MITHUMO YA VAPOSTOLI 1

1Awe Teyofilo, ka dibhuku dangu do khata, ni xawutete totshe ti Jesu a nga thuma ni kugondisa, kukhukhela kukhatani, 2kala ka ditshiku di a nga kweliswa ngu dona nzumani, msana ka kuva a di leletile, ngu Moya wo Sawuleka, Vapostoli va a nga va sawula. 3Ka vona kambe a ti wonekisile ngu sikombiso so tala, msana ka kuxaniseka kwakwe, ti to wa hanya. A ti wonekisile kwawe mndani ka mune wa makumi a masiku, na a txi va txhumayela ngu timhaka ta Mfumo wa Txizimu. 4Hagari ka kuva a di khalahatshile navo ha sakudyani, a to va gela, a txi khene: “Mi nga khukheni muwa Jerusalema, aniko verelani Txithembiso txa Tate, i ku wule ni khalako ni txi wombawomba ngu ngene. 5Johane a bhabhatisile ngu mati, aniko anu mndani ka mbimo yo kari, mi na bhabhatiswa ngu Moya wo Sawuleka.” 6Avale va nga ti tshanganile va to mu wotisa, va txi khona: “Mkoma, ina ngu yona yi mbimo u lavako kuwusa mfumo wa Israyeli, kani?” 7Ene a to va xamula, a txi khene: “Kha ti lumbi anu kuziva sikhati mwendo timbimo ti ene Tate a nga ti emisela ngu wuhombe wakwe. 8Aniko, mi na amukela mtamo wa Moya wo Sawuleka, wu no txhika txitimwi kwanu, se mi na va mi di tifakazi tangu ahawa Jerusalema ni ka dotshe ditiko da Judheya ni Samariya, kala magemetamitshi ka ditiko.” 9A di wombile timhaka tiya, a to guleka na va txi mu wona, se direfu di mu tshireta, va si swi va txi mu wona. 10Na va di ngadi va txi wonetela nzumani, mbimo yi ene a nga txi tsula, konaho ku to humelela majaha mambidi, ma nga ti ambate tinguwo to basa, 11ayawa ma nga va gela, ma txi: “Majaha a Galileya, nji txani mi zumbako mi txi wonetela nzumani? Ene Jesu wu a nga gulwa hagari kwanu e kwela nzumani, a na wuyisa tona tiya mi nga mu wonisa tona a txi tsula nzumani.” 12Se ve khukha mmangoni, wu dhanwako ku mbwa Olivheti, awu wu ku hafuhi ni Jerusalema, mnava wa kudingana nzila ya ditshiku da Sabbata, se ve tshumelela Jerusalema. 13Kutingako va di hokile konaho, va to kwela ve ya ka nyumba yi ya txitimwi, ahawa ku nga ti zumba Pedro, ni Johane ni Jakobe ni Andrewu ni Filipi ni Tomasi ni Bhartolomewu ni Matewu ni Jakobe mwana Alfewu ni Simoni Muzelote, ni Judhasi mwana Jakobe. 14Vona votshe va ti simama ve khongela ngu mbilu yimweyo kumweko ni vavasikati vo kari, ni Maria mame wa Jesu ni vanawe. 15Ka ona yale masiku, Pedro a to khukha a txi ema hagari ka msengeletano wa vanawe, avava mtengo wawe wu nga ti lava kuhoka ka dizana ni makumi mambidi, a txi khene: 16“Vavamna va khe kwathu, yi ti ni fanelo ya kutatiseka Mibhalo yi yi nga profetwa kale ngu Moya wo Sawuleka, ngu txisofu txa Dhavhidha, ayi yi wombako ngu Judhasi, awu a nga ti maha mthangeli wa vale va nga ñola Jesu. 17Ene i ti mmweyo wathu, se a titi ningilwe txiavelo txa mthumo wathu. 18(Kambe ene a xavile thembwe ngu male ya wubihi wakwe; a wite ngu mrumbu, a txi bhandeka ngu hagari, ma nje kuhuma masembe akwe otshe. 19Mhakeyo yi zivilwe ngu votshe va va nga aka Jerusalema, ahawa ko za ve ninga thembwe yileya ditina da ku i Hakeldhama, atiya, ngu lidimi lawe, ti wombako ku ‘Thembwe ya Mnoha’). 20Ngukuva ti bhatwe dibhukuni ka Masalimo, va txi: ‘M'ti wakwe wu na phinduka wu maha dirumbi; kha ku nambi ngadi ku va ni mthu wu a zumbako kona.’ Ti bhatwe kambe va txi: ‘Mmwane a na teke txikhunja txakwe.’ 21Ngu konaho, ta laveka ti to, hagari ka vavamna va va nga tsimbila ni nathu, yotshe mbimo yi Mkoma Jesu a nga ti zumba ni nathu, 22kukhukhela ka mbimo ya kubhabhatisa ka Johane, kala kuhoka ditshiku diya a nga guletwa hagari kwathu e tsula nzumani; mmweyo wawe a fanete kusengela ni nathu e va fakazi ya kuwuka ka Mkoma.” 23Se va to humisa vavamna vambidi: Josefa, awu a dhanwako ku i Bharsabha, dimwane va txi i Justo, ni Matiyasi. 24Se ve khongela, va txi: “Mkoma, awe u zivako timbilu ta votshe, kombisa awu u nga mu sawula ka va va vambidi, 25kasiku e teka wukhalo wa Judhasi, mthumoni ka wupostoli, awu a nga wu leka e tsula mu ku lumbako ene.” 26Konako va to xaxuva, se dikato di wela Matiyasi se kukhukhela konaho a to patwa kumweko ni vapostoli va digumi ni mmweyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\