MITHUMO YA VAPOSTOLI 26

1Se Agripa a txi khene ka Paulo: “U nga ti wombawombela.” Se a to gwimba diwoko, e ti angulela, a txi khene: 2“Ka totshe timhaka ti ni mangalwako ngu tona ngu Vajudha, awe mfumeli Agripa, ni khani ni katekile, ngako ni txi ti xamulela masoni kwako nyamsi; 3ngukusa awe wa ma zivisisa otshe mahanyelo a txijudha ni totshe timhaka ti va kanetisanako ngu txona. Ngu konaho, na ku kombela u txi ni engisa khakwati. 4Ati ni nga hanyisa tona ditikoni ka Jerusalema, kukhukhela ha wananani kwangu, votshe Vajudha va ti ziva. 5Vona va ti ziva ngu kale, va nga fakaza ngako va txi ti lava, ani ni hanyile ngu mlayo wa wufarisi, awu i ku wa wunene ngutu ka wukholwa wathu. 6Se konkuwa ni maneka hawa ni txi lamulwa ngu mhaka ya kurinzela txithembiso txi txi nga mahwa ngu Txizimu ka vatate vathu, 7i ku txithembiso txi tixaka tathu ta digumi ni timbidi ti verelako ku txi mana, na ti txi khutalela kukhozela Txizimu wusiku ni mtshikari. Mfumeli Agripa, ni mangalelwa ngu Vajudha ngu mhaka ya txona txithembiso txiya. 8Ngu ku txani va si kholwi vathu hagari kwanu ti to Txizimu txi nga wusa vakufa kani? 9“Nanani kale ni ti pimisile kulwa ngu totshe tinzila kasi kudaya ditina da Jesu wa Nazareta. 10Kha ditshuri ni mahisile toneto Jerusalema, ni sekela mkorani vasawuleki vo tala, ngu mtamo wu ni nga ningwa ngu vaphaxeli va hombe; ni mbimo yi va nga ti ningelwa kuya dawa, nani ni ti tumela ku va na dawe. 11Sikhati sa singi, mbimo yi ni nga ti tsimbilatsimbila ka otshe masinagoga, ngu tshofu ni ti va kurumeta kuruketela Txizimu; seni kambe ngu kukwata ko pindisa, ni ti va xanisa hambi madhoropani ka mamwane matiko. 12“Ti di mahile eto, ni tsute Dhamasku, ni di ni mtamo wotshe wa ku ningwa ngu vaphaxeli va hombe. 13Ni di ha nzila, ngu mbimo ya dhina, mkoma, ni to wona liwoningo la hombe, la kuta ngu nzumani, lo phatima ngutu kupinda ditambo, ali li nga ni randela kumweko ni va ni nga ti navo. 14Konaho, hi to wela hahatshi hotshethu; se ani ni to engisa dipswi di txi wombawomba ngu txihebheru, di txi: ‘Sawule, Sawule, u ni xanisela txani? Ta pandisa kwako kukhava tshoka ya mndombo.’ 15Se ni txi khani: ‘Ngawe mani, Mkoma?’ Mkoma a txi khene: ‘Ngani Jesu, wu awe u mu xanisako. 16Aniko khukha u txi ema, ngukusa ni ti wonekisile kwako, ni ku sawute kasiku u txi maha mthumeli ni fakazi ya ti ni nga ti wonekisisa tona kwako, ni ya ti ni no ti wonekisisa tona kambe kwako. 17Ni na ku ponisa manzani ka vathu va ditiko diya ni ka vamatiko vava ni ku rumelako kwawe; 18Kasi kuya tula maso awe ni ku va humisa mtemani, ve wuya livaningoni, ni ku va humisa nfumoni ka sathane, ve wuya ka Txizimu, kasiku ve amukela divalelo ya siwonho, ni kuavelwa thomba kumweko ni vasawuleki ngu kukholwa ditinani kwangu.’ 19“Ngu toneto, mfumeli Agripa, ani kha na lamba txiwoniso txiya txa nzumani: 20Aniko kukhata ni txhumayete ka va Dhamasku, ni va Jerusalema, ni va dotshe ditiko da Judheya, kala ka vamatiko, ti to ve phinduka ve wuya ka Txizimu, va txi maha mithumo yi yi dinganako kuphinduka kwawe. 21Ngu toneto Vajudha va nga ni ñola ngu tona Dithepeleni, ve zama ku ni daya. 22Kambe, ngu kuvhunwa ngu Txizimu, ni tsanisete kala ditshiku da nyamsi, ni txi fakaza ka va vavadotho ni ka va va hombe; kha na womba timwane hahanze ka tiya Mosi ni Vaprofeti va nga womba ku ti na humelela, 23ti to Kristu a na xaniswa, ni ti to, ngukuva a di thangile ene e wuka ka vakufa, a fanete kunuwela liwoningo ka vathu va ditiko diya ni ka vamatiko.” 24Paulo, a di ngadi a txi ti angulela ngu mapswi awa, Festo a to gula dipswi, a txi khene: “Wa xanga, mo Paulo! Sigondo si sako sa singi sa ku xangisa!” 25Paulo a txi khene: “Ani kha na xanga, mfumeli Festo; kambe ni womba mapswi a ditshuri ni a wuzivi. 26Hakunene, mfumeli wu a ni tsanisako ni txi wombawomba masoni kwako, wa ti ziva totshe tiya, txi walo ni txa tximwetxo a txi timelelako, ngukuva kha ta mahwa kusisalani. 27Ina wa kholwa ka Vaprofeti kani, mfumeli Agripa? Ani na ti ziva ti to wa kholwa.” 28Agripa a to khene ka Paulo: “Ngu kadotho u pimisa ti to u nga ni maha mkristu!” 29Paulo a txi khene: “Ngu kadotho mwendo ngu ka kungi, ni kombela ka Txizimu ti to i singa awe dwe, kambe ni votshe va va ni engisako nyamsi, mi txi fana ni nani, kuleka ngu tingomondo ti ni nga sungwa ngu tona.” 30Konaho mfumeli a to khukha kumweko ni mthangeli, ni Bhernike, ni va va nga ti khalahatshile kumweko navo. 31Ngako va di humile, va to bhula va txi: “Mthu wuwa kha maha txilo txi txi fanelwako ngu lifo hambi tingomondo.” 32Se Agripa a txi khene ka Festo: “Mthu wuwa a ndina thuswa, idiku a sa kombela kulamulwa ngu Khezari.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\