MITHUMO YA VAPOSTOLI 28

1Msana ka kuva hi di hulukile, hi zivisilwe ti to txitondolo txile txi dhanwa ku i Malta. 2Vathu va kuvelekelwa konaho va to hi amukela ngu manza mambidi; ve za ve hi dhivelela ni mndilo, nguku ma nga txi wa mati, na kambe ku ti ni pheho. 3Ngako Paulo a nga ti rolete txinyandana txa mahale e ma rinza ha mndiloni, mamba yi nga huma ngu kupfa kufutumela ka mndilo, yi to namarela ha diwokoni kwakwe. 4Mbimo yi vathu va ditiko dile va nga wona txikalana txile txi di lengalenga diwokoni ka Paulo, va to gelana, va txi: “Ngu ditshuri mamowa njigevenga: I ngadi kwakwe kuhuluka lineneni, kambe Nzuma kha yi ti lavi e hanya.” 5Aniko ene a to huphuta mnyoka wule, wu txi wa ha mndiloni, se ene kha nga za a di humeletwe ngu phango ya txilo. 6Kasi vona va ti rinzela ku mu wona a txi simbela mwendo kufa kunukunuko. Msana ka kurinzela mbimo yo lapha va si woni txilo txo hambana, txi txi mu humela, va to txitxa mawonelo, va txi khona: “Mthu wuwa i Txizimu tximwane.” 7Ku titi ho kona hale hafuhi, thembwe ya nduna ya txitondolo, ayi yi nga ti dhanwa ku i Publiyo. Ene a to hi amukela, a txi hi ninga wukhalo wa kuzumba masiku mararu. 8Se tate Publiyo a ti ha ditahoni ngu kulwala ngu txindeyandeya ni mndani. Paulo a to tsula a txi ya mu txisela, a txi maha mkombelo ni ku mu sanzeka manza, se ene e kalamuka. 9Va di zivile toneto, vamwane valwali va to mu yela, ve ya hanyiswa nivona. 10Konaho, va to hi bonga ngu ku hi komba txixonipho txa hombe; se mbimo yi hi nga khukha hi satisana navo, va to hi ninga sotshe si hi nga ti si pwata. 11Msana ka mitxima miraru, hi to tsula ngu ngalava, yi nga ti kona txitondoloni mule, ngu mbimo ya wuxika. I ti ya kuta ngu Alexandriya. Yi ti ni mujeke wa “Sizimu sa Mahasa.” 12Se hi to hoka Sirakusa, ahawa hi nga ya fungala masiku mararu. 13Konaho hi to khukha hi tsimbila ngu ligungusa hi txi ya hoka Regiyo. Mangwanani ka kona ku to futeta moya wa wulambwe, se hi txi hoka Puteyoli ngu masiku mambidi. 14Ngako hi di mani konaho vanathu, vona va to hi kombela ti to hi zumba navo mtxhanu wa masiku ni mambidi. Ngu toneto hi nga pindisa txona hi txi ya Roma. 15Vanathu va didhoropa dile, ngako va di zivisilwe ta kubwaka kwathu, va to hi hingeta ve hoka mthandani ka Apiyo, ni ka wukhalo wu wu dhanwako ku i “Mawetela a Mararu.” Ngako Paulo a di va woni, a to bonga ka Txizimu e tsanisa mbilu. 16Mbimo yi hi nga wulela Roma, Paulo a to tumelelwa kuzumba ka nyumba ya ekha, kumweko ni disotxhwa di di nga ti mu woneleta. 17Msana ka masiku mararu, Paulo a to ramba va i ku vahombe hagari ka Vajudha. Kutingako va di sengeletani, a ti khene kwawe: “Vanathu, hambiko ni nga mbi maha txilo txa kuhoxela ditiko dathu, hambi mikhuwo ya vatate vathu, ni ñotwe ni di Jerusalema, ni txi ningelwa manzani ka Varoma. 18Vona, ngako va di ni wotisile, va to lava ku ni thusa, ngukusa ku ti singa ni mnandu wo dingana ku ni dawa. 19Kambe ngako Vajudha va nga lamba, ni zile ni kombela kuyisa mhaka yangu ka Khezari, i singa kulava kumangalela ditiko dathu ngu txilo. 20Ngu konaho ni nga mi dhana kasi kuta mi wona ni kuwombawomba ni nanu, ngukusa ni sungilwe ngu tingomondo tiya ngu mhaka ya kuthemba ka Israyeli.” 21Vona va mu xamute, va txi: “Kha hi nzi kuwona mapapilo a kuta ngu Judheya, na ma txi womba kubiha ngu ngawe; hambi vanathu, ku walo ni mmweyo a nga xawuta kumbe ku hi gela kubiha ngu ngawe. 22Se hi lava kupfa ngu ngawe ati u pimisako tona, nguko i di gondo yiya, ha ti ziva ti to ya lambwa ngu votshe vathu.” 23Ngako va di mu vekete ditshiku, va to ta nyumbani kwakwe, i di vangi. Ka mapswi a kutxhamusela kwakwe, Paulo a ti fakaza ngu ta Mfumo wa Txizimu se kukhukhela ha mixo kala minova, a txi zama ku va kholwisa ngu ta Jesu, a txi va dinganisela ngu Mlayo wa Mosi ni Vaprofeti. 24Aniko vamwane kha va tumela. 25Se ngako va nga ti si pfani, va to khata kuhangalaka. Se Paulo a to va gela dipswi dimwedo, a txi khene: “Ngu ditshuri, Moya wo Sawuleka wu wombile ngu txisofu txa mprofeti Isaya ka vatate vanu, wu txi: 26‘Tsula ka vathuvo, u txi ya va gela ku khawe: Kuengisa mi na engisa walo, aniko kha mi na mbi ti mana; kuwona mi na wona walo, aniko kha mi na mbi ti pima. 27Ngukusa mbilu ya vathu vava yi bangile.Va tsivile tinzeve tawe,ve vhala maso awe,kasiku va si woni ngu maso,va si engisi ngu tinzeve,va si ti pfisisi ngu mbilu,kasi vona va si hunduluki.Ani nga ni di va hanyisile!’ 28“Ti ziveni koko ti to mhaka yiya ya kuhanyiswa ngu Txizimu yi rumetwe ka vamatiko, se vona va na yi engisa.” 29[Ngako a di va gete timhaka tiya, Vajudha va to khukha ve tsula, na va txi kanetisana ngu txawe.] 30Se Paulo a to pinduka malembe mambidi a txi zumba ka nyumba yi a nga ti lombile. A txi amukela votshe va va nga ti ta kwakwe, 31a txi txhumayela ngu ta Mfumo wa Txizimu ni kugondisa ngu ta Mkoma Jesu, ngu kotshe kutsana, a si tsivelwi ngu txilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\