MITHUMO YA VAPOSTOLI 5

1Wamwamna wo kari, a nga ti dhanwa ku i Ananiya, a xavisile thembwe ngu kuengisana ni msikati wakwe Safira. 2Kutingako a di hungulete male ya kona, ngu kutumelelana ni msikati wakwe, a to teka yi yi nga sala, e ya yi veka minengeni ka Vapostoli. 3Aniko Pedro a txi khene kwakwe: “Ananiya, u mu lekisile ku txani Sathane e fuma mbilu yako kani? U hembete Moya wo Sawuleka, u txi ti hungulela male ya thembwe ngu phuho. 4Thembwe yi si nzi kuxaviswa ina i ti singa yako kani? Mhaka yiya yi wulelisile ku txani mbiluni kwako kani? Khwa hembela vathu, aniko u hembete Txizimu.” 5Ngako Ananiya a di engisile mapswiyo, a to wa hahatshi e fa. Se votshe va va nga ti engisa va to tala ngu kuthava ngutu. 6Se mazambi ma to ta ma ta mu phutela, me mu rwala, me ya mu tshotsha. 7Ngako yi di pindile mbimo yo lava kudingana sikhati siraru, msikati wakwe, a to wulela, na a si ti zivi ti ti nga humelela. 8Se Pedro e mu wotisa, a txi khene: “Hinga ni gela, thembwe mi yi xavisile ngu sona siya kani?” Ene a nje khene: “Inna, ngu sona siya.” 9Pedro a txi khene kwakwe: “Mi tumelelanisile ku txani kuduka Moya wa Mkoma kani? Wona mikondo ya va va nga tshotsha mwamna wako, ndiye ha txikeni hawa; nanawe va na ku teka.” 10Se konaho a to wela minengeni kwakwe e fa. Ngako mazambi ale ma di wulete, ma to ta mu mana a di fite, se ve ya mu tshotsha hafuhi ni mwamna wakwe. 11Se dibanza dotshe di to tala ngu kuthava ngutu, ni votshe vathu va va nga wona mhaka yiya. 12Ku ti mahwa sikombiso ni sidiwukiso sa singi hagari ka vathu ngu manza a Vapostoli. Otshe makholwa ma ti tshangana digumbini ka Solomoni, ngu mpatano wa lirando. 13Hagari ka vamwanyane ku ti singa ho wo tsana ku ti patanisa navo, kambe mtalo wa vathu va ti va dhumisa ngutu. 14Avale va kukholwa ka Mkoma va ti engeteleka ngutu, dibutho da vavamna ni vavasikati. 15Ahawa va nga txi tisa valwali va ta va veka tinzilani, va di va rwamisile ha matahoni ni ha madhandoni, kasiku Pedro, mbimo yi a pindako, a na fenengeta vamwane ka vona hambi ngu mtsudi wakwe. 16Vathu va txi tisa valwali ni vale va nga txi karatwa ngu mimoya yo biha, se votshe va txi hanyiswa. 17Se Mphaxeli wa hombe a to ema ni votshe valondeteli vakwe, ava i nga ti va mtxawa wa vasadhusi, va di tate ngu livengo, 18ve ñola Vapostoli ve va khotela mkorani ka didhoropa dile. 19Kambe ngelozi ya Mkoma yi to tula matimba mkorani ni wusiku, yi va humisa hahanze, yi txi: 20“Tsulani Dithepeleni, mi txi ya gela vathu timhaka tiya totshe ta wutomi wa wuphya.” 21Kutingako va di engisile toneto, va to wulela Dithepeleni ni mabimbikutxa, ve gondisa kona.Kambe Mphaxeli wa hombe ni va va nga ti nayo, ngako va txi hoka, va to ramba dibanza ni madhota otshe a vanana va Israyeli, se ve rumela vathu mkorani kuya teka Vapostoli, 22Kambe sirumwa, ngako si di hokile mkorani, si to ya pwata Vapostoli, se si to tshumela si ya womba si txi: 23“Hi ti ya mana mkora wu di sekilwe tatinene, ni vawoneleti va di emile ha txikeni; aniko ngako hi di tute, hi mani ku singa ni mthu kona.” 24Mthangeli wa vawoneleti va Dithepele ni vaphaxeli va hombe, ngako va txi pfa mahungu awa, va to dhuka ngu ona, va txi khona: “Mhaka yiya yi na gumela hani?” 25Se ku to bwaka mmwane e va gela ku khene: “Vathu va mi nga ti va khotete ndivaleya va emile Dithepeleni, va gondisa vathu.” 26Se mthangeli wa vawoneleti va Dithepele ni sithumi sa dibanza, va to tsula ve ya va teka, kambe va si va mahi ngu mtamo, ngukusa va ti thava kubaliselwa ngu marigwi ngu vathu. 27Ngako va di va wuyisile, va to va emisa hagari ka dibanza. Se Mphaxeli wa hombe a va wotisile, a txi khene: 28“Hi mi tsimbile ngu mthetho wa kupfala, ti to mi si gondisi ngu ditinedo. Aniko anu mi tatile Jerusalema ngu kugondisa kwanu; mi lava ti to mnoha wa mthu wuwa wu txi thekelela txitimwi kwathu.” 29Aniko Pedro ni vamwane Vapostoli va to xamula, va txi khona: “Ti ni fanelo ngutu kuengisa Txizimu kupinda kuengisa vathu. 30Txizimu txa vatate vathu txi wusile Jesu, awule anu mi nga mu daya, ngu ku mu hayeka ha phandeni. 31Txizimu txi mu guletile ngu dianza da txona da txinene txi txi mu maha Mkoma ni Muhanyisi, kasi kuta tulela Israyeli nzila ya kuhunduluka ni kudivalelwa ka siwonho. 32Athu hi tifakazi ta timhaka tiya kumweko ni Moya wo Sawuleka, awu Txizimu txi wu rumelako ka vale va txi engisako.” 33Ngako va dibanza va txi engisa mapswi awa, va to henya ngutu, se ve langana makungo a ku va daya. 34Kambe mfarisi wo kari, awu va ku i Gamaliyeli, mgondisi wa mlayo, awu kambe a dhumiswako ngu dotshe ditiko, a to khukha a txi ema hagari ka dibanza e rumela ku Vapostoli va na humiswe hahanze ngu mbimoanyana. 35Se a txi khene kwawe: “Vavamna va ka Israyeli, ti woneleni ka ti mi lavako ku ti maha ka vathu vava; 36Ngukuva hi nga kale ngutu a nga humelela Teudhasi, awu a nga txi ti maha nombwe wo kari, awu a nga ndinda vathu vo lava kudingana mune wa mazana; aniko a datwe, se ava va nga ti ema nayo va hangalakile votshe, ve fuva. 37Msana kwakwe ku humelete Judhasi wa Galileya ngu mbimo ya bhalela, se e ndinda vathu vo tala ve mu londetela, kambe nene a lovile, ni va va nga txi ema nayo va hangalasilwe votshe. 38Konkuwa na mi gela: Mi nga karatekeni ngu vathu vava: Va lekeni, ngukuva makungo awa ni mthumo wuwa, ngako si txi ta ngu ka vathu, si na guma; 39aniko, ngako si txi ta ngu ka Txizimu, kha mi na ku si kota ku si fuvisa. Ti woneleni mi si thuki mi manwa mi txi lwa ni Txizimu.” Se vona va to mu engisa. 40Ti di mahile eto, va to dhana vapostoli, ve rumela ku va na kwapelwe ngu timhika. Se va di va gelisisile tatinene, ti to va si ngadi ve txhumayela ngu ditina da Jesu, va to va leka ve tsula. 41Vona va to huma ngu dibanzani ka wukoma, na va txi tsaka ngu kumaneka va di ha mtengoni ka vale va ku ni fanelo yo xupheka ngu mhaka ya ditina da Jesu. 42Kambe ditshiku ni ditshiku va ti si humuli kugondisa Dithepeleni ni mu mitini, ve nuwela mahungu a maphya a Jesu Kristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\