MITHUMO YA VAPOSTOLI 19

1Ngako Apolosi a di ngadi Korinto, Paulo a to tshawunyeta matiko a Asiya e relela e ya Efesu. A ti ya mana koneyo vagondiswa vo kari, 2a txi khene kwawe: “Mi amukete Moya wo Sawuleka ditshiku di mi nga kholwa ngu dona kani?” Vona va to angula va txi: “Kha hi zivi ku nga ti pfa ti to wa ho Moya wo Sawuleka.” 3Se ene a nje khene: “Kasi mi bhabhatisilwe ngu txibhabhatiso muni kani?” Vona va to angula, va txi: “Ngu txibhabhatiso txa Johane.” 4Konaho Paulo a to va gela, a txi khene: “Johane a bhabhatisile ngu txibhabhatiso txi txi yisako kuhundulukani, na a txi gela vathu ti to ve kholwa ka wule a nga txi ta msana kwakwe, i ku Jesu.” 5Ngako va di engisile tiya, va to bhabhatiswa ditinani ka Mkoma Jesu. 6Se mbimo yi Paulo a nga va sanzeka manza, Moya wo Sawuleka wu to txhika txitimwi kwawe, se vona ve khata kuwombawomba tidimi ni kuprofeta. 7Vavamna vava va ti lava kuva digumi ni vambidi. 8Paulo a to wulela disinagogani, se e heta mitxima miraru, a txi wombawomba ngu kutsana timhaka ta Mfumo wa Txizimu, a txi zama kukholwisa avale va nga ti mu engisa. 9Vamwane va to bangisa timbilu tawe, se ha wukhaloni ka kukholwa, va to sola Nzila ya Mkoma, kona hale masoni ka vathu. Paulo a to khukha masoni kwawe e tsula, e teka vagondiswa ngu phuho, a txi va gondisa dipswi, ditshiku ni ditshiku, txikolani ka Tirano. 10Timhaka tiya ti tsimbitisile tonatiya kala kuguma malembe mambidi; ahawa va nga za ve kholwa votshe vathu va Asiya, Vajudha ni Vagriki, ngu kupfa dipswi da Mkoma. 11Txizimu txi ti thuma ngu manza a Paulo sidiwukiso so xamalisa ngutu, 12Ahawa ka kuza vathu ve teka mafadhuko ni tinguwo ti ti nga ti gwesile mmidi wakwe, ve ti kapeka txitimwi ka valwali, se vona ve kalamuka ka malwati awe, ni mimoya yo biha yi huma kwawe. 13Se Vajudha vo kari, i nga ti vo tsimbila ve tovela madhimoni, va to duketa nivona kukhongela ngu ditina da Jesu txitimwi ka vale va nga ti ni mimoya yo biha, va txi khona: “Ani na ku dhusa ngu Jesu wu a wombwako ngu Paulo.” 14Vona i ti vanana va majaha va mtxhanu ni vambidi va Skeva, mthangeli wa vaphaxeli va Vajudha, ava va nga titi maha toneto. 15Kambe moya wo biha wu to angula, wu txi: “Jesu ani na mu ziva. Paulo nene na ti ziva ti to i mani. Aniko anu mi vamani kani?” 16Konaho, awule wo ñolwa ngu moya wo biha, a to va ndakela a txi va xula votshe a txi va pfinya, ahawa ka kuza ve huma nyumbani ve thava, va sa ambala txilo, na va di ni tivandwa. 17Votshe vathu va Efesu, Vajudha ni Vagriki, va yi zivile mhaka yiya. Votshe ve tala ngu kuthava. Se di kuliswa ditina da Jesu. 18Vavangi ka vale va nga ti amukete likholo, va ti ta, va ta ti sola ni kulandula ati va nga ti maha kale. 19Vavangi ka vale va nga txi ti ningetela ka masalamuso va to tutela mabhuku awe, va txi ta ma hisa masoni ka votshe vathu. Mbimo yi ku nga lawa kuziwa mtengo wa male ya ona, va to wona ti to ma nga teka mtxhanu wa mazana a mazana (50.000) a male ya silivhela. 20Ngu toneto, Dipswi da Mkoma di ti anda ni kutsaniswa ngu mtamo wa hombe. 21Msana ka mhaka yiya, Paulo a to sunga txikungo txa kutshawunyeta Makhedhoniya ni Akaya, e tsula Jerusalema. A txi khene: “Msana ka kuva ni di zumbile niya, kha ene, ta laveka kambe ti to ni ya wona Roma.” 22Se a to rumela kona Makhedhoniya vavhuneteli vakwe va vambidi, ene Timoti ni Erasto, se ene e sala e zumba Asiya mbimo yo kari. 23Ka ona masiku ale, ku tumbulukile dizunga da hombe ngu mhaka ya Nzila ya Mkoma. 24Mthu wo kari, ditina dakwe a nga ti dhanwa ku i Dhemetriyo, mtshuli wa simaha sa nzalama a titi khanda mathepele a silivhela a Artemi, se a ti ninga dibhindu da kuzivaneka tatinene ka vatshuli kulowe. 25Ngako a di va sengeletile ni kumweko ni vamwane vamahi va yimwane mithumo yo fanana, a to va gela a txi khene: “Vandoni vangu, ma ti ziva ti to dibhindu dathu di ta ngu ka wona mthumo wuwa, 26kambe ma ti wona ni ku ti engisa va txi womba ti taku Paulo wuwa wa kujetela vathu, vo tala, i singa Efesu muwa basi, aniko a lavile kueneta dotshe ditiko da Asiya, a txi va hambukisa ngu ku va gela ku khene sizimu si si mahwako ngu manza athu, hi nga sizimu sa txilo. 27Senikoko, hi nga wona mthumo wu wathu tsena wu no va ni dikhombo da kupoyilelwa, aniko hambi dithepele da Artemi, i ku txizimu txa hombe txa wamsikati, ni dona di na poyilelwa: se wuzimu wa wule a khozelwako ngu dotshe ditiko da Asiya ni otshe mamwane matiko, wu ndina hinduka wu txi va i singa wa txilo.” 28Ka mapswi awa, votshe va va nga ma engisa, va to tala ngu kuhenya, va txi kwangula va txi: “Wa hombe ngu Artemi wa Efesu.” 29Dizunga di to tshanganisa txotshe txidhoropana, se vathu ngu ntalo ve tutumela ka wukhalo wa misakano, na va txi ruruvisa Gayu ni Aristarkusi, vathu va Makhedhoniya va nga ti tsimbila kumweko ni Paulo. 30Ene Paulo a ti lava ku ti wonekisa masoni ka msengeletano wa vathu, aniko vagondiswa va to mu tsimbisa. 31Hambi vamwane hagari ka tinganakana ta ditiko da Asiya, ava i nga ti vangana vakwe Paulo, va rumete dipswi kwakwe, kuya mu khongotela ti to a si ti ningeli apune ngu kutsula ka wukhalo wule wa misakano. 32Mmwane ni mmwane a txi kwangula, nguko dibutho di ti hagari ka vhilinganya se wungi wawe va si ti zivi ti to va tshanganela txani. 33Konaho, va to humisa Alexandre ngu hagari ka dibutho, awu a nga ti gondisilwe ngu kale, a txi susumetelwa masoni ngu Vajudha. Alexandre a to guleta diwoko na a txi kombisa ti to a lava kutxhamusela mhaka ka dibutho. 34Aniko mbimo yi va nga ti ziva ti to ene i Mjudha, votshe va to khata kukwangula ngu dipswi dimwedo, ngu mbimo ya kudingana sikhati simbidi, va txi: “Wahombe ngu Artemi wa Efesu.” 35Ngu kugwitisa, nduna yi to malata dibutho, yi txi: “I mani mthu wu a si ti ziviko ti to didhoropa da Efesu ngu dona di xayisako dithepele da Wahombe Artemi ni txithombe txakwe, txi nga wa ngu nzumani, kani? 36Ngu toneto, ngako tiya ti di tsani, mi fanete kuzumba mi di ni kudikha, mi si mahi txilo ngu magwava. 37Majaha awa mi nga ma wuyisa hawa, kha ma na mnandu wa kuruka sa wukhongeli, ka si si lumbako Txizimu txathu txa wamsikati. 38“Ngu konaho, ngako Dhemetriyo ni vatshuli kulowe, va ku nayo, va di ni txikhalo ni mmwane mthu, ku ni masiku a dibanza da votshe vathu, kumweko ni vaemeli va wukoma; va na te va ta xuxisana ha banzani. 39Aniko ngako ku di ni yimwane mhaka ya kuxuxa, eyo mhaka yi na ya wilwa ngu mtshangano wu wu no va wu di rambilwe ngu mlayo. 40Ngukusa hi nga maneka i di athu hi ku ni mnandu wa kuwusa dizunga ngu mhaka ya mtshangano wu wa nyamsi; kunene kha ku nga ni txigelo tximwane txi fanelako ku hi emela ngu kota ya mtshangano wuwa.” 41Se a di wombile mapswi awa, a to hangalasa mtshangano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\