiniya; 2i ku va va nga sawulwa madingano ni makungo a kale a Txizimu Tate, ve sawulekiswa ngu Moya, kasiku va txi engisa Jesu Kristu ni kuamukelwa ngu mnoha wakwe: Kateko ni kuthutha si na ve ni nanu ngu wungi wa sona. 3Txi na dhumiswe Txizimu, i ku Tate wa Mkoma wathu Jesu Kristu, awu a nga hi veleka ka wuphya, ngu wumbilu wakwe wa hombe ni txithembo txa kuhanya. 4Kasi hi txi va ni thomba yo mbi sina, ayi yi si si kotiko kunyetwa ngu txilo, mwendo kuwuna, ayi yi nga vekelwa anu nzumani; 5anu mi vhikelwako ngu mtamo wa Txizimu, ni likholo la kuhanyiswa kuwa hi ku hafuhi ni ku ku wona ka masiku o gwitisa. 6Atiya ti fanela ku mi tsakisa, hambiko kutilava mi no thuka mi txi manwa ngu siduko ka masikunyana o kari; 7kufela ku lisima la likholo lanu, i ku tximaha txa lisima kupinda nzalama, yi yi nyivilikiswako ngu mndilo, li txi mana wudhumo ni kupfaliswa, mbimo yi a no ta Jesu Kristu, a txi ta ti wonekisa; 8Ene wu mi m'randako, hambiko mi si nziko ku mu wona, ene wu mi kholwako kwakwe, atiya ti na mi ninga kutsaka ko mbi balwa ni kutala ni wudhumo. 9Nguko mi na amukela, ngu ditshuri, hakhelo ya likholo lanu, i ku kuhanyiswa ka mimoya yanu. 10Kuhanyiswa kuwa ku wonisisilwe ni kupimisiswa ngu vaprofeti va va nga songolela kuwomba ngu kale timhaka ta kateko yi mi nga sikelwa yona. 11Vona va wonisisile mbimo ni mamahekelo awa ma nga kombwa ngu Moya wa Kristu, wu wu nga ti navo, awu wu nga ti va profetela sixaniso sa Kristu ni kupfaliswa kuwa ku nga ti fanela ku si londisa ngu msana. 12Txizimu txi kombisile ka vaprofeti vava, ti to i ti singa so lumba vona, aniko si ti mahelwa anu, simaha siya mi ziviswako konkuwa ngu vale va mi txhumayelako Evhangeli ngu mtamo wa Moya wo Sawuleka, wu wu nga rumelwa ngu nzumani, i ku sikombiso si tingelozi tipune ti navelako ku si wona. 13Ngu toneto, sungani mitxalatxala siwununi kwanu, mi txi zumba mi txi wonelela. Vekani likholo lanu ka kateko yi mi no ningwa, ka ditshiku di Mkoma wathu Jesu Kristu a no ta ti wonekisa. 14Ngaku mi ku vanana vo engisa, mi nga londeteni minavelo yi mi nga ti nayo mbimo yi mi nga ti si nzi kuziva txilo. 15Aniko, ngaku awule a nga mi dhana, i ku msawuleki, nananu mahani vasawuleki ka yotshe mithumo yanu. 16Nguko, ti bhatwe va txi: "Mahani vasawuleki, nguko nani ni msawuleki." 17Ngaku mi m'dhanako ti to, "Tata," ene wule a lamulako mthu ni mthu madingano ni mithumo yakwe, hanyani ngu txithavo yotshe mbimo ya kuhanya kwanu mu mafuni. 18Ma ti ziva ti to mi ponisilwe ka mahanyelo o mbi vhuna txilo, aawa mi nga ma mana ka vatate vanu; mi ponisilwe na i singa ngu simaha si si sinako, kufana ni silivhela mwendo nzalama; 19aniko, mi terutwe ngu mnoha wa lisima wa Kristu, wu wu fanako ni wa Txinvutana txo mbi na wulema mwendo txibawa; 20Ene a nga ziwa ngu kale, na ku si nzi kumahwa ditiko, kambe a txi wonekiswa ka sikhati sa nyamsi, asi i ku so gwitisa, ngu mhaka yanu. 21Ngu kota yakwe, ma kholwa ka Txizimu, atxi i ku txona txi nga mu wusa ka vafi, txi txi m'ninga wudhumo, kasiku kukholwa kwanu ni kuwonelela kwanu, mi txi si veka ka Txizimu. 22Ngu kuengisa ditshuri, mi basisilwe mimoya yanu ngu kurandana ngu lirando la txikoma ni txinanda. Randanani ngu kukhutala ka lirando la kuta ngu mndani ka mbilu, 23nguko kha ma velekelwa ka mbewu yi yi sinako, aniko mi veleketwe ka mbewu yo mbi sina, ngu dipswi da Txizimu txi txi hanyako, txo mbina makhato ni magwito. 24Nguko, mthu wuhi ni wuhi a fana ni mwasi, kupfaliswa kwakwe kotshe kufana ni txiluva txa mwasi. Mwasi wa woma, se txiluva txi mora, 25aniko dipswi da Mkoma da zumba. Se dipswi diya, ngu dona di mi nga txhumayelwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\