MITHUMO YA VAPOSTOLI 22

1“Vanathu ni vatate, konkuwa engisani ti ni lavako ku mi gela, kasiku ni txi ti fakazela.” 2Ngako va nga mu engisa a txi wombawomba ngu txihebheru, va to malala votshe va txi katila. Ene a to ya masoni ngu kuwombawomba, a txi khene: 3“Ani ni mjudha. Ni velekelwa Tarso ka Kilikiya. Aniko ni kulete ka dona didhoropa diya, ni txi gondiswa ngu Gamaliyeli kuveketa tatinene Mlayo wa vatate vathu, ni ti ni kukhutala ka hombe ngu timhaka ta Txizimu, nga tiya nananu motshe mi mahako nyamsi. 4Ni xanisile vathu va Nzila yiya, ve za ve dawa. Ni va sungisete ngu titxhini, ni va beta mikorani, vavamna ni vavasikati. 5Mphaxeli wa hombe ni dotshe dibanza da madhota va si kota ku ni fakazela. Vona va ni ningile mapapilo awa va nga bhalela vanathu va Dhamasku. Se ani ni tsute koneyo kasi kuya va wuyisa Jerusalema va di sungilwe ngu tingomondo kufela kuta tsayiselwa kheno. 6“Kutingako ni di ngadi ha nzila, na ni txi tshuketela Dhamasku, kunukunuko, ngu mbimo ya hafuhi ni dhina, ni to ranganyetwa ngu kuphatima ka hombe. 7Se ni to wa hahatshi, ni engisa dipswi di nga ni gela, di txi: ‘Sawule, Sawule, u ni xanisela txani?’ 8Ani ni to angula, ni txi khani: ‘Ngawe mani, Mkoma?’ Konaho ene a to xamula a txi khene: ‘Ani ngani Jesu wa Nazareta, awuwa awe u mu xanisako.’ 9Ava ni nga ti navo va ku woni kuphatima kule, aniko kha va di engisa dipswi da wule a nga ti wombawomba ni nani. 10Se ni tshumela ni txi khani: ‘Nji txani ni fanelako ku txi maha kani, Mkoma?’ Mkoma a to khene: ‘Khukha u txi tsula Dhamasku. Eho u na ya gelwa ti u fanelako ku ti thuma.’ 11Aniko, ngako ni nga ti si woni ngu mhaka ya kutshodwa ngu kuphatima kuleya ni to hoka Dhamasku ngu kuñoletwa lisole ngu va ni nga ti navo. 12“Koneyo ku ti ni mthu wo kari, a nga ti dhanwa ku i Ananiya, i nga ti mthu wa wukhongeli ni mlondeteli wa Mlayo, awu a nga ti sumwa wunene ngu Vajudha va didhoropa. 13Ene a ni tete, a ta ni gela ku khene: ‘Sawule, mwanathu, tshumela u wona.’ Se kunukunuko ni to tshumela ni tuleka maso, se ni khata ku mu wona. 14Se ene a to ni gela ku khene: ‘Txizimu txa vatate vathu txi ku sikete kasiku u txi ziva kuranda ka txona, kuwona Mlulami ni kuengisa dipswi da kuhuma ngu txisofuni kwakwe. 15Ngukusa u fanete kuva u di fakazi masoni ka votshe vavamna, ya tiya u nga ti wona ni ku ti engisa. 16U ngadi u txi kanakana ngu txani? Kuluveta! Amukela txibhabhatiso ni divalelo ya siwonho sako ngu kukhozela ditinani kwakwe.’ 17“Ni di wile Jerusalema, ngu mbimo yi ni nga ti khongela Dithepeleni, ni to gulwa moyani; 18se ni txi wona Mkoma, a txi ni gela ku khene: ‘Kuluveta, u txi khukha Jerusalema, nguko vathu va kona kha va na mbi amukela wufakazi wu u wu wombako kwawe ngu ngani.’ 19Ani ni xamute ni txi khani: ‘Mkoma, vona va ti ziva ti to ngani ni nga ti tsimbila masinagogani, ni ñolela ni va khotela mkorani ni ku va kwapela, ava va kholwako kwako; 20seni kambe, mbimo yi wu nga thekela mnoha wa fakazi yako Sitefane, nanani ni ti konaho, ni txi ema kumweko navo, ni txi woneleta siambalo sawe.’ 21Aniko ene a to ni gela ku khene: ‘Tsula, ni na ku rumela ka vamatiko, aniya kule.’ ” 22Vona va to ya masoni ngu ku mu engisa kala ka mapswi awa, aniko ngu msana va to gula dipswi, va txi: “A na fuviswe ha mafuni mamoyo, kha nga ni fanelo ya kuhanya!” 23Ngako va nga ti si leki kukwangula ni kuzuza tinguwo ni kupaletela mafu, 24nduna yi to rumela ti to ene Paulo e betwa khokholani, a txi thethiswa ngu kukwapelwa ngu timhika, kasi kuziva ti to i mhaka muni va mu mahelako diguwa ngu yona. 25Kutingako va txi lava ku mu sunga, kasiku e kwapelwa, Paulo a to gela nduna ya dizana, yi nga ti ha mthumoni, a txi khene: “Mi na ni mtamo wa kukwapela txivelekwa txa muRoma, awu ni kuabaniswa a nga mbi nga abaniswa, kani?” 26Ngako yi txi engisa toneto, nduna ya dizana yi to tutuma; yi ya gela nduna ya hombe ya yimbi, yi txi: “Nji txani u lavako kumaha? Mamoyo njivelekwa txa muRoma!” 27Nduna ya hombe yi to ya wotisa Paulo yi txi: “Hinga ni gela, awe u txizikwa txa muRoma kani?” Ene a to angula a txi khene: “Im!” 28Nduna ya hombe yi to tshumela yi womba, yi txi: “Txibongo txiya ani ni txi xavile ngu male ya yingi ngutu.” Paulo a nje khene: “Ani no va txivelekwa txa muRoma!” 29Kunukunuko, avale va nga ti lava ku mu thethisa, va to hangalaka. Se nduna ya hombe niyona yi to thava ngu kuziva ti to Paulo njivelekwa txa muRoma, awu ene a nga ti mu sungile. 30Mangwanani ka kona, ngu kulava kuziva tatinene mhaka yi vajudha va nga ti mu mangalela ngu yona, a to mu thukunyula e ramba vaphaxeli va hombe ni dotshe Dibanza. A to neha Paulo e mu emisa masoni kwawe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\