MITHUMO YA VAPOSTOLI 4

1Ngako Pedro ni Johane va di ngadi va txi wombawomba ni vathu, ku to bwaka vaphaxeli ni nduna ya Dithepele ni Vasadhusi; 2ve va henyela ngu kuwona ti to va gondisa vathu ni kunuwela kuwuka ka vafi ngu kota ya kuwuka ka Jesu kufani. 3Se va to va ñola ve va khotela mkorani kala mangwanani ka kona, nguko se di ti swite. 4Hambi keto, vathu vo tala va nga engisa dipswi, va to kholwa. Mtengo wa vavamna wu ti lava kuva mtxhanu wa makumi a mazana. 5Ka ditshiku di di gametako, vakoma va Vajudha ni madhota ni vabhali, va to sengeletana Jerusalema. 6Ku ti ni Anasi, mphaxeli wa hombe, ni Kayifasi, Johane ni Alexandre, ni votshe va lixaka la vaphaxeli va hombe. 7Kutingako va di va dhani masoni kwawe, va to va wotisa, va txi khona: “Mi mahile eto ngu mtamo muni, mwendo ngu ditina da mani kani?” 8Konaho, Pedro, a di tate ngu Moya wo Sawuleka, a wombile kwawe, a txi khene: “Vakoma va ditiko ni nanu madhota a ka Israyeli: 9Nga kuwa nyamsi hi wotiswako ngu mhaka ya kuhanyisa mthu wa txilema, ti to a hanyisilwe ngu mtamo wa mani, 10zumbani mi txi ti ziva anu ni yotshe ngamu ya ka Israyeli, ti to mthu wuwa a maneka a di hanyisilwe masoni kwanu ngu mtamo wa ditina da Jesu Kristu wa Nazareta, awu anu mi nga mu bethela ha txihambanoni, se Txizimu txi nga mu wusa ngu ka vo fa. 11Ngene dirigwi diya di nga nyenywa ngu nganu vaaki, adiya se di nga mahwa dirigwi da hombe do tsanisa. 12Ku walo mmwane a si kotako kuhanyisa, kha di nga ho dimwane ditina, hahatshi ka nzuma, adiya vathu va nga ningwa, kasiku va txi hanyiswa ngu dona.” 13Kutingako va txi wona kutsana ka Pedro ni Johane, kuve va ti va ziva ti to mbathu va va nga mbi gonda ni ti to vo va i di vathu dwe, va to tala ngu kuxamala; kambe va ti va ziva ti to mbalondeteli va Jesu. 14Se ngako va txi wona mthu wu a nga hanyiswa, a di emile navo, va to pwata to kaneta. 15Se kutingako va di leletile ti to ve huma nyumbani ka wukoma, va to wotisana ngu txawe, 16va txi khona: “Hi na va maha txani vathu vava kani? Ngukuva i mhaka yi yi ziwako ngu votshe va va nga aka Jerusalema, ti to txixamaliso txa hombe txi mahilwe ngu vona; ti ha kubasani, kha hi si koti kukaneta. 17Kambe kufela ku timhaka tiya ti si thuki ti ya masoni ngu kuhangalaka hagari ka vathu, he va layeni ni ku va dhukisa, ti to va si nga ngadi ve gondisa mthu, wuhi ni wuhi, ngu ditinedo.” 18Se va to va dhana ve va leleta ngutu, ti taku va si thuki ve wombawomba, hambi i di kugondisa ngu ditina da Jesu. 19Kambe Pedro ni Johane va to xamula, va txi: “Ati ti nga lulama masoni ka Txizimu ngu tihi kani: kuengisa anu mwendo kuengisa Txizimu kani? 20Athu kha hi na ku si kota kumalala ni ti hi nga ti wona ni ti hi nga ti engisa.” 21Se va to va thusa, msana ka ku va dhukisa da wumbidi, ve pwata nzila ya ku va peka ngu yona, ngu kota ya kuthava vathu, ngukuva votshe va ti dhumisa Txizimu ngu kota ya ti ti nga mahwa. 22Ngukuva mthu wu a nga hanyiswa ngu txixamaliso txo i ti wa malembe awa ma pindako mune wa makumi. 23Kuntingako va di thusilwe, va to tshumelela ka va ka kwawe, se ve xawutela totshe ti ti nga wombwa ngu vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko. 24Vona ngako va di engisile toneto, va to guleta mapswi awe ka Txizimu ngu mbilu yimweyo va txi khona: “Mkoma, ngawe u nga maha nzuma ni mafu ni linene ni sotshe si si ku ka sona; 25ngawe u nga veka mapswi awa, ngu Moya wo Sawuleka, ka txisofu txa tate wathu Dhavhidha, txithumi txako, u txi khawe: ‘Ngu ku txani vamatiko va mahako vhilinganya kani? Ni vathu va sungela txani sikungo sa walo kani? 26Vafumeli va mafu va xomile ni tinduna ti buthanile, kasi kulwa ni Mkoma ni Kristu wakwe.’ 27“Kha ditshuri va buthanile ka didhoropa diya Herodha ni Ponsio Pilato, ni vamatiko ni tixaka ta Israyeli, ve wukela txithumi txako txo sawuleka, awu u nga mu maha Mesiya. 28Ngu konaho vona va mahile totshe ti u nga ti emisa ngu kale ngu diwoko dako ni kuranda kwako, ti to ti na maheka. 29Se konkuwa. Mkoma, wona kudhukisa kwawe, u txi ninga sithumi sako kuwomba dipswi dako, na va si thavi txilo. 30Nawuluta diwoko dako, ti to ku na mahwa kuhanyiswa ni sikombiso ni sidiwukiso ngu ditina da Jesu, txithumi txako txa kusawuleka.” 31Kutingako va di khongete, wukhalo wu va nga ti sengeletani ka wona, wu to dekadekiswa, se votshe ve tala ngu Moya wo Sawuleka, ve womba dipswi da Txizimu ngu kutsana. 32Msengeletano wa makholwa wu ti ni mbilu yimweyo ni moya wumwewo. Ku ti singa ho ni wammweyo wa kupimisa ti to si lumba ene ekha, asi a nga ti naso; aniko hagari kwawe, sotshe i ti sa votshelele. 33Vapostoli va txi fakazela kuwuka ka Mkoma Jesu ngu mtamo wa hombe, ka votshe ku titi ni kateko ya hombe. 34Hagari kwawe, ku ti singa ho wo pwata txilo, nguko votshe vathu va titi xavisa asi va nga ti naso, tithembwe mwendo tinyumba, va txi teka male ya kona, 35va txi ningela ka Vapostoli se vona va txi avela mmweyo ni mmweyo, kota nga ti a nga txi si pwatisa tona. 36Josefa, awu Vapostoli va nga txi mu dhana ku i Bharnabhasi, ti ti wombako ku mwanana wu i ku Mthaveleli, mulevhi wa kuvelekelwa Kipra, 37nene a ti ni thembwe, a nga yi xavisa, a txi teka male ya kona a txi yi ningela ka Vapostoli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\