2 PEDRO 2

1Kambe va manekile vaprofeti va makuhu hagari ka vathu, nga tona ti va no va va di ho vagondisi va makuhu hagari kwanu, ava va no wuyisa tigondo to hambuka, ati ti wonhako, ve lamba Mkoma wu a nga va terula, ve ti wuyisela kulova ka txikuluveta txitimwi kwawe. 2Vathu vavangi va na londeta tigondo tawe ta manyala, se ngu mhaka yawe, nzila ya ditshuri yi na nyetwa. 3Se ngu mhaka ya timbiti tawe, va na lava mabhindu ngu nganu, ngu kuthumisa mawombawombelo a kukanganyisa. Aniko, kulamulwa kwawe i kale ku di lulamisilwe, ni kulova kwawe kha ku nambi swela. 4Ngu toneto, ngako Txizimu txi nga mbi divalela tingelozi ti ti nga wonha, aniko txi ti rinzile maphalani ka txidema txa Gehena, ahawa ti woneletwako kala ditshiku da kulamulwa, 5kufana ni toneto Txizimu kha txa divalela kambe vathu va kale. Aniko, mbimo yi txi nga wuyisa ndambi txitimwi ka vathu va kuwonha, txi to ponisa Nowa dwe, mruruteli wa wululami, kumweko ni mtxhanu wa vathu ni vambidi va nga sala nayo. 6Se, txona Txizimu txi abanisile ti to ma na hiswe madhoropa a Sodhoma ni Gomora, ma txi hinduka me maha dikhuma, na txi txi dinganisa ati ti nga ti fanete kumaheka ka vale va si laviko kuhanyela Txizimu; 7Kambe Txizimu txi ponisile Loti, i nga ti mthu wo lulama, awu a nga txi xaniseka ngu mhaka ya wubihi wa vathu vale vo xanga. 8Mthu wuwa wo lulama, ngukuva a txi hanya hagari ka vabihi, a titi xaniseka mndani ka mbilu yakwe ya txithavo, ngu mhaka ya wubihi wuwa, ditshiku ni ditshiku, a nga txi wu wona ni ku wu engisa. 9Atiya ti womba ti to Mkoma wa si kota kuponisa vathu va wukhongeli ni kuveketa ava vo biha kasi ve ta tsayiswa ngu ditshiku do lamulwa; 10ngutungutu avale va londetelako kunavela ka nzambwa, va txi ti ningela ka minavelo yo nyenyeza, va txi eyisa ni wuhi wukoma. Vathuvo va ti themba ngutu, va ti kukumukisa, kha va thavi kuruketela sivangwa so sawuleka sa txitimwi. 11Kasi tingelozi, hambiko ti va palako vathu vale amu ka mtamo ni mu ka ku si kota, kha ti humisi mapswi a ku si ruketela masoni ka Mkoma. 12Kambe avava, kufana ni sihari si si ziviko, asi ngu mtumbuluko wa sona si nga mahelwa kusekelwa ni kudawa, ngaku va ruketelako atxile va si txi ziviko, va na fisa ku nga sona sihariso. 13Va na amukelisa toneto muholo wa wubihi wawe. Vona va tsakiswa ngu ku ti ningetetela ka mithumo ya nzambwa hagari ka mitshikari, vona va thela tingana ni kukhuvekisa vathu, mbimo yi va busako ni nanu mikhuwoni kwanu, va txi tsakela misakano yawe yo kanganyisa. 14Maso awe ma tate ngu wugango, kha ma kolwi ngu siwonho; se va lava ku ndindela txiwonhoni ava i ku vo mbi tsana; mbilu yawe yi tolovete makolo. Vona mbanana vo ruketelwa. 15Va lekile nzila yo lulama, ve londetela nzila ya Bhalahamu, mwanana wa Bheyori, awu a nga tumela kuxengwa ngu dihelo yo mbi lulama, 16aniko a kawukilwe ngu kona kubiha kuwa kwakwe. Ngu toneto, mbongola ya txiduma yi wombawombile ngu dipswi do nga da mthu, se yi txi malata wubhambane wa mprofeti. 17Vathu vava va fana ni sisima so mbina mati, ni marefu awa ma susumetwako ngu moya wa txihuhuri. Se txidema txa hombe ngutu txi va rinzete. 18Ngukusa, ngu kuwombawomba mapswi a ku ti guleta, ni o mbi nyawula, va riyela ngu minavelo ya mmidi ni kukanganyisa, avale va nga ti ngadi kuhuma ka vale va hanyako kukanganyiswani; 19na va txi va thembisa kuhuluka, kasi vona ndikhumbi ta wuwonhi, nguko mmweyo ni mmweyo i khumbi ya sile si m'xulako. 20Ngu toneto, ngako vathu msana ka kuva va di hulukile ka nzambwa ya ditiko ngu kuziva Mkoma wathu Jesu kristu, se ve tshumela da wumbidi va txi tumela kuxulwa ngu yona nzambwa yilela, mahanyelo awe o gwitisa ma na va o biha ngutu kupinda o khata. 21Ngu toneto, i ti tshuko kwawe, idiku va ti sa yi ziva nzila yo lulama, kupinda ku, msana ka ku yi ziva, ve hambuka ka mlayo wo sawuleka awu va nga ningwa wona. 22Ti tatisekile atile ti wombwako ngu divingwa da ditshuri adi di ku: “Yimbwa yi tshumete yi dya makosa a yona,” ni tiya kambe taku: “Khumba yi yi nga sambiswa, yi tshumete yi txi puluwunda ha ndopeni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\