MITHUMO YA VAPOSTOLI 16

1Paulo a to hoka Dherbhe ni Listra. A titi ho koneyo mgondiswa wu a nga ti dhanwa ku i Timoti, mame wakwe i ti Mjudha wu a nga ti hundulukile e maha dikholwa, tate wakwe i ti Mgriki. 2Timoti a ti sumwa wunene ngu vanawe va Listra ni Ikoniyo. 3Paulo a to pimisa ku mu teka e tsula nayo.Kunene a to mu teka, se e mu yisa wukwerani, ngu mhaka ya Vajudha va va nga ti ka maphambo onayo, nguko votshe va ti ti ziva ti to tate wa Timoti i Mgriki. 4Ka madhoropa awa va nga ti pinda ngu ka ona, va ti zivisa vanawe milayo yi yi nga vekwa ngu Vapostoli ni madhota a Jerusalema, va txi va laya ti to ve mi veketa. 5Ngu konaho, mabanza ma ti tsaniswa amu ka likholo, me anda ditshiku ni ditshiku. 6Paulo ni Silasi va to pinda ngu Frigiya ni Galatiya, nguko Moya wo Sawuleka wu ti va tsimbile kutxhumayela Dipswi ditikoni ka Asiya. 7Se ngako va di hokile mihinganoni ka Misiya, va to duketa kuwulela ditikoni ka Bhitiniya, kambe Moya wa Jesu kha wa va tumelela. 8Konaho va to dhawula da Misiya, se ve relela Trowasi 9Se ni wusiku, Paulo a to wona txiwoniso:Wamwamna wa Makhedhoniya masoni kwakwe, e mu kombela, a txi khene: “Ngono Makhedhoniya u ta hi vhuna.” 10Msana ka txiwoniso txiya a nga txi wona Paulo, konako hi to ti longisela kasi kuya Makhedhoniya, ngu kuziva ti to Mkoma a ti hi dhana kuya txhumayela kona Evhangeli. 11Ngako hi di khukhile Trowasi ngu ngalava, hi to teka nzila ya kukonama Samotraka, se mangwanani ka kona hi ya Neyapoli. 12Ngako hi txi khukha konaho, hi to konama kuya Filipiya, i ku didhoropa da hombe, ditikoni ka Makhedhoniya, koloniya ya Varoma. Se hi zumbile ka didhoropa diya masiku o kari. 13Ngu ditshiku da Sabbata, hi to huma ngu didhoropani hi ya mnamboni, ahawa hi nga pimisa ti to ku nga va ni wukhalo wo khongela kona. Ngako hi di khalahatshile, hi to wombawomba ni vavasikati, va nga ti sengeletani konaho. 14Se mmweyo wa wamsikati, awu a nga ti dhanwa ku i Lidhiya, mxavisi wa tinguwo ta masilika o bhilivila, wa kuta ngu Tiyatira, awu a nga ti ni txithavo ka Txizimu, a titi hi engisela; se Mkoma a to tula mbilu yakwe, kasiku e engisa mapswi awa Paulo a nga ti wombawomba ona. 15Se ngako a di bhabhatisilwe, kumweko ni va nyumba yakwe, a to hi kombela a txi khene: “Ngako mi txi ni wona ni di thembekile ka Mkoma, ngonani mi ta zumba nyumbani kwangu.” Se e hi kurumeta kuya kona. 16Ka dimwane ditshiku, ngako hi txi ya kukhongelani, hi to manana ni muhorana wa khumbi, awu a nga ti ni moya wa kuhuta. A ti ninga dibhindu da hombe vanyamne vakwe ngu mhaka ya kona kuhuta. 17Se a to londeta Paulo ni nathu, na a txi kwangula, a txi khene: “Vathu vava mbathumeli va Txizimu Nyatxitimwi; vona va mi zivisa nzila ya kuhanyisa.” 18E tama a txi mahisa toneto masiku a mangi; se Paulo e xamukiswa ngutu, a txi gwita ngu kutshembereka a txi gela moya, a txi khene: “Na ku ruma ngu ditina da Mkoma Jesu Kristu: Huma ka muhoraneyo.” Se kunukunuko moya wu to huma. 19Aniko vanyamne va khumbi, ngako va txi wona ti to dibhindu di va nga ti themba dona di mwalate, va to ñola Paulo ni Silasi, ve va ruruvisela banzani masoni ka vakoma; 20se va to va yisa ka valamuli, va txi: “Vathu vava i Vajudha, kambe va wusa mazunga didhoropani kwathu; 21Va gondisa mikhuwo yi hi si faneliko ku yi londetela ni ku yi maha athu hi ku Varoma.” 22Se dibutho di to va wukela: valamuli va to va tshambula tinguwo ve ruma ku ve pekwa ngu tindonga. 23Ngako va di va humisile tivandwa ta tingi, va to va beta mkorani, ve leleta muwoneleti wa mkora kasiku e va woneleta tatinene. 24Ene, ngako a di amukete txileleto txiya, a to va wuleta ka txinyumbana txi txi ku mndani ka mkora, e va sungelela minenge ha mitandani. 25Hagari ka wusiku, Paulo ni Silasi va ti khongela, ve embelela tindando ta kudhumisa Txizimu; se ava va nga ti seketwe navo va to va engisa. 26Kunukunuko ku to humelela kudekadeka ka hombe ka mafu, ku za ku dekadekiswa ni marigwi a hahatshi ka mkora; matimba me tuleka, se titxhini ta votshe ti thuseka. 27Muwoneleti wa mkora a to wuka ngu wukoheni, se ngako a txi wona matimba a mkora ma di tulelekile, a to swomola ditxhari dakwe, e lava ku ti daya, ngu kupimisa ti to sotshe sibotxhwa si thavile. 28Kambe Paulo a to kwangula ngu dipswi da hombe, a txi khene: “U nga ti mahe ta walo, inkusa hi ho hotshethu.” 29Muwoneleti wa mkora a to kombela msanje, e tutuma e ya wulela mkorani e ya ti wisa minengeni ka Paulo ni Silasi, na a txi dhudhumela. 30Se ngako a di va humisile hahanze, a to khene kwawe: “Vakoma, nji txani ni fanelako ku txi maha kufela ku ni huluswa kani?” 31Vona va txi khona: “Kholwa ka Mkoma Jesu Kristu, se u na huluswa awe ni va mwaya wako.” 32Se ve mu txhumayela dipswi da Mkoma, kumweko ni ka votshe va va nga ti nyumbani kwakwe. 33Se muwoneleti wa mkora a to va teka ka yona mbimo yile ya wusiku e va kuwulela tivandwa tawe; se konaho e bhabhatiswa ene ni yotshe ngamu yakwe. 34Se a to kwela e tsula navo nyumbani kwakwe e ya va vekela sakudya masoni kwawe; se a to tsaka ni yotshe ngamu yakwe ngu kuwa va nga kholwa ka Txizimu. 35Ngako di txi txa, valamuli va to ruma maphoyisa kuya gela muwoneleti va txi: “Thukunyula vathuvo ve tsula.” 36Muwoneleti wa mkora a to zivisa Paulo mhaka yiya, a txi khene: “Vakoma va rumete ku mi thusa, humani konkuwa mi tsula ngu kudikha.” 37Kambe Paulo a to khene kwakwe: “Va hi pekile masoni ka vathu hi si nzi kuthethiswa, na athu hi di Varoma, ve hi vinza mkorani. Se konkuwa va lava ku hi humisa ti si ziwi ngu mthu kani? Lambi! Va na te vona ngu wutumbu wawe, va ta hi humisa hahanze.” 38Maphoyisa ma to yisa mapswi awa ka vakoma. Se vona, ngako va txi pfa ti to mba Roma, va to wika misana. 39Se va to ta, va ta kombela divalelo, se ve va humisa hahanze, ve va kombela ti to ve huma didhoropani kwawe. 40Ngako va di humile ngu mkorani, Paulo ni Silasi va to tsula ka Lidhiya. Se ngako va di wonani ni vanawe, va to va laya, ve khukha ve tsula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\