2 TIMOTI 4

1Na ku xambanyisa masoni ka Txizimu ni ka Kristu Jesu, awu a no ta lamula vohanya ni vofa ngu ku ti wonekisa kwakwe ni mfumo wakwe: 2Txhumayela dipswi, khutala ka mbimo yi yi fanelako ni ka mbimo yi yi si faneliko; kawuka, laya, gondisa ngu kuhunisela ni wuzivi. 3Nguko yi na ta mbimo yi vathu va no mbi dhunda kuengisa gondo ya yinene, aniko, madingano ni mixuvo yawe ni kulava kutsakisa tinzeve tawe, ti nyakatelwako, va na ti lavela mtengo wa vagondisi. 4Vona va na hambukisa tinzeve tawe ka ditshuri, se va na rendekela mabhulo a walo. 5Aniko, awe, zumba u di tsani yotshe mbimo, timisela amu ka sixaniso, ti ningetele ka mthumo wa Evhangeli, hetisa mthumo wako. 6Nguko ani se ni hafuhi ni kuningelwa nga mhamba ya kubhawa; txikhati txa kurura kwangu txi hokile. 7Ni lwile yimbi ya yinene, ni hetile mnava wa kututuma kwangu, ni veketile likholo. 8Konkuwa ni lulamisetwe m'bhoti wo lulama, awu ni no ta ningwa ngu Mkoma, mlamuli wo lulama, ka ditsiku da hombe, i singa ani nokha, aniko ni ka votshe vale va no va va di rinzete ngu lirando kuhumelela kwakwe. 9Zama kuta kheno kwangu ngu kukuluveta. 10Nguko Dhamasi, ngu kuranda sa mafu awa, a ni thavile e tsula Tesalonika, Kreseka a tsute Galatiya, ni Titosi a tsute Dhalmatiya. 11Luka ngene ekha a ku ni nani. Ngono ni Marku nguko wa ni vhuna ngutu mthumoni. 12Ani Tikikusi ni m'rumete Efesu. 13Ngako u txi ta, neha dijasi diya ni nga di siya Trowasi ka Karpusi, kumweko ni mabhuku, ngutungutu mapapilo a madhowo. 14Alexandre mtshuli, a ni mahete tshofu yo biha ngutu. Mkoma a na m'tshumetele madingano ni mithumo yakwe. 15Nanawe ti wonele ngu ngene, nguko ene a tshurarete mapswi athu ngu mtamo. 16Kutiangulelani kwangu ko khata, ku walo ni wammweyo a nga ni emela, votshe va ni lekile ha mpfhukani. Kambe va nga thuke va txi ningwa mnandu ka mhaka yiya. 17Aniko Mkoma a ni emete, a txi ni tsanisa, kasiku dipswi di txi txhumayelwa ngu ngani, ngu kuhetiseka, ti to di txi mana kuengiswa ngu votshe vamatiko. Ani ni hulukisilwe ka txisofu txa ngonyamo. 18Mkoma a na ni hulusa ni ka yotshe mithumo yo biha; a na ni ponisa kasiku e ni yisa ka Mfumo wakwe wa nzumani. Kupfaliswa ku na ve kwakwe ngu malembe ni malembe. Amen. 19Dingula Priskila ni Akilasi, kufana ni mwaya wa Onesiforo. 20Erasto a sateKorinto. Ni site Trofimo a txi lwala didhoropani ka Mileto. 21Kuluveta u txi ta kheno wu si nzi kuhoka wuxika. Va ku dingula: Eubhulusi, ni Pudhente ni Lino ni Klawudhiyo ni votshe vanathu. 22Mkoma a na ve ni moya wako! Kateko yi na ve ni nanu motshenu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\