MITHUMO YA VAPOSTOLI 27

1Kutingako ku di sungilwe ti to hi tsula Italiya ngu ngalava, Paulo ni vamwane va nga ti sungilwe kumweko nayo va to ningelwa ka nduna ya dizana, yi dhanwako ku i Juliyo, ya mtxawa wu dhanwako ku “txikwata txa mkoma wa hombe.” 2Kutingako hi di wulete ka ngalava ya kuta ngu Adramita, ayi yi nga ti txhatukela kuya phuho ya Asiya, hi to ñola nzila hi tsula. Hi ti ni Aristarkusi wa Tesalonika, didhoropa da Makhedhoniya. 3Mangwanani ka kona, ngako hi di hokile Sidhoni, Juliyo a to mahela wuxinji Paulo, e mu tumelela kuya wonana ni vangana vakwe ni kuamukelwa ngu vona. 4Kutingako hi txi khukha haleya, hi to tsimbila ngu ligungusa la Kipra, nguko ngalava yi ti lambelwa ngu diphuho. 5Kutingako hi di tshawunyetile linene la Kilikiya, ni la Panfiliya, hi to hoka Mira, ka Likiya. 6Se nduna ya dizana, ngako yi di mani koneyo ngalava ya kuta ngu Alexandriya, yi nga ti ya Italiya, yi to hi wuleta ka yona. 7Kambe ngako hi nga ti tsimbila ngu kudothokudotho, masiku o tala, hi to hoka ngu kukarateka hafuhi ni Kinida; se ngako diphuho di nga ti hi lambela, hi to vayilela Kreta ngu ditshelo da Salmona. 8Kutingako hi di longolokile ngu ligungusa ngu kukarateka, hi to hoka ahawa ku dhanwako ku “Txithoni ko Tshura”, hafuhi ni didhoropa da Lasiya. 9Yi di pindile mbimo yo lapha, kutsimbila ngu ngalava ku ti ni phango, nguko hambi ditshiku da hombe da ku ti tona sakudya di ti pindile. Paulo a to va laya, 10a txi khene: “He manuwe, ni wona ti to dipfhumba diya di na va ni phango ni kuluzekelwa ka hombe, i singa ka thundu ni ngalava dwe, aniko ni wona wutomi wathu.” 11Hambi keto, nduna ya dizana yi to engisa ta mtsimbitisi wa ngalava ni nyamne wa yona, kupinda ti ti wombwako ngu Paulo. 12Kambe ngako txitho txi nga ti sa lulama kutemela ka txona ngu mbimo ya wuxika, vavangi va titi khona i tshuko kuduketa kuya fungala masiku a wuxika va di Fenikisi, i ku txitho txa Kreta, txi nga dingetana ni wulenge ka kuya wulambwe, ni wulenge ka kuya wuphemba. 13Kutingako diphuho da wulambwe di di khatile kufuteta khakwati, va to alakanya ti to va mani txi va nga ti vilela txona. Va to khukha ve longoloka ngu ligungusa la Kreta. 14Kambe kunukunuko ku to wuka diphuho da txivhungwavhungwane, da kuta ngu txitondoloni, diphuho di di dhanwako ku i Euroakiloni. 15Se ngako ngalava yi nga ti susumetwa ngu diphuho, yi to tandeka ku di xula, hi to yi leka yi londeta moya. 16Kutingako hi di longolokile, na hi txi vhikelwa ngu tximwane txitondoloanyana txi txi dhanwako ku i Khawuda, ngu kukarateka hi zile hi si kota kundindela txingalavana txo lumukela phango hi txi wuyisa ngalavani ka hombe. 17Msana ka kuva hi di txi hayekile txitimwi, hi to lava mano awa: hi to sungelela ngalava ngu majoke; se ngu kuthava kuya khima ha mafuni ka Siriti, hi to phutela matanga, hi ya masoni ngu kulondeta moya. 18Mangwanani ka kona, ngako hi nga ti pekwa ngutu ngu diphuho, da txihuhuri, va to wungela thundu ya ngalava ve tshotsha. 19Se ngu ditshiku da wuraru, vatxungeli va ngalava va to tshotsha ngu manza awe siya sa ngalava. 20Ngako ku nga ti si woneki ditambo hambi tinyeleti ka masiku o tala, na txihuhuri txi ya masoni ngu kupeka ngu mtamo, hi to gumelwa ngu kuthemba kotshe ku hi nga ti nako ka kuhuluka. 21Ku ti pindile masiku a mangi hi si dyi txilo. Konako Paulo a to khukha a txi ema hagari kwawe, a txi khene: “He manuwe, idiku mi ti ni engisile, mi si khukhi Kreta, nga hi sa humelelwa ngu phango yiya ni kuluza kuwa ka hombe. 22Hambi keto, na mi laya konkuwa ti to mi si gumi mtamo, nguko a walo ni mmweyo kwanu a no luzekelwa ngu wutomi wakwe; tsena ngalava ngu yona yi no luzeka. 23Ngukusa ka wona wusiku wuwa, Ngelozi ya Txizimu, atxi ani ni lumbako txona, atxi ni txi thumelako, yi ti wonekisile kwangu, wusiku wuwa, 24yi txi: ‘U nga thave, Paulo! U fanete kuhoka masoni ka Khezari; wona, Txizimu txi vekile manzani kwako wutomi wa votshe va u endako navo mu ngalavani.’ 25Ngu toneto, manuwe, tsanisani misana. Ni na ni txithembo ka Txizimu, ti to ti na maheka nga ti txi nga ni gelisa tona. 26Tsena hi fanete kuya tshotshwa txitondoloni ko kari.” 27Ka wusiku wa ditshiku da wugumi ni mune, na hi txi pengapengiswa lineneni ka Adriya, vatxungeli va ngalava va to pimisa, hagari ka wusiku, ti to va hafuhi ni mabambe. 28Ngako va txi pima kueta ka mati, va to mana makumambidi wa mipimo yo pima ngu diwoko; va di yite masoni va to engeta ve pima, ve mana digumi da mipimo ni mtxhanu. 29Ngu kuthava ti to hi nga thuka hi khwekela siwindini ka linene, vona va to rinza mune wa tihangi matini, na hi txi wonelela kutxa. 30Kambe vatxungeli va ti lava ku thava; ngu toneto va to txhikisa txingalavana, va txi nga vo lava kugwimba tingoti ta tihangi ta masoni ka ngalava. 31Se Paulo a txi gela nduna ya dizana ni masotshwa, a txi khene: “Ngako vona va si zumbi ngalavani, kha mi na kuhuluka.” 32Konaho masotxhwa ma to wila majoke a txingalavana, se me txi leka txi txi wa. 33Ngako va di ngadi va txi rinzela kutxa ka dona, Paulo a to gela votshe ti to ve dya sakudya, a txi khene: “Nyamsi ditshiku da wugumi ni mune mi di tsanisete, mi txi ti tona, mi si dyi txilo. 34Na mi khongotela ti to mi dya sakudya, nguko ngu tona ti ti no mi hanyisa. Kha ku na mbi luzeka hambi i di msisi wumwewo wa ha msungo kwanu.” 35Ngako a di wombile tiya, a to teka dipawu e bonga Txizimu masoni ka votshe, e di bhanda e khata kudya. 36Se votshe va to henemene ve dya sakudya, nivona. 37Se ngako va txi balwa votshe va va nga ti ngalavani, hi ti mazana mambidi ni mtxhanu wa makumi ni mambidi ni mtxhanu wa vathu ni mmweyo (276). 38Ngako va di khuri ngu sakudya, va to hehukisa ngalava ngu kuhungula mafaka ve tshotsha lineneni. 39Ngako di di txite, vatxungeli va to timelelwa ngu ditiko di va nga ti ka dona; tsena va to wona disonga di nga ti ni mtxhefa, se ve pimisa kususumetela koneyo ngalava, ngako ti txi koteka. 40Va to thukunyula tihangi ve ti leka matini, ve thukunyula kambe ni tingoti ta mphesu wa ngalava. Msana keto, va to gwimba ditanga da hombe, ve tsimbitiswa ngu diphuho kala ligungusani. 41Se ngako ngalava yi di khimile ha mafuni, hagari ka tidhonga timbidi, yi to khwekela. Khana ya ngalava, ngu kukhwekela ngu mtamo, yi to ñolwa yi si dekadeki; se mmidi wa ngalava wu txi funyekela ngu mtamo wa mavimbi. 42Masotxhwa ma to pimisa kudaya sibotxhwa, ma txi: simwane si nga thava ngu kusambela. 43Aniko nduna ya dizana, ngu kulava kuhulusa Paulo, yi to va tsimbisa kumaha eto: Yi to womba ti to ava va si kotako kusambela va na thange vona ve bumwala matini, ve sambela ve huma; 44Ava va nga sala, va na ti vhune ngu mapulango, kumbe ngu sipepu sa ngalava. Ngu toneto, votshe va to huluka ve huma va txi hanya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\