MITHUMO YA VAPOSTOLI 21

1Kutingako hi di hambanile navo, hi to bela ngalavani, hi tsimbila ngu mati, hi txi konama Kose; mangwanani ka kona hi hoka Rodhe, se hi txi ya pinda eho, hi txi ya Patara. 2Ngako hi di mani ngalava yi txi khukha kuya Fenikiya, hi to bela ka yona hi tsula. 3Ngako hi di hokile ahawa ku wonekako Kipra, hi to txi pinda txitondolo txiya ngu didhawa ka txibhabha, hi tsula Siriya, hi txi ya hoka Tiro, nguko eyo ku ti ni siya si nga ti fanela kurulwa ngu ngalava. 4Ngako hi di mani vagondiswa, hi to zumba konaho mtxhanu wa masiku. Ngu kususumetelwa ngu Moya wa Txizimu, vona va titi gela Paulo ti to a si thuki e kwela e ya Jerusalema. 5Kambe ngako ma di gumile masiku ale, hi to longela kasiku hi khukha. Hi khukhile na hi txi heleketwa ngu vavasikati ni sivananana. Ngako hi di humile hahanze ka didhoropa, hi to khizama mabambe ka mati hi khongela. 6Msana ka kusalisana hi to bela ngalavani, se vona ve tshumela ve tsula mitini kwawe. 7Se athu, ngako hi di txhatukile, hi to pinda Tiri hi txi ya Pitolomayi, se msana ka kulosana ni vanathu, hi to zumba ditshiku dimwedo navo. 8Mangwanani ka kona hi to pinda hi ya Khezareya. Se hi ti ya temela mtini ka mvangeli Filipi, i nga ti mmweyo wa vale va mtxhanu ni vambidi. 9Ene a ti ni mune wa vanana va sihoranana, ava va nga ti profeta. 10Ngako hi nga zumba konaho masiku a mangi, a to relela na a txi ta ngu Judheya mprofeti wu a dhanwako ku i Agabo. 11Ene a to hi tshuketela e teka libhande la Paulo, a txi ti sunga ngu lona minenge ni mawoko, a txi khene: “Moya wo Sawuleka wu womba tiya: ‘Vajudha va na ya sungisa tona tiya, Jerusalema, dijaha di i ku nyamne wa libhande liya, se va na di ningela manzani ka vamatiko.’ ” 12Ngu konaho ka mapswi awa, hotshe kumweko ni va ditiko donedo, hi to khata kukhongotela Paulo ti to a si kweli e ya Jerusalema. 13Konaho ene a to angula, a txi khene: “Mi dilela txani, mi ni tholako mbilu, ani? Ni ti emisete, i singa kuya sungwa tsena, aniko hambi kuya fa Jerusalema ngu kota ya ditina da Mkoma Jesu.” 14Ngako yi nga ti pwateka nzila ya ku mu thindekisa, hi to leka ku mu khongotela, hi txi khathu: “Ku na mahwe kuranda ka Mkoma.” 15Msana ka masiku o kari, ngako hi di gwitile kulongela, hi to kwela hi ya Jerusalema. 16Va hi heleketile vagondiswa vo kari va Khezareya, va txi hi yisa mtini ka mthuyo a dhanwako ku i Mnasoni, wa Kipra, mmweyo wa vagondiswa vo thanga, ahawa hi nga ti fanela kuamukelwa hi zumba kona. 17Ngako hi di hokile Jerusalema, vanathu va hi amukete ngu kutsaka. 18Mangwanani ka kona Paulo a tsute ni nathu mtini ka Jakobe, ahawa ma nga tshangana otshe madhota. 19Msana ka ku losa, a to khata kutxhatxhameta masoni kwawe, yimweyo ngu yimweyo, totshe ti Txizimu txi nga ti maha ngu ngene hagari ka vamatiko. 20Vona va ti dhumisa Txizimu ngu tile va nga ti ti engisa. Va txi gela Paulo, va txi khona: “Wa ti wona, mwanathu, ti to mazanazana a Vajudha va amukete likholo, hambiko votshe i ku vakhutaleli va Mlayo; 21Se va ti engisile ti to awe wa gondisa Vajudha va va nga hangalaka hagari ka vamatiko ti to va na leke kulondetela Mlayo wa Mosi, u txi va gela ku khawe va nga swe ve yisa wukwerani vafana vawe, va si londeteli kambe mikhuwo yathu. 22Hi na maha txani? Hakunene, dibutho di na rambana, ngako di txi ti pfa ti to u bwakile. 23Ngu toneto, maha ti hi no ku gela. Ahawa hina ni mune wa majaha ma nga maha txixambanyo. 24Tsula navo, ti basise kumweko navo, u txi va hakhelela asi si lavekako, kasiku ve yolwa misisi. Ngu toneto votshe va na ti ziva ti to mahungu awa va ma wombako ngu ngawe nga makuhu, ni ti to awe nawe kasi u mxayisi wa Mlayo. 25“Vamatiko vava va nga amukela likholo, hi khala hi txi va bhalela ati hi nga sunga tona: Ti to va na ti wonele ka tinyama to phaxwa ka sithombe, ka mnoha ni ka tinyama to dawa ngu kukamwa mkolo, ni ka mithumo ya wugango.” 26Ti di mahile eto, ngako di di txite, Paulo a to teka majaha ale e tsula nawo, se msana ka kuva a di ti basisile navo, a to wulela Dithepeleni, ahawa a nga ya zivisa mbimo yi mmweyo ni mmweyo wawe a no ningela mhamba yakwe ngu yona, msana ka masiku a kubasiswa. 27Ngako ma di hafuhi ni kuguma masiku ale a mtxhanu ni mambidi, Vajudha va Asiya, ngako va di mu engisile Dithepeleni, va to kujetela dibutho, va txi mu ñola, 28va txi viketa, va txi: “Vavamna va ka Israyeli, hi vhuneni! Ndiyo mthu wuwa a lwako ni va ka kwathu, ni Mlayo ni wukhalo wuwa, ngu ti a gondisako ka otshe makhalo ni ka votshe vathu. Futsi ene a wuletile Vagriki Dithepeleni muwa, a txi nyeta wukhalo wu wo Sawuleka.” 29Kunene, vona va ti thangile ngu kuwona muEfesu Trofimo kumweko nayo didhoropani, ve pimisa ti to Paulo a mu wuletile Dithepeleni. 30Dotshe didhoropa di to tala ngu kuhenya, vathu va txi sengeletana, na va txi huma ngu otshe makhalo. Va to ñola Paulo va txi mu ruruvisela hahanze ka Dithepele, va txi kuluveta kuseka matimba. 31Va di ngadi va txi lava ku mu daya, mhaka yiya yi to engiswa ngu nduna ya yimbi, va txi: “Ku vhilukile dizunga kotshe didhoropani ka Jerusalema.” 32Konaho nduna yi to teka masotxhwa ni vathangeli va mitxawa ya dizana da masotxhwa, yi relela yi txi ya ka vale va nga ti maha vhilinganya. Vona ngako va txi wona nduna ya yimbi ni masotxhwa, va to leka kupeka Paulo. 33Konako nduna ya yimbi yi to tshuketa yi ñola Paulo, yi rumela ku e sungwa ngu tingomondo timbidi, se e mu wotisa ti to ngene mani, ni ti to nji txani a nga txi maha. 34Kambe hagari ka dibutho mthu ni mthu a ti womba takwe. Nduna ya yimbi, ngako yi txi tandeka kumana ditshuri hagari ka diguwa di di nga ti ho, yi to rumela ku Paulo a na heleketwe khokholani. 35Mbimo yi a nga hoka ha txikadhani, a to mahwa ngu kugulwa ngu masotxhwa, ngu kukarala ngu kusukwa ngu dibutho. 36Nguko dibutho di ti mu londetela, na vathu va kona va txi kwangula, va txi: “A na fe!” 37Ngako va di mu betile khokholani, Paulo a to gela nduna ya yimbi, a txi khene: “Ni nga si kota ku ku gela dipswi dimwedo kani?” Nduna yi to mu wotisa, yi txi: “Wa txi ziva txigriki kani? 38Ina hi nga awe muEgipta wu kunukunuko a nga wusa dizunga e yisa txiwulani mune wa makumi a mazana (4.000) a sigevenga kani?” 39Ku angula Paulo: “Ani ni mujudha, ni huma Tarso ka Kilikiya, ni velekelwa ka didhoropa di di ku ni nduma yo va i singa ya yidotho. Na kombela u txi ni tumelela kuwombawomba ni va ditiko diya.” 40Ngako a di tumeletwe, Paulo, a di emile txitimwi ka txikadha, a to malata vathu ngu diwoko. Vona ve malala ku txi katila. Se ene a txi va txhumayela, a txi khene:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\