MITHUMO YA VAPOSTOLI 8

1Ka donedo ditshiku, ku to tumbuluka livengo la tshofu ya kuxanisa dibanza da Jerusalema: Votshe, hahanze ka Vapostoli, va to hangalaka ka matiko a Judheya ni Samariya. 2Se vavamna vo kari va vakhongeli va to kelela Sitefane, ve maha madila a hombe a kusaluka ene. 3Kambe Sawule a titi xasela dibanza e wulela tinyumbani e ruruvisa vavamna ni vavasikati e ya va rinza mkorani. 4Se avava va nga ti hangalakile va ti tsimbila ve nuwela dipswi da mahungu a manene. 5Se Filipi a to relela ka didhoropa do kari da Samariya e ya txhumayela kona Mesiya. 6Mbimo yi va nga engisa mapswi akwe ni kuwona sixamaliso si a nga ti si maha, votshe va to kuluveta kukholwa ngu mbilu yimweyo ka txhumayelo ya Filipi. 7Nguko mimoya yo biha yi ti humiswa ka vathu vo tala, va nga ti wuleletwe ngu yona, na yi txi peka tihuwa to dila, vavangi va malwati a kuwomelela sihango ni silema sa kunzoda, va ti hanyiswa. 8Se ngu kota yeto, ku to tala ngu litsako la hombe didhoropani muleya. 9Se a titi ho didhoropanimo wamwamna a nga ti dhanwa ku i Simoni, a nga titi maha mithumo ya masalamuso, a txi kanganyisa vathu va Samariya, e ti maha mthu wa hombe. 10Votshe va ti mu engisa, vavadotho ni vahombe, va txi khona: “Mthu wuwa i mtamo wa Txizimu, atxi txi dhanwako ku i ‘Wahombe.’ ” 11Va ti mu engisa ngukusa ni kale a ti va kanganyisa ngu masalamuso akwe. 12Kambe, mbimo yi va nga kholwa ka Filipi, awu a nga va gela Evhangeli ya Mfumo wa Txizimu ni ditina da Jesu Kristu, vavamna ni vavasikati va to bhabhatiswa. 13Nene Simoni a to tumela e bhabhatiswa e londeta Filipi. Se a txi xamala ngutu ngu kuwona sikombiso ni sidiwukiso sa hombe si nga ti mahwa. 14Mbimo yi va nga ti engisa ti to vathu va didhoropa da Samariya va amukete dipswi da Txizimu, Vapostoli va va nga ti Jerusalema va to rumela koneyo Pedro ni Johane. 15Se vona, ngako va di hokile, va to ya va kombelela kasiku ve mana kuamukela Moya wo Sawuleka. 16Nguko ni mmweyo wawe a ti sa nzi kuamukela Moya wo Sawuleka. Va ti ko amukela txibhabhatiso basi ngu ditina da Mkoma Jesu. 17Ngu toneto, Pedro ni Johane va titi va sanzeka manza, se vona ve amukela Moya wo Sawuleka. 18Kambe Simoni, ngako a txi wona ti to Moya wo Sawuleka wu ningwa ka vathu ngu kusanzeka ka manza a Vapostoli, a to va ninga male a txi khene: 19“Ni heni nani mtamowo, kasiku mmwane ni mmwane ni no mu sanzeka manza, e ningwa Moya wo Sawuleka.” 20Kambe Pedro a txi khene kwakwe: “Male yako yi na love kumweko ni nawe, ngu kuwa u nga pimisa ti to txiningo txa Txizimu txa xawa ngu male! 21Ka mhaka yiya khu na txiavelo hambi thomba, nguko mbilu yako kha ya lulama masoni ka Txizimu. 22Ngu konaho, hunduluka kubihani kwako, u txi khongela ka Mkoma, mwendo u nga divalelwa kualakanya kuwa ka mbilu yako; 23nguko ni ku wona u di tate ngu kubava ka nyongwa ni kusungwa ngu wubihi.” 24Simoni a to xamula, a txi khene “Ni khongeleleni anu ka Mkoma ti to ni si thuki ni txi humelwa ngu txilo ni txatximwetxo ka si mi nga si womba.” 25Pedro ni Johane, va di mahile wufakazi ni kunuwela dipswi da Mkoma, va to tshumelela Jerusalema, na va txi txhumayela Evhangeli ka yotshe miti ya vaSamariya. 26Ngelozi ya Mkoma yi to gela Filipi yi txi: “Khukha u txi ya ka ditshelo da wulambwe, ka nzila yi yi kwitimako, kukhukhela Jerusalema yi ya Gaza, nzila ya kona i ku ya txiwulani.” 27Se ene a to khukha e tsula. Se mmweyo wamwamna wa Muetiyopiya, i nga ti mthenwa ni nduna ya hombe ya Kandake, mfumeli wa wamsikati wa Etiyopiya, ni muwoneleti wa txotshe txuma txakwe, awu a nga ti tile Jerusalema kuta khozela; 28a titi tshumelela mtini kwakwe a di khalahatshile amu ka txikotxhikane txakwe, a txi gonda dibhuku da mprofeti Isaya. 29Moya wu to gela Filipi, wu txi: “Tshuketela txikotxhikane txileya.” 30Se Filipi a to tutuma e ya koneho, se ngako a txi engisa Muetiyopiya a txi gonda dibhuku da mprofeti Isaya, a to khene kwakwe: “Wa ti mana ti u gondako kani?” 31Ene a to khene: “Ni nga ti pfisisa ku txani, ngako ni si na mtxhamuseli kani?” Se a to kombela Filipi ku e kwela a ta khalahatsha kumweko nayo. 32Ndimana ya dibhuku di a nga ti gonda ngu yiya: “Nga nvuta yi yi yiswako kudawani,Nga txinvutana txi malalako masoni ka wu a txi kayako matoya Kufana ni toneto nene kha tula txisofu txakwe. 33Kuxaniswani kwakwe, kha lamulwa ngu nzila yo lulama.I mani a no wombawomba ngu liveleko lakwe?Nguko wutomi wakwe wu fuvisilwe ha mafuni.” 34Se nduna yi to wotisa ka Filipi, yi txi: “Hinga ni gela, mprofeti a womba mani ngu mapswi awa kani? A ti ko ti womba ene apune mwendo a titi womba mmwane kani?” 35Se Filipi a to tula txisofu, e khukhela ka wona m'bhalo wuwa wa dibhuku, e mu gela Evhangeli ya Jesu. 36Ngako va txi tsimbila va txi ya masoni, va to hoka ahawa ku nga ti ni mati, se nduna yi txi: “Hinga wona, mati ndiya; ni nga tsivelwa ngu txani kubhabhatiswa kani?” 37[Filipi a txi khene: “Ngako u txi kholwa ngu yotshe mbilu yako, u nga tumelelwa.” Nduna yi to xamula yi txi: “Na kholwa ti to Jesu Kristu i Mwanana wa Txizimu.”] 38Se a to rumela ti to txikotxhikane txi emiswa; se ve kwitima ve ya matini ngu wumbidi wawe, Filipi ni nduna; se Filipi a to yi bhabhatisa. 39Kutingako va di humile, Moya wa Mkoma wu to gula Filipi, se nduna kha ya swa yi mu wona kambe; aniko yi to ñola nzila ya yona yi ya masoni ngu kutsaka ka hombe. 40Kambe Filipi a to maneka a di Azoto; se e tsimbila a txi gondisa Evhangeli ka otshe madhoropa kala e ya hoka Khezareya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\