2 VAKORINTO 1

1Ani Paulo, Mpostoli wa Kristu Jesu, ngu kuranda ka Txizimu, kumweko ni mwanathu Timoti, ha losa Dibanza da Txizimu di di ku Korinto, ni votshe vasawuleki va manekako ditikoni kotshe ka Akaya. 2Kateko ni kudikha si si tako ngu ka Txizimu Tate, ni ka Mkoma Jesu Kristu, si na ve ni nanu. 3Txi na dhumiswe Txizimu, Tate wa Mkoma wathu Jesu Kristu, Tate wa wumbilu, Txizimu txa kotshe kuthavelela, 4txona txi hi thavelela ka sotshe sixaniso sathu, kasiku hi si kota kuthavelela ava va karatekako, ngu yona thavelelo ayi nathu hi thavelelwako ngu yona ngu Txizimu. 5Nguko, ngaku sixaniso sa Kristu si hi talelako, ngu toneto, thavelelo yathu ni yona ya engeteleka ngu kota yakwe Kristu. 6Ngako hi txi xaniswa, hi xaniselwa ku anu mi txi mana kuthavelelwa ni kuhanyiswa. Se, ngako hi txi thavelelwa, anu mi mana kuthavelelwa nanu, aku ku mi ningako kutimisela ka sixaniso si nanathu hi timiselako ka sona. 7Ngu toneto, themba yathu kwanu yi tsani, ngu kuziva ti to ngaku mi sengelako ni nathu kuxanisekani, mi na va kumweko ni nathu ni kona kuthavelelwani. 8Vanathu, kha hi ti lavi ku mi sisela kuxaniseka ku ku nga hi mana hi di Asiya. Koneyo, hi xanisilwe, ngu mpimo wa hombe ngutu kupinda mtamo wathu, ahawa hi nga ti si thembi ti to hi nga hanya. 9Hi ti pfite kha ditshuri hi di vathu va va nga abaniselwa kufa. Atiya, ti hi ningile ku hi si ti thembi athu hipune, aniko, hi themba Txizimu atxi txi wusako vafi. 10Txona ngu txona txi nga hi ponisa, ngu txona kambe txi no hi ponisa ka phango ya hombe ya lifo; ka txona hi vekile themba yi yo txi na hi ponisa yotshe mbimo. 11Txona txi na hi vhuna ngu mtamo wa mikombelo yanu, kasiku kateko yi hi nga ningwa ngu kota ya kukombelelwa ngu vavangi, yi bongwa ngu vathu vavangi ditinani kwathu. 12Nguko ku ti guleta kwathu ku tsaniswa ngu wufakazi wa livhalo lathu: Ti to hi hanyile hagari ka vathu, ngutungutu hagari kwanu, ngu mahanyelo o sawuleka ni a ditshuri masoni ka Txizimu i singa ngu wuzivi wa vathu, aniko, ngu makatekwa a Txizimu. 13Kunene, athu kha hi mi bhaleli timhaka timwane to hambana ni tile mi gondako, ati mi ti zivako mapapiloni kwathu. Se, na themba ti to mi na ti ziva totshe kala magwito. 14Nguko, se ma hi ziva ngu phuho yimwane, futsi ma ti dhumisa ngu ngathu, kufana ni nathu hi no ta ti dhumisa ngu nganu, ka ditshiku da Mkoma wathu Jesu. 15Ngu mhaka ya kuthemba kuwa, ni lavile kuthanga ngu nganu ni txi mi tela, kasiku mi ta amukela kateko ka wumbidi. 16Se, ni ti pimisa kupinda ngu kwanu, ni txi tsula Makhedhoniya ni kuwuyani kambe, kasiku ni txi ta vhunwa ngu nganu ka dipfhumba da kuya Judheya. 17Ina mixuvo yi ni nga yi veka ngu kutsana, i ti yo sakana kani? Mwendo mixuvo yangu njo va i di ya wuthu dwe, ahawa ko za ni txi ta maha wule wo “Im, im” ni ku “ahim-him, ahim-him” ngu mbimo yimweyo kani? 18Na tsanisa ngu kuthemba ka Txizimu ti to mapswi awa ni ma wombako kwanu kha ma hinduka ma txi maha ta “Im” ni “ahim-him” ngu mbimo yimweyo. 19Nguko Mwanana wa Txizimu, Jesu Kristu a nga txhumayelwa ngu ngathu, ani ni Silivhano ni Timoti, kha maha wa “Im” ni “ahim-him”, aniko, mbwa “Im” yotshe mbimo. 20Nguko, sotshe sithembiso sa Txizimu, si mani “Im” wa sona kwakwe Jesu Kristu. Ngu toneto hi pfalisako Txizimu ngu ngene hi txi “Amen”. 21Ngu txona Txizimu txi hi tsanisako athu ni nanu ka Kristu, txi txi hi sawulekisa ngu ku hi tota mafura. 22Txona ngu txona txi nga hi veka txivango ngu txixambanyo txa txona, txi txi zima timbiluni kwathu sitsaniso sa Moya. 23I di ani, fakazi yangu ngu Txizimu ka ti to ngu ku mi tsetsa kha na tshumela ni ta Korinto. 24Hi nga ti to lava kufumela likholo lanu: Aniko ho lava kuvhunetela litsako lanu dwe, nguko amu ka likholo, anu mi tsani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\