1 TIMOTI 1

1Ani Paulo, mpostoli wa Kristu Jesu ngu kurumwa ngu Txizimu Muhanyisi wathu, ni kurumwa ngu Kristu Jesu, txithembo txathu: 2Ni bhalela Timoti, mwanana wangu wa ditshuri ngu mu ka likholo: Kateko ni wumbilu ni kudikha, si txi ta ngu ka Txizimu Tate ni ka Kristu Jesu Mkoma wathu. 3Nga ti ni nga ku leletisa tona, ni txi ya Makhedhoniya zumba konkheyo Efesu, kasi kutsunzukisa vamwane ti to va si gondisi ti i ku singa tona, 4va si heti mbimo ngu tikaringane ni kulondetela sibongo so mbi guma, asi si vangako kukanetisana, akuwa ku si vhuniko mthumo wa kuranda ka Txizimu, wu tsimbitiswako ngu kukholwa. 5Txigelo txa txileleto txiya ngu lirando, li li humako ka mbilu yo basa, ka livhalo la linene ni ka likholo lo mbi na kukanganyisa. 6Ngu ku ti hambukisa ka nzila yiya, vamwane va pepesekile ve ya wulela ka siwombawomba so mbi vhuna txilo; 7va navela kumaha vagondisi va mlayo, na kasi kha va ti zivi ni ti va wombako hambi ni ti va xambanyako ti to va tsani ka tona. 8Aniko athu ha ti ziva ti to mlayo wu lulamile, ngako hi txi wu thumisa ngu fanelo ya kona; 9na hi txi ti ziva ti to wona kha wa vekelwa ava vo lulama, aniko wu veketwe ava vo biha ni vaeyisi, ava va si thaviko Txizimu, ni vawonhi ni vamahi va to yila ni va va mahako to nyenyeza ngu sa Txizimu, ava va dayako vatate vawe ni vamame vawe, ni vadayi va vathu; 10vamahi va ta nzambwa, vavamna va kumaha to biha ni vamna kulowe, vaxavisi va tikhumbi, vawombi va makuhu, vaxambanyi va makuhu, ni votshe va va mahako totshe ti ti hambanako ni gondo yo hanyisa ya ditshuri, 11yi engisanako ni evhangeli yi yi nga vekwa manzani kwangu, ayi yi pfalisako Txizimu, i ku txisima txa makatekwa. 12Na bonga ka wule a nga ni ninga mtamo, Kristu Jesu, Mkoma wathu, a nga ni wona ni di wo thembeka, a txi ni sawula kasiku ni mthumela, 13ani, kale ni nga ti mruketeli ni mxanisi ni mthu wa tshofu. Aniko ni mani divalelo, nguko atileya ni ti mahile ngu kusisalelwa ni wuhedheni wangu. 14Kambe kateko ya Mkoma wathu ni yi mani ngu kutala ka yona, ngu likholo ni lirando li li ku ka Kristu Jesu. 15Ni womba dipswi do thembeka ni da kuamukeleka ka votshe vathu: Kristu Jesu a tile ha mafuni kuta hanyisa vawonhi, ava ani ni ku wo thanga kwawe. 16A ni mahete wumbilu ani txiwonhi txo thanga, kasiku Kristu Jesu a txi kombisa ngu ngani kotshe kutimisela ka mbilu yakwe, a txi ni maha txikombiso ka vale va no kholwa kwakwe, ti to ve mana wutomi wo mbi guma. 17Kwakwe Mkoma wa totshe timbimo, Txizimu txo mbi na kufa, txo mbi wonwa ngu maso, ka txona Txizimu txa tximwetxo dwe, kudhumiswa ni kupfaliswa si na ve ka txona ngu malembe ni malembe. Amen. 18Ayi ngu yona gondo yi ni ku vekelako manzani kwako, mwanangu Timoti, madingano ni siprofeto si si nga wombwa ngu kale, na si txi komba awe; lwana yimbi ya yinene, u txi tsaniswa ngu sona siprofeto sile; 19na u di ni likholo ni livhalo la linene, nguko vamwane, ngu kunyenya livhalo la linene, likholo lawe li wonhekile. 20Hagari ka vonavo ku maneka Himenewu ni Alexandre, ava ni nga va ningela ka Sathane, kasiku ve gonda ku ambi ngadi ve ruketela Txizimu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\