MITHUMO YA VAPOSTOLI 17

1Paulo ni Silasi, va to tsimbila ngu nzila yi yi pindako ngu Amfipoli ni Apoloniya, ve hoka Tesalonika, ahawa Vajudha va nga ti ni disinagoga. 2Se Paulo, ngaku i ku toloveto yakwe, ati ya tshangana navo konemo, a txi heta tisabbata tiraru, a txi bhulisana navo, ngu Mibhalo. 3A ti va txhamusela ni ku va kombisa ti to Mesiya a ti fanete kuxaniseka ni kuwuka ka vakufa; se a txi khene: “Jesu wu ni mi zivasako, ngene Mesiya.” 4Se vamwane hagari kwawe va to kholwa, ve ti patanisa ni Paulo ni Silasi, kumweko ni dibutho da hombe da Vagriki va va khozelako Txizimu ni vavasikati vo tala va kuxonipheka. 5Aniko Vajudha va to tala ngu wukwele, ve kujetela vavamna vo kari va migewu, ava va nga ramba dibutho ve wusa dizunga didhoropani; se ve randela nyumba ya Jasoni, va txi lava Paulo ni Silasi kasi ku va yisa masoni ka vathu. 6Se ngako va di va pwati, va to ruruvisa Jasoni ni vanawe vo kari, ve va yisa masoni ka tinduna ta didhoropa, ve ya kwangula va txi: “Vathu va va nga wusa vhilinganya ka dotshe ditiko va hokile ni kona muwa kwathu, 7se Jasoni a va amukete mtini kwakwe, kasi vona votshe va kanyisa mlayo wa Khezari, va txi khona wa ho mmwane mfumeli, i ku Jesu!” 8Diguwa diya di to xamukisa dibutho ni tinduna ta didhoropa, ati ti nga pfa timhaketo. 9Va to mu kurumeta Jasoni ni vamwane ti to ve humisa txivhika-mnandu, se ve va leka ve tsula. 10Vanawe va to kuluveta ve teka Paulo ni Silasi ni wusiku, ve va tsutisa Bhereya. Ngako va di hokile koneyo, va to ya wulela disinagogani ka Vajudha. 11Vona va ti ni mialakanyo ya yinene kupinda ya Vatesalonika. Va amukete dipswi ngu yotshe mbilu. Ditshiku ni ditshiku va ti gonda dibhuku, kasi kuwonisisa ditshuri da totshe timhaka. 12Se vavangi hagari kwawe va to kholwa, kumweko ni vavasikati vo xonipheka va Vagriki, ni vavamna vo tala. 13Kambe Vajudha va Tesalonika, ngako va txi pfa ti to dipswi da Txizimu da txhumayelwa ngu Paulo ni kona Bhereya, va to tsula koneyo ve ya wusa vhilinganya ni livengo hagari ka dibutho. 14Konaho, vanawe va to kuluveta ve humisa Paulo ve mu yisa lineneni. Kambe Silasi ni Timoti va to sala. 15Se ava va nga txi heleketa Paulo, va to mu hokisa Atena; se ve tshumela ni txileleto txo ta gela Silasi ni Timoti, kasiku ve kuluveta ve tsula kwakwe. 16Ngako Paulo a di ngadi a txi va wonelela Atena, moya wakwe wu txi pandiseka ngu kuwona didhoropa di di tate ngu sithombe si si khozelwako. 17Se a ti kanetisana disinagogani ni vajudha ni va va khozelako Txizimu, e mahisa toneto ha banza otshe masiku, ni va va nga ti dhuka va txi maneka kona. 18Hambi vazivi vo kari va gondo ya Epikuru ni ya Estoyike va ti kanetisana nayo. Se vamwane va txi: “A lava ku hi gela to txani nyamuwombe wuwa kani?” Vamwane va txi: “Awuwa ngu nga mgondisi wa sizimu so mbi ziwa!” Nguko a titi txhumayela ngu Jesu ni kuwuka ka vafi. 19Se ve mu ñola, ve mu yisa dibanzani ka Areyopago, va txi: “Ina hi nga yi ziva ti to i gondo muni ya yiphya, yi u yi wombako kani? 20Ngukuva u wombawomba tinzeveni kwathu timhaka to hambana: ngu toneto hi lavako kuziva ti to ti txhamusa txani.” 21Kunene votshe va Atena ni vawuyi va va nga ti zumba kona va ti si thumi txilo, hahanze ka kuwomba ni kuengisa timhaka ta tiphya. 22Se Paulo a to ema hagari ka dibanza da Areyopago, a txi khene: “Vavamna va Atena, ka tihi ni tihi, ni wona ti to mi vakhongeli va hombe ngutu. 23Ngukuva, ngako ni txi tsimbila, ni txi wona magandelo anu, ni mani digandelo dimwedo ku nga bhalwa ka dona tito: ‘Ka Txizimu txi txi si ziwiko.’ Se ani ni tela kuta mi zivisa Txizimu txi anu mi txi gandelako mi si txi zivi. 24Txizimu txi txi nga vanga mafu ni sotshe si si ku ka ona, i ku txona Mkoma wa nzuma ni mafu; kha txi zumbi mathepeleni ka kuakwa ngu manza a vathu; 25kha txi thumelwi ngu manza a vathu, txi txi nga txo pwata txilo, nguko txona txipune ngu txona txi ningako sotshe ka votshe, wutomi ni kuhefemula ni sotshe simaha. 26Na txi txi khukhela ka mthu mmweyo, txi vangile totshe tixaka ta vathu, kasiku ve eneta otshe mafu, txi va vekela tinyango ti ti nga sawulwa ngu txona ni mihingano ya muwa va fanelako kuzumba kona: 27txi mahela ti to vathu ve lava Txizimu mwendo ve maha ngu kumbumbutela ve za ve txi mana, hambiko Txizimu txi ku singa kule ka mmweyo ni mmweyo wathu, 28ngukuva ka txona ha hanya, ha tsimbilatsimbila, hi ho: Nga kuwa vamwane vabhali vanu va nga womba, va txi: ‘Nanathu hi va lixaka la txona.’ 29Se hi di va lixaka la Txizimu, kha hi faneli kupimisa ti to wuzimu wu nga fananiswa ni nzalama, mwendo silivhela mwendo dirigwi do vatwa ngu wutxhari ni mapimo ya vathu. 30Hambi keto. Txizimu txi lekile kupimisa ngu ta mbimo ya kupwata kuziva yi nga pinda, se konkuwa txi zivisa votshe vathu va otshe matiko ti to va na hunduluke. 31Ngukuva txona txi vekile ditshiku di txi no lamula mafu ngu dona, ngu malamulelo o lulama, ngu mthu wu txi nga ti sawulela ene, txi tsanisa mhaka yiya ka votshe ngu ku mu wusa ka vakufa.” 32Kambe vona, ngako va txi pfa mhaka ya kuwuka ka vafi, vamwane va to seka, vamwane va txi khona: “Hi ngadi hi txi na tshumela hi ku engisa kambe ka mhakeyo.” 33Se Paulo a to khukha hagari kwawe. 34Aniko vamwane vathu va to ti patanisa nayo, ve kholwa: Hagari kwawe ku ti ni Dhiyoniziyo muAreyopago ni wamsikati wu a dhanwako ku i Dhamarisi ni vamwane kambe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\