MITHUMO YA VAPOSTOLI 2

1Ku di hokile ditshiku da Pentekoste, vagondiswa va titi maneka votshe va di tshanganile wukhalo wumwewo. 2Ngu txidhukisa, ku to pfala txiwudi, txi txi ta ngu nzumani, txo fana ni kufuteta ka diphuho da txihuhuri txa mtamo, txi nga tata yotshe nyumba yi, va nga ti ka yona. 3Konaho va to wona so nga tidimi ta mndilo, ti nga huma ti txi abaneka, limwelo ni limwelo li txi ya khandama txitimwi ka mmweyo ni mmyeyo wawe. 4Votshe va to tala ngu Moya wo Sawuleka, se va to khata kuwombawomba tidimi ta tiphya, nga tiya Moya wu nga txi va ninga kuwombawombisa tona. 5Aniko va titi ho Vajudha va va nga ti akile Jerusalema, i nga ti vathu va kukholwa, va kuta ngu ka yotshe mifumo, ayi yi ku ho hahatshi ka nzuma. 6Txikhati txile va nga engisa diguwa dileya da txihuhuri, vathu va to sengeletana wukhalo wumwewo, ve tala ngu kuxamala, nguko mmwane ni mmwane a titi va engisa va txi wombawomba ngu lidimi la ka kwawe. 7Se votshe ve diwuka ni kuxamala, va txi khona: “Vona vathu va va wombawombako, ina hi nga va Galileya votshe kani? 8Se ti mahisa ku txani ti to mmwane ni mmwane wa ka kwathu e va engisa va txi wombawomba ngu lidimi li hi nga velekwa ka lona kani? 9Vaparta, Vamedi, Vaelamita, vaaki va Mesopotamiya va kuhuma Judheya ni Kapadhokiya, va Ponto ni Asiya, 10va kuhuma Frigiya ni Panfiliya ni Egipta, ni va matiko a Libhiya, hafuhi ni Kirene, vawuyi va Roma, 11Vajudha ni Valondeteli vawe mlayoni ka txijudha, va Kreta ni va Arabhiya, hotshe ha va engisa va txi huwelela ngu tidimi tathu, sixamaliso sa Txizimu!” 12Votshe va to dhuka ve tshumela ve xamala, ve wotisana, va txi khona: “Ti womba txani tiya kani?” 13Aniko vamwane va to va seka, va txi khona: “Va levile ngu vhinya yo lombela.” 14Kambe Pedro a to ema ni va va Digumi ni mmweyo, e guleta dipswi, e va gela, a txi khene: “Vavamna va Judheya, ni nanu motshenu vaaki va Jerusalema, ti ziveni tatinene timhaka tiya, mi engisa khakwati mapswi angu: 15Vathu vava kha va leva, nga ti mi pimisako tona, nguko i ngadi txikhati txa wutxhanu ni mune txa mixo, 16kambe i mhaka yi, yi nga wombwa ngu mprofeti Joeli, a txi khene: 17‘Ngu masiku a magwito, kha Txizimu, ni na thela txitimwi ka votshe vathu, Moya wangu; vanana vanu va mazambi ni va mahorana va na profeta, vavaphya vanu va na wona siwoniso; ni sikosana sanu si na lora miloro. 18Inna, ka ona masiku ale, ni na thela Moya wangu txitimwi ka sithumi sangu sa vavamna ni vavasikati, se va na profeta. 19Ni na maha sixamaliso txitimwi, nzumani ni sikombiso hahatshi mafuni; mnoha, mndilo ni kutuvika ka wutshi. 20Ditambo di na hinduka di maha txidema, mtxima wu na hinduka wu maha mnoha di si nzi kuhoka ditshiku da Mkoma, ditshiku da hombe do tala ngu wudhumo. 21Se wuhi ni wuhi a no khongela ngu ditina da Mkoma, a na huluka.’ 22“Anu vavamna va ka Israyeli, engisani mapswi awa: Jesu wa Nazareta, i ku mthu wu a nga fakazelwa ngu Txizimu hagari kwanu ngu mithumo ya mtamo ni sidiwukiso ni sikombiso si Txizimu txi nga si maha hagari kwanu ngu ngene, kota nga ti mi ti zivako. 23Ngene wu a nga ningelwa mtamoni kwanu ngu makungo a kutsana ni wuzivi wa Txizimu. Se anu mi mu date ngu ku mu gogotela ha txihambanoni ngu manza ya vathu va i ku sindakamilayo. 24Aniko Txizimu txi mu wusile ngu ka vo fa, txi txi mu hulukisa ka mixaniso ya lifo, ngako ti nga ti si koteki ti to e zumba a di ñotwe ngu lona lifo. 25Dhavhidha a wombawombile ngu ngene, a txi khene: ‘Ani ni ti mu wona Mkoma yotshe mbimo masoni kwangu, nguko ene a ti txineneni kwangu, kasiku ni si dekadekiswi ngu txilo. 26Ngu kota yeto, mbilu yangu ya tsaka ni lidimi langu la nengela hambi mmidi wangu niwona wu na zumba wu di ni txithembo, 27nguko khu na mbi tshotsha moya wangu wukhaloni ka vafi, kambe khu nambi tumetisa msawuleki wako e wona kusina. 28Awe u ni ningile kuziva tinzila ta wutomi, u na ni khurisa ngu litsako masoni kwako.’ 29“Vanathu, ni nga tsanisa ni mi gela ti to nyampande Dhavhidha a fite e tshotshwa, se diyiva dakwe di maneka hagari kwathu ni kona nyamsi. 30Kambe aku i nga ti mprofeti, a ti ti ziva ti to Txizimu txi mu thembisile ngu kuxambanya, ku a na fumisa ha txikhaloni kwakwe ka wukoma, mmweyo wa lixaka lakwe. 31Ngu konaho, ene a songolete ku ti wona e va e zivisa ta kuwuka ka Kristu, a txi khene: ‘Moya wakwe kha wa lekwa amu wukhaloni ka vafi, hambi mmidi wakwe kha wa ziva kusina.’ 32Se ngene Jesu wu Txizimu txi nga mu wusa; hotshethu hi tifakazi ta mhaka yiya. 33Se ngako a di guletilwe ngu diwoko da txinene da Txizimu, Jesu a amukete ka Tate txithembiso txa Moya wo Sawuleka, awu a nga wu rumela, nga ti mi ti wonako ni ku ti engisa. 34Ngukuva Dhavhidha kha kwela nzumani, aniko ngene a nga womba ku khene: ‘Mkoma a wombile ka Mkoma wangu, a txi khene: khalahatsha ngu txineneni kwangu, 35kala kuza ni khozisa valala vako ni va maha txikhigelo txa mikondo yako.’ 36“Ngu konaho, ta laveka ti to yotshe nyumba ya Israyeli yi ti ziva ngu ditshuri da kutsana timhaka tiya: Txizimu txi mu wusile Mkoma ni Mesiya, ene Jesu Kristu wu anu mi nga mu gogotela ha txihambanoni.” 37Ngako vona va di engisile mapswi awa, va to pfa kutholwa timbiluni kwawe. Se ve wotisa ka Pedro ni ka vamwanyane Vapostoli, va txi: “Vanathu, nji txani hi fanelako kumaha kani?” 38Pedro a to va xamula, a txi khene: “Hundulukani, se mmwane ni mmwane a na kombele kubhabhatiswa ngu ditina da Jesu Kristu, kasiku e mana kudivalelwa siwonho. Ti di mahile eto, mi na amukela txihiwa i ku Moya wo Sawuleka. 39Nguko awule a nga thembiswa a lumba anu ni vanana vanu, ni vale va ku kule, votshe vale va no dhanwa ngu Mkoma, Txizimu txathu.” 40Pedro a to tsanisa wufakazi wakwe ngu mamwane mapswi a mangi, a txi va laya, a txi khene: “Hambanani ni lixaka la vathu vo biha.” 41Se avale va nga amukela mapswi akwe, va to bhabhatiswa ka dona ditshiku dile, ve amukelwa ngu vagondiswa mndani ka Dibanza, vathu va mtengo wa makumi mararu a mazana. 42Vona va titi khutalela kugondiswa ngu Vapostoli, ni mitshangano ya wukholwa ni kubhandelana ka dipawu ni kumaha mikombelo. 43Votshe vathu va txi telwa ngu kuthava ngu kuwona sidiwukiso ni sixamaliso si si nga txi mahwa ngu Vapostoli. 44Otshe makholwa ma ti hanya ngu kuengisana, va txi patana ka sotshe simaha si va nga ti naso. 45Va ti xavisa mipeto yawe ni simaha sawe, ve teka male va txi avela sisiwana, kota nga kupwata ka mthu ni mthu. 46Ditshiku ni ditshiku va txi khutala kuya tshangana ngu mbilu yimweyo Dithepeleni, va txi bhandelana dipawu mitini kwawe, va txi dya sakudya ngu kutsaka ni kubasa ka mbilu. 47Va txi dhumisa Txizimu, na va txi thembeka ka votshe vathu. Se ditshiku ni ditshiku, Mkoma a titi engetela mtengo wa vale va nga txi wulela nzilani ka kuhanyiswa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\