MITHUMO YA VAPOSTOLI 24

1Ngako ku di pindile mtxhanu wa masiku a to relela mphaxeli wa hombe Ananiya kumweko ni madhota o kari, ni muemeli wu a dhanwako ku i Tertulo; se ve ya ka mkoma kuya mangala Paulo; 2Kutingako va di dhani Paulo, Tertulo a to khata ku mu mangala, a txi khene: “Ngu kona hawa ka wuzivi wako, ni milayo ya yiphya u nga yi humisa, ya kuvhuna ditiko, athu ha mana kudikha ko enela. 3Mkoma Felikisi, hani ni hani, ni yotshe mbimo, athu ha amukela ngu litsako la hombe mathomo awa. 4Kambe, kasiku ni si ku tekeli mbimo, ni na komisa mahungu, na ni txi ku kombela ku u txi hi engisa ngu wunene wako wu hi wu zivako. 5Hi mani mthu wuwa i ku mtungu a wusako mazunga hagari ka votshe Vajudha va ditiko. Ene i mthangeli wa mtxawa wa Vanazareta. 6Futsi a duketile kunyenyezisa Dithepele, aniko hi mu ñote, [se hi ti dhunda ku mu lamula ngu mlayo wathu. 7Kambe Lisiya, nduna ya hombe, a humelete e hi honyola manzani kwathu ngu nyala ya hombe, 8se e gela vale va nga mu mangala, ti to ve ta kwako.] Nanawe upune, u txi mu wotisa, u nga si kota kuziva ditshuri da totshe tiya hi mu mangalako ngu tona.” 9Se Vajudha nivona va to ema nayo, va txi khona: “Kha ditshuri ngu toneto.” 10Paulo, ngako mkoma a di mu kwesetile kasiku e wombawomba, a to xamula, a txi khene: “Ngu kuziva ti to una ni malembe a mangi na u txi fuma ngu kululama ditiko diya ni na ti angulela ngu kuthemba, ka mhaka yangu. 11U nga setxha mhaka upune: kha ku nzi kupinda digumi da masiku, na ni di kwete Jerusalema kuya khongela kona. 12Futsi kha va ni mana ni txi kanetisana ni mthu kumbe kuwusa dizunga Dithepeleni hambi masinagogani, hambi didhoropani. 13Ni kadotho kha va na ku si kota kukomba ditshuri da mhaka yi va ni wukelako ngu yona konkuwa. 14Ditshuri di ni di zivako ngu diya: Ani ni thumela Txizimu txa vatate vathu, madingano ni Nzila yi vona va ku khona njo timeta, kasi ani ni kholwa ka totshe ti ti nga bhalwa mu ka Mlayo ni Vaprofeti. 15Txithembo txi ni ku natxo ka Txizimu, nivona va natxo: ti to vo lulama ni va ku ambi lulama va na wuka ka vakufa. 16Ngu konaho, yotshe mbimo ni khutalako kutsimbila ngu nzila yo lulama masoni ka Txizimu ni ka vathu. 17“Se msana ka malembe o tala, ni wuyisile miningelo ka va ka kwathu ni kuta phaxa timhamba. 18Ngu yoneyo mbimo va nga ta ni mana Dithepeleni na ni di ti basisile: ku ti singa ni dibutho hambi diguwa. 19Aniko Vajudha vo kari va Asiya... evo ngu vona va nga ti fanete kuta masoni kwako va ta ni mangala, idiku va woni txisolo kwangu. 20Ni vona vava va ku kona hawa, va na wombe txihoxo txi va nga txi wona mbimo yi ni nga ya emiswa hagari ka Dibanza. 21Ahanti mwendo i di dipswi di ni nga womba ngu mtamo masoni kwakwe, ni txi khani: ‘Nyamsi na lamulwa ngu mhaka ya kuwuka ka vafi.’ ” 22Felikisi, ngako a di yi mani khakwati mhaka ya Nzila yileya, a to vhala dibanza, a txi khene: “Ngako nduna ya hombe Lisiya a di relete a txi ta kheno, ngu kona ni no ta wila mhaka yanu.” 23Se ene a to leleta nduna ya dizana kasiku yi woneleta Paulo, yi txi mu ninganyana kupepa ni kuva ku si tsimbwi vathu kuta mu xola. 24Ngako ku di pindile masiku o kari, Felikisi a to ta, a di ni Drusila, msikati wakwe, wa mJudha. A to dhana Paulo, a ta mu engisa a txi wombawomba ngu likholo ka Kristu. 25Kota ngako a nga txi womba ngu ta kululama ni ta ku ti ñola, ni ta ku lamulwa ku ku tako, Felikisi a to dhuka, se a txi khene: “Tsula; ni na ku dhana ngu yimwane mbimo.” 26Hahanze keto, ene a ti themba ti to Paulo a na mu ninga male; ngu konaho a nga ti wuyelela ku mu dhana a ta wombawomba nayo. 27Kambe, ngako ku di pindile malembe mambidi, Porkiyo Festo a to fuma, e tsiveta Felikisi.Kasi Felikisi a ti lekile Paulo mkorani, ngu kuranda kutsakisa Vajudha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\