2 TIMOTI 3

1Kambe, ziva tiya: Ka masiku a kugwitisa ku na hoka timbimo to karata. 2Nguko vathu va na va vo ti randa vapune, vanyatimbiti, va ku ti mahisa, va ku ti kulisa, varuketeli, vaeyisi va vaveleki, vo mbi ziva kubonga, va vo mbi khongela, 3ava vo mbina lirando, vo mbina kutsetselela, valumbeti, vo mbi ti ├▒ola, va tshofu, valala va ti i ku to lulama, 4vaningeli va vakwawe, vathu vo mbina txithavo, vo ti guleta, ava va randako ngutu so tsakisa nyama kupinda kuranda Txizimu. 5Va na nga vo va ni wukhongeli, kasi va lamba mtamo wa wona wukhongeli. Va vayilele evo nivona. 6Hagari kwawe ku maneka avale va wulelako mitini ka vathu, ve bzweta vavasikati vo mbi tsana, ava va nemelwako ngu siwonho, va ndindwako ngu totshe tixaka ta minavelo yo biha, 7va gondako yotshe mbimo, aniko va si si kotiko kumana wuzivi wa ditshuri. 8Kufana ni kuwa Janesi ni Jambresi va nga eyisa Mosi, ngu toneto ni vona vava va kanetako ditshuri. I vathu va va nga wonheka mapimo, va likholo lo mbi tsana, 9Kambe vona kha va na mbi ya kule ngutu, nguko wuphukuphuku wawe wu na ti kombisa ka votshe, kufana ni wuphukuphuku wa vona vale vavambidi. 10Kambe awe u ni londisete ngu hafuhi amu ka kugondisa, amu ka mahanyelo, amu ka makungo, amu ka likholo, amu ka lihuniselo, amu ka lirando, amu ka kutimisela, 11amu ka sixaniso, ni kuxupheka kuwa ni nga ku ziva ni di Antiyokiya, Ikoniyo, ni Listra. Eso sixaniso ni nga si wona! Kambe Mkoma a ni ponisile ka sotshe. 12Kha ditshuri, votshe va va lavako kuhanya ngu wukhongeli ngu ka Kristu Jesu, va na xaniswa. 13Kasi vathu va tshofu ni vaxengeteli, vona va na ya masoni ngu kumaha wubihi, va txi kanganyisa vamwane ni ku ti kanganyisa vapune. 14Aniko awe, zumba u di tsani ka tiya u nga gonda, u txi ti tumela ngu kuva i di ta ditshuri. 15Kukhukhela ha wananani kwako, wa yi ziva Mibhalo yo sawuleka, yona yina ni mtamo wa ku ku ninga wuzivi, awu wu yisako kuhanyiswani ngu kukholwa ka Kristu Jesu. 16Yotshe Mibhalo yi pimisilwe ngu Txizimu, ya vhuna kugondisa, kulaya, ni kukawuka ni kutolovetisa tinzila to lulama; 17kasiku mthu wu i ku wa ka Txizimu a txi va a di hetisekile, a txi lulamiselwa ka yotshe mithumo ya yinene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\