MITHUMO YA VAPOSTOLI 20

1Ngako yi di rengile vhilinganya, Paulo a to dhana vagondiswa, a txi va gela mapswi o va tsanisa. Msana keto, a to va satisa e teka nzila ya kuya Makhedhoniya. 2Ngako a di tshawunyetile matiko awa, ni ngako a di tsanisile vanawe ngu mbimo ya yingi, a to hoka Grikiya; 3ahawa a nga ya zumba mitxima miraru. Mbimo yi a nga lava kubela ngalavani e ya Siriya, ku to tumbuluka dizunga da kuwukela ene, na di txi vhukwa ngu Vajudha, se ene e wona nzila ya kutshumelela Makhedhoniya. 4Ava va nga ti kumweko nayo Paulo i ti Sopatrosi, mwana Pirusi, wa Bhereya; Aristarkusi ni Sekundo, va Tesalonika; Gayu wa Dherbhe, ni Timoti ni Tikiko ni Trofimo, va kuta ngu ditiko da Asiya. 5Avava va to thangela ve ya hi emela Trowasi. 6Athu hi to khukha Filipiya hi tsimbila ngu ngalava, msana ka masiku a mapawu o mbi tshumbelwa; se hi ya va mana Trowasi, msana ka mtxhanu wa masiku ni mambidi. 7Ka ditshiku do khata ka divhiki, hi ti tshanganile kasiku hi bhandelana dipawu. Paulo, awu a nga ti fanela kukhukha e tsula mangwanani ka kona, ene a titi bhula navo va Trowasi. A to laphisa kuwombawomba kwakwe navo, kuza kuya hoka dhina ya wusiku. 8Ku ti ni magezi o tala ka nyumba ya txitimwi, amuwa hi nga ti tshanganete kona. 9Dijaha do kari, adi di nga ti dhanwa ku i Eutiko, di ti khalahatshile ha mtshunzutini ka dijanela, di txi khata kukhudhahela ngutu, na Paulo a txi ya masoni ngu kuwombawomba kwakwe. Ngu kota ya kona kukhudhahela, a to podika a txi wa hahatshi, kukhukhela ka txitezi txa wuraru. Va ti ya mu gula, na a di fite. 10Paulo a to txhika a txi nama txitimwi kwakwe, a txi mu singarela, a txi khene: “Mi nga karatekeni, nguko a ngadi a txi hanya.” 11Se a to tshumela a txi kwela, a txi bhanda dipawu e dya: e wombawomba kambe ngu mbimo yo lapha, kala kuhuma wuronga. Konaho a to khukha e tsula. 12Dijaha dileya va to di heleketa mwani di txi hanya, se mhaka yiya yi va ninga kuthavelelwa ka hombe. 13Se athu hi to longoloka ngu mati, hi tsimbila ngu ngalava, kala Asosi, ahawa hi nga tshumela hi mana Paulo, awu a nga ti fanete kutsula koneyo, na a txi tsimbila ngu nzila ya hahanze, nga ti ene a nga ti ti lavisile tona. 14Ngako ene a di hi mani Asosi, hi to mu teka ngu ngalava hi tsula nayo Mitilene. 15Mangwanani ka kona, hi ti ya khukha eyo kambe, hi txi ya hoka ahawa ku dingetanako ni Kiyo, ka ditshiku di di londetako hi hokile Samosi; se msana ka kuva hi di emile Trogiliyo, hi hokile Mileto ka ditshiku do gameta. 16Ngukusa Paulo a ti pimisile kuvayilela Efesu, kasiku a si ya temeliswa Asiya. Nguko a ti ni txikuluveta txa kuya maneka Jerusalema ngako ti txi koteka, ngu ditshiku da Pentekoste. 17Paulo, ngako a di Mileto, a to rumela kudhana madhota a dibanza da Efesu. 18Ngako vona va di tshanganile masoni kwakwe, a to va gela ku khene: “Ma ti ziva ti ni hanyisako tona ni nanu, kukhukhela ka ditshiku di ni nga bwaka ngu dona Asiya. 19Ni thumete Mkoma ngu ku ti veka hahatshi ni kudila mirongo ni siduko si si nga ni humelela, si txi wuswa ngu mazunga a Vajudha. 20Txi walo ni txa tximwetxo ni nga mi sisela ka sile ni nga ti ziva ti to sa mi vhuna; aniko ni txhumayete, ni mi gondisile masoni ka vathu ni tinyumbani kwanu; 21Kufakaza kwangu i ti ka kulaya Vajudha ni Vagriki, kasiku ve hunduluka ve kholwa ka Txizimu,m ni ka Mkoma wathu Jesu Kristu. 22“Konkuwa, kota txibotxhwa txa Moya wo Sawuleka, ndiko na tsula Jerusalema, kha ni txi zivi txi txi no ya ni humelela; 23aniko Moya wo Sawuleka wa ni fakazela ka didhoropa ni didhoropa, ti to ni rinzelwa ngu tingomondo ni sixaniso. 24Kambe kha ni khatali txilo ngu wutomi, ani ni enelelwa ngu kuhetisa nzila yangu, ngaku ni txi si kota kuheta ti ni nga rumwa kumaha txona, ni mthumo wu ni nga vekelwa ngu Mkoma Jesu, kutxhumayela Evhangeli ya kateko ya Txizimu. 25“Konkuwa na ti ziva ti to kha mi na mbi swa mi txi wona khohe yangu, motshe ni nga zumba hagari kwanu ni txi txhumayela Mfumo wa Txizimu. 26Ngu toneto, na xambanya masoni kwanu: Ani ni basile ka mnoha wa votshe, 27Nguko kha ni zivi kutshumelela msana, yihi ni yihi mbimo ti nga ti laveka kutxhumayela otshe mahungu a Txizimu. 28Ti woneleni, mi txi wonelela ni wotshe mtxhambi wu, mi nga mahwa vathangeli va wona ngu Moya wo Sawuleka, kasiku mi txi dyisa Dibanza da Txizimu, adiya txona txi nga ti winela ngu mnoha wa Mwanana wa txona apune. 29Na ti ziva ti to msana ka kuva ni di khukhile ni tsula, ma na wulela maxolwa a tshofu hagari kwanu, aawa ma no mbi ta tsetselela mtxhambi, 30ni ti to hagari kwanu va na humelela vathu, ava va no ta bwabwatela to soholoka, kufela ku va txi ti lavela vagondiswa. 31Ngu toneto, wonelelani, na mi txi alakanya ti to, wusiku ni mtshikari, mndani ka malembe mararu, kha na leka ku mi laya ngu mirongo. 32“Se konkuwa na mi ningela manzani ka Txizimu ni ka dipswi da kateko ya txona, txi ku ni mtamo wa kuaka ni wa ku mi ninga thomba hagari ka votshe va va nga sawulekiswa. 33Kha na navela male ya silivhela mwendo ya nzalama, hambi siambalo sa mthu; 34Anu ma ti ziva ti to manza awa ngu ona ma nga ni thumela asi ni nga txi si lava ani ni vathumi kulothu. 35Ngu totshe tinzila, ni mi kombisile ti to, ngu kuthumisa tiya, hi fanela kuvhuna ava i ku sisiwana, na hi txi alakanya mapswi a Mkoma Jesu, a nga khene: ‘Kuha i kateko ya hombe ngutu kupinda kuhiwa.’ ” 36Ka mapswi awa, a to khizama e khongela kumweko navo votshe. 37Votshe va to khata kudila ngutu, va txi demberela m'thamoni ka Paulo, 38Va txi mu pswopswa, na va txi karateka ngutu ngu mapswi awa a nga ma womba; a ku khene kha va na mbi swa ve wona kambe khohe yakwe. Msana keto, va to mu heleketa kala kuhoka ngalavani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\