2 TIMOTI 2

1Ngu toneto, awe, mwanangu, tsana ka tikateko ti ti ku ka Kristu Jesu. 2Ati u nga ti engisa kwangu masoni ka tifakazi ta tingi, ti veke manzani ka vavamna vo thembeka, ava va si kotako kugondisa vamwane. 3Nawe, xaniseka kumweko ni nani, nga disotxhwa da dinene da Kristu Jesu. 4A walo mthu wu, a ku, a di yimbini, a txi ti ningetela ka mithumo ya kuhanya kuwa, ngako a txi lava kutsakisa awule a nga m'ramba kuta yimbini. 5Kufana ni toneto, amu ka mapalisana a kulwa, ndena ya kulwa kha yi amukeli m'bhoti, ngako yi sa lwa ngu tifanelo ti ti lavekako. 6Mdimi wu a thumako ngu ku ti karata, ngene a fanelako kuthanga a txi amukela mihando. 7Engisa ti ni wombako, se Mkoma a na ku ninga kuziva totshe timhaketo. 8Alakanya Jesu Kristu, a nga wuka ka vakufa, ene wa lixaka la Dhavhidha, madingano ni Evhangeli yi ni yi txhumayelako, 9ayi ni xanisekako ngu mhaka ya yona, ni za ni sungwa ngu tingomondo nga no va txigevenga, kambe dipswi da Txizimu kha di na kusungwa ngu tingomondo. 10Ngu konaho ni timiselako ka totshe, ngu mhaka ya vasawulwa, kasiku nivona ve mana kuhanyiswa kuwa ku humako ngu ka Jesu Kristu, kumweko ni kupfaliswa ko mbi guma. 11Di thembekile dipswi di di ku kha dona: “Ngako hi txi fa kumweko nayo, hi na wuka kumweko nayo kambe; 12ngako hi txi xaniseka kumweko nayo, hi na fuma kumweko nayo.Ngako hi txi m'lamba, nene a na hi lamba; 13ngako hi si thembeki,ene a na zumba a di thembekile,nguko kha na ku ti kaneta apune.” 14Va alakanyise timhaka tiya, u txi ti fakaza masoni ka Txizimu, ti to ku laveka va si kanetisani ngu mapswi, nguko kuphikizana kha ku vhuni txilo, tsena ku thuma kutimeta ava va ti engisako. 15Khutalela kumaneka masoni ka Txizimu u di mthu wu a nga dukwa, txithumi txi txi si faneliko kutelwa ngu tingana, awu a gondisako dipswi da ditshuri ngu nzila yo lulama. 16Hambana ni mabhulo a walo, o mbi na wukhongeli, nguko ava va ma dhundako, va na ya masoni ngu kunyenya Txizimu, 17mapswi awe ma fana ni nyamakazi, a sakatako mmidi. Hagari kwawe kuna ni Himenewu ni Filetusi. 18Vona va hambanile ni ditshuri ngu kuwomba ti to ta kuwuka ka vafi ti pindile kale, ve khuvekisa vamwane amu ka kukholwa. 19Hambi keto, makhato o tsana ma nga vekwa ngu Txizimu ma ngadi zumbisekile, ma nyathetwe txitambu txa dipswi diya di ku: “Mkoma wa va ziva ava va m'lumbako”. Ni tiya kambe ta ku: “Wuhi ni wuhi a fakazako ngu ditina da Mkoma a na hambane ni wubihi”. 20Ka nyumba ya hombe kha ku maneki siya sa nzalama ni sa silivhela dwe, aniko sa maneka kambe ni sa mavato ni sa dibumba; simwane sina ni mthumo wa lisima la hombe, simwane kha si na mthumo wa lisima la hombe. 21Ngu konaho, awu a ti basisako ka sihoxo siya a na va i di txiya txa hombe, txo sawuleka, txa kuvhuna ka nyamne wa txona, atxi txi nga lulamiselwa wotshe mthumo wa wunene. 22Vayilela minavelo yo biha ya vavaphya. Tsimbila ngu nzila yo lulama, ya likholo, ya lirando, ya kudikha, kumweko ni vale va khongelako ngu ditina da Mkoma, ngu mbilu yo basa. 23Nyenya kukanetisana ka wuphukuphuku, ku si vhuniko txilo. Wa ti ziva ti taku eto ti vanga mazolonga. 24Kasi awu i ku txithumi txa Mkoma kha faneli kulwa mazunga. A fanete kuhanya ngu kuthutha ni votshe vathu, a txi ziva kugondisa, a txi hunisela amu ka sixaniso. 25U fanete kulaya khakwati ava va kanetako, ngu kurinzela ti to Txizimu txi na va ninga mtamo wa kuhunduluka, 26ni ku va ninga kambe kutshumela ve wuya ka wuzivi, txi va ponisa ka mlawu wa Sathane, a nga ti va bzwetile ngu wona, kasiku ve maha kuranda kwakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\