MITHUMO YA VAPOSTOLI 15

1Vamwanyane va kuta ngu Judheya va titi gondisa vanawe, va txi khona: “Ngako mi si tumeli wukwera, kota kuruma ka Mlayo wa Mosi, kha mi na mbi si kota kuhanyiswa.” 2Msana ka kukanetisana ni kuphikizana ka hombe ngutu hagari kwawe ni Paulo ni Bharnabhasi, konaho ku to lamulwa ti to Paulo ni vamwanyane va fanela kukwela ve ya Jerusalema, kasi kuya wotisa mhaka yiya ka Vapostoli ni ka madhota. 3Kutingako va di longetwe sotshe ve heleketwa ngu Dibanza, va to pinda ngu Fenikiya ni Samariya, va txi wombawomba ngu kuhunduluka ka vamatiko, se vanawe ve tsakiswa ngutu ngu mhaka yiya. 4Se ngako va di hokile Jerusalema va to amukelwa ngu Dibanza ni Vapostoli ni madhota, se ve va gela totshe ti Txizimu txi nga ti maha ngu vona. 5Aniko vamwane va mtxawa wa vafarisi, ava va nga amukela likholo, va to khukha va txi khona: “Ta laveka ku vamatiko ve yiswa wukwerani ni ku leletwa ti to ve veketa Mlayo wa Mosi.” 6Se vapostoli ni madhota va to sengeletana kasiku ve yi wonisisa khakwati mhaka yiya. 7Msana ko wombawombisana ngutu, Pedro a to khukha a txi ema, a txi khene kwawe: “Vanathu, ma ti ziva ti to Txizimu txi ni sawute hagari kwanu kukhukhela makhatoni kasiku vamatiko ve engisa dipswi da Evhangeli di txi txhumayelwa ngu txisofu txangu, ti to, ve kholwa. 8Se Txizimu txi zivako timbilu ta vathu txi va mahete wufakazi, ngu ku va ninga Moya wo Sawuleka nga ti txi nga hi ningisa tona nathu. 9Kha txa hambanisa txilo hagari kwawe ni nathu, nguko txi basisile timbilu tawe ngu likholo: 10Se konkuwa mi dukela txani Txizimu ngu kulava kurweka vagondiswa mpakato wu vatate vathu ni nathu hi si si kotiko ku wu rwala kani? 11Na kasi ha kholwa ti to hi hanyiswa ngu kateko ya Mkoma Jesu, nga tona ti nivona va kholwisako tona.” 12Konaho msengeletano wotshe wu to malala; vathu va txi engisa Bharnabhasi ni Paulo, ngako va txi xawutela sixamaliso ni sidiwukiso si Txizimu txi nga si maha ngu vona hagari ka vamatiko. 13Kutingako va di hetile kuwombawomba, Jakobe a to teka dipswi, a txi khene: “Vanathu, ni engiseni. 14Simoni a hi xawutete ati Txizimu, kukhukhela makhatoni, txi nga sawulisa tona, hagari ka vamatiko, vathu vava va fanelako kudhumisa ditina da txona. 15Atiya ta londiselana ni mapswi a Vaprofeti, nguko ti bhatwe, va txi: 16‘Msana ka tiya, ni na wuya ni ta aketa ditenda da Dhavhidha, di nga wa, ditshatsha di di nga sala, ni na ta di aketa, ni na ta wusaditenda di txi ema. 17Kasiku vathu va va nga sala va na lava Mkoma, kumweko ni yotshe mifumo yi yi nga phaxwa ngu ditina dangu, ku womba Mkoma. 18Awu a nga zivisa simaha siya kukhukhela ka timbimo ta kale.’ 19“Ngu konaho, ani ni lamula ti to kha ti nga ni fanelo kukarata mahedheni awa ma hundulukako me wuya ka Txizimu. 20Tsena va na tsalelwe ti to ve leka asi si nga yiliswa ngu sikwembu, ni wugelegele, ni nyama ya sihari si si nga dawa ngu kukamwa mkolo, ni mnoha. 21Nguko kukhukhela ka timbimo ta kale, Mosi ana ni vagondisi ka otshe madhoropa, ava va gondako dibhuku da Milayo yakwe masinagogani, otshe masiku a Sabbata.” 22Senikoko, Vapostoli ni madhota, va di engisanile ni dotshe dibanza, va to wona ti to ndinene kusawula vamwane vo kari hagari kwawe, kasi ku va rumela Antiyokiya kumweko ni Paulo ni Bharnabhasi.Ku khedhilwe Judhasi awu a dhanwako ku i Bharsabha ni Silasi, i ku vathu va kuxonipheka hagari ka vanawe. 23Se va to rumela ngu vona dipasi di va nga bhala ta ku kha vona: “Vapostoli ni madhota, i ku vananu, kwanu vanathu mi ku va lihunzu la vamatiko va va ku Antiyokiya, ni Siriya ni Kilikiya, ha mi losa! 24Ngako hi di engisile to vamwanyane vo kari, va ka kwathu, va tile kwanu, na va sa rumelwa ngu ngathu, va ta mi dhukisela, va txi mi thela kukanakana timbiluni kwanu ngu mapswi awe, 25athu ngu kuengisana kwathu, hi woni ti taku ndinene kukhedha madhota hi ma ruma kumweko ni vo randeka vathu, Bharnabhasi ni Paulo, 26i ku vathu va va nga ti ningela kasi kuthumela ditina da Jesu Kristu, Mkoma wathu. 27Ngu kota yeto, ha mi rumela Judhasi ni Silasi, ava i ku vona va no mi xawutela, ngu sisofu sawe, tona timhaka ti hi mi bhalelako. 28Moya wo Sawuleka, kumweko ni nathu, hi woni ti to ndinene ku hi si mi rweki mrwalo wumwane, hahanze ka tifanelo tiya ti lavekako, ati taku: 29Mi txi leka kudya tinyama ta kuphaxelwa sithombe, ni mnoha, ni tinyama ta sile si nga fa ngu kukamwa mkolo, mi txi thava txiwonho txa wugango. Mi na hanya wutomi wa wunene, ngako mi txi vayilela sotshe siya. Salani.” 30Ava va nga rumwa; ngako va di satisile, va to kwitima ve ya Antiyokiya, ahawa va nga ya ramba msengeletano wa makholwa kasi ku va ninga dipapilo diya. 31Ngako di di gondilwe, vathu va to tala ngutu ngu kutsaka ngu konaho ka mapswi a dona. 32Se Judhasi ni Silasi, ngako i ku vaprofeti nivona, va to laya vanawe ngu mapswi o tala, ve va tsanisa. 33Ngako va di fungate kona masiku o kari, vanawe va to va leka ve tshumela ngu kudikha ve tsula ka va va nga ti va rumile.[ 34Aniko Silasi a to sawula kusala Antiyokiya] 35Ani Paulo ni Bharnabhasi, evo va sate Antiyokiya. Se va di patani ni vamwane vo tala, va ti gondisa ni kunuwela Mahungu a Manene a dipswi da Mkoma. 36Ngako ku di pindile masiku o kari, Paulo a to gela Bharnabhasi, a txi khene: “He tshumele hi ya xola vanathu kotshe madhoropani mu hi nga nuwela dipswi da Mkoma, kasi kuwona ati va hanyisako tona.” 37Aniko Bharnabhasi a ti lava ve teka ni Johane, awu a dhanwako ku i Marku. 38Kambe Paulo a woni ti to kha ti faneli kutsula ni mthu wuwa a nga hambana navo Panfiliya, ngu kulamba kuvhunetana navo. 39Konaho ku to humelela dizolonga hagari kwawe, ve za ve hambana. Bharnabhasi a to teka Marku e tsula nayo Kipra ngu ngalava. 40Paulo nene a to sawula Silasi e khukha, na vanawe va di mu navelete makatekwa a Mkoma. 41Se a txi pinda ngu ka matiko a Siriya ni Kilikiya, a txi tsanisa mabanza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\