MITHUMO YA VAPOSTOLI 10

1A titi ho didhoropani ka Khezareya mthu wu a nga ti dhanwa ku i Korneliyo, awu i nga ti nduna ya dizana da masotxhwa, ka txikwata txi txi dhanwako ku i “Italiya.” 2I ti mthu wa wukhongeli ni txithavo ka Txizimu kumweko ni wotshe mwaya wakwe. A ti vhuna ngutu sisiwana sa ditiko, a txi khongela ka Txizimu yotshe mbimo. 3Ka ditshiku do kari a to wona txiwoniso ngu txikhati txo lava kuva txa wutxhanu ni mune; a to wona tatinene ngelozi ya Txizimu, yi txi mu tela, yi ta mu gela, yi txi: “Korneliyo!” 4Ene ngako a di yi woni a to dhuka ngu kuthava, a txi khene: “Nji txani txi ku ho, Mkoma?” Ngelozi yi txi kwakwe: “Mikombelo yako ni wuha wako si hokile ka Txizimu, se txona txi ku alakanyile. 5Konkuwa rumela vavamna aniya Jopa, ve ya dhana Simoni, awu dimwane ditina i ku Pedro. 6Ene a endete ka nyumba ya wu va ku i Simoni mtxhuki wa madhowo, awu nyumba yakwe yi ku hafuhi ni linene.” 7Kutingako yi di khukhile ngelozi yi yi nga wombawomba nayo, Korneliyo a to dhana sithumi sakwe sa simbidi, kumweko ni disotxhwa di i nga ti mkhongeli hagari ka mamwane masotxhwa awa ma mu thumelako; 8a to va leleta votshe timhaka, e va ruma Jopa. 9Mangwanani ka kona, ngako va di ngadi hanzila, na va di hafuhi ni didhoropa, Pedro a to kwela txitimwi ka nyumba e ya khongela kona; ku ti lava kuva txikhati txa dhinaa. 10Se a to pfa nzala e lava kudya, kutingako va di ngadi va txi mu longisela sakudya, a to wona txiwoniso. 11A to wona nzuma yi di tulekile, ni txiya txo fana ni nguwo ya hombe, txi di sungilwe ngu ka mune wa misulo, txi txhikela ha mafuni. 12Mndani ka txona ku ti ni sotshe sihari sa mune wa minenge, ni so tsimbila ngu mrumbu ni sinyana sa nzuma. 13Se ku to pfala dipswi kwakwe, di txi: “Pedro, khukha u txi ema! Daya u txi dya!” 14Kambe Pedro a txi khene: “Txima kha ni na mbi dya, Mkoma! Nguko kukhukhela wutomini kwangu, kha ni dyi txilo txi txi yilako ni txi txi nga mbi basa.” 15Dipswi di to engeta di txi womba kwakwe, di txi: “Silo si Txizimu txi nga si basisa, u nga wombe ti to sa yila.” 16Toneto ti wuyetilwe kararu, se txiya txile txi tshumela txi kwetwa nzumani. 17Pedro a di ngadi a txi alakanyela mapimoni kwakwe ti to txi womba txani txiwoniso txiya, ku to bwaka vavamna va va nga rumwa ngu Korneliyo, ve wotisa nyumba ya Simoni, va di emile ha txikeni. 18Vona va to dhana vathu, ve va wotisa ti to ina Simoni wu va ku i Pedro a endete kona hale kani? 19Pedro a ti ngadi e alakanyela txiwoniso txile, se Moya wu txi kwakwe: “Wona, vavamna va vavararu va ku lava. 20Khukha u txi ema, u txhika u txi tsula navo, u nga kanakane, nguko ngani ni nga va ruma.” 21Se Pedro a to txhika e va yela, a txi ya khene: “Ngani awu mi mu lavako. Nji txani txi mi tisako?” 22Vona va to xamula, va txi: “Korneliyo, nduna ya dizana da masotxhwa, awu i ku wamwamna wo lulama, a di ni txithavo ka Txizimu, awu a dhumiswako ngu dotshe ditiko da Judha, a leletilwe ngu ngelozi ya kusawuleka ya Txizimu, kuta ku dhana u ya mtini kwakwe, kasi kuya engisa ti u no ya mu gela tona.” 23Se Pedro a to va dhana ve wulela nyumbani e va ninga wukhalo.Ni mixo, Pedro a to khukha e tsula navo, kumweko ni vanawe vo kari va Jopa. 24Ka ditshiku di di londetako, a to wulela Khezareya. Korneliyo a ti va rinzete, a di dhani maxaka akwe ni vangana vakwe vo randeka. 25Ngu mbimo yi Pedro a nga titi wulela mtini ka Korneliyo, ene a to mu hingeta, a txi bwaka a txi khizama masoni kwakwe, a txi mu khozela. 26Pedro a to mu khukhisa, a txi khene kwakwe: “Khukha u txi ema, nguko nanani ni mthu wo fana ni nawe.” 27Se a to wulela nayo, na va txi bhula votshe; se e ya mana vathu vo tala na va di sengeletani nyumbani. 28Se a txi khene kwawe: “Ma ti ziva ti to ta yila ngutu ka mjudha kutshangana ni vamatiko hambi ku va endela. Kambe Txizimu txi ni kombisile ti to ni si thuki ni womba ku mthu wa yila, hambi ku ana ni nzambwa. 29Ngu konaho, neti ni nga dhanwa, ni tile, ni si kanakani; se konkuwa, na mi wotisa mhaka yi mi nga ni dhanela yona.” 30Se Korneliyo a to xamula, a txi khene: “Ku pindile masiku mararu kala konkuwa, ni ti maneka ni txi khongela nyumbani kwangu, ngu txikhati txa wutxhanu ni mune. Konako ni to wona mthu a di emile masoni kwangu, na a di ambate tinguwo to phatima, a txi khene: 31‘Korneliyo, mikombelo yako yi engisilwe, ni wuha wako wu hokile masoni ka Txizimu, wu ya maha txikhumbukiso ka txona. 32Rumela vathu Jopa, ve ya dhana Simoni, awu dimwane ditina i ku Pedro, a endete nyumbani ka Simoni, mtxhuki wa madhowo, hafuhi ni linene.’ 33Ngu konaho ni nga kuluveta kuruma vathu va ta ku dhana. Se u tshambisile u nga ta. Konkuwa hi maneka hawa hotshethu masoni kwako, kasi kuengisa totshe ti Txizimu txi nga ku leleta tona.” 34Konaho Pedro a to khata kuwombawomba, a txi khene: “Kha ditshuri se na ti wona ti to Txizimu kha txi khedhi mthu. 35Kambe ka dihi ni dihi ditiko, awule a txi thavako ni kumaha to lulama wa si kota kuamukelwa ngu txona. 36Ngu yoneyo mhaka Txizimu txi nga yi rumela ka vanana va Israyeli, txi nga va txhumayela mahungu a maphya a kuthutha, ngu Jesu Kristu, i ku Mkoma wa votshelele. 37Anu ma ti ziva ti ti nga maheka ka dotshe ditiko da Judheya, kukhukhela Galileya, msana ka kubhabhatiswa kuwa ku nga txhumayelwa ngu Johane; 38ti to Txizimu txi totile ngu Moya wo Sawuleka ni kutsanisa Jesu wa Nazareta; awu a nga tsimbila a txi maha tatinene, e hanyisa votshe vale va nga ti xaniswa ngu Sathane, nguko Txizimu txi ti ni nene. 39Athu hi tifakazi ta yotshe mithumo yi a nga yi maha ditikoni ka Vajudha, didhoropani ka Jerusalema. Vona kambe va mu date ngu ku mu hayeka ha phandeni. 40Se Txizimu txi mu wusile ka vakufa, txi txi mu ninga mtamo wa ku ti wonekisa, 41i singa masoni ka dotshe ditiko aniko tsena ka tifakazi ti ti nga sawulwa ngu kale ngu txona Txizimu: I ku athu hi nga dya, hi txi sela kumweko nayo, msana ka kuva a di wukile ngu ka vofa. 42Ene kambe a hi rumete kutxhumayela ka votshe vathu ni kufakaza ti to ene a vekilwe ngu Txizimu kumaha mlamuli wa vohanya ni vakufa. 43Ngene wu va mu fakazelako votshe vaprofeti, ti to wuhi ni wuhi a kholwako kwakwe, a na amukela divalelo ya siwonho ngu mtamo wa ditina dakwe.” 44Na Pedro a di ngadi a txi wombawomba, Moya wo Sawuleka wu to txhika txitimwi ka vale va nga txi engisa mapswi awa. 45Se otshe makholwa a lixaka la vale va nga ti londetela mlayo wa wukwera, va nga ti tile kumweko ni Pedro, va to xamala ngu kuwona Moya wo Sawuleka wu txi amukelwa ngu vamatiko nivona. 46Kha ditshuri, va ti va engisa va txi wombawomba tidimi to tala, na va txi dhumisa Txizimu. 47Konaho Pedro a to khene: “I mani a no si kota kulambela mati a txibhabhatiso ava va nga amukela Moya wo Sawuleka, kufana ni nathu, kani?” 48Ti di mahile-to, Pedro a to rumela ti to ve bhabhatiswa ngu ditina da Jesu Kristu. Se vona va to kombela ti to e zumba navo masiku o kari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\