VAKOLOSA 1

1Ani Paulo, mpostoli wa Kristu Jesu ngu kuranda ka Txizimu, ni mwanathu Timoti, 2hi bhalela vasawuleki va ku Kolosa, vanathu va kuthembeka ka Kristu: Kateko ni kudikha si na ve ni nanu, si txi ta ngu ka Txizimu, Tate wathu. 3Hi bonga Txizimu, Tate wa Mkoma wathu Jesu Kristu, ka mikombelo yi hi yi mahako ngu nganu yotshe mbimo, 4nguko hi pfite kukholwa kwanu ka Kristu Jesu, ni lirando lanu ka vasawuleki votshe; 5ngu kota ya kuthemba ku mi nga vekelwa kona nzumani, kuthemba ku mi nga ziviswa kona ngu dipswi da ditshuri, i ku Evhangeli, 6ayi yi nga hoka kwanu, ayi yi vekako mihando ka dotshe ditiko, ayi yi kulako nga ti yi mahisako tona hagari kwanu, txima mi txi engisa, ni ku engisisa ngu ditshuri da kona, kateko ya Txizimu. 7Mi gondisilwe ngu Epafrasi, mngana wathu ni txithumi kulothu, awu a hi vhunako nga txithumi txo thembeka txa Kristu; 8Kambe ngene a nga hi xawutela ta lirando li mi nga ningwa ngu Moya. 9Ngu konaho, nathu, txima hi txi engisa toneto, kha ha humula ku mi khongelela ni ku mi kombelela, ti to mi txi tala ngu wuzivi wa kuranda kwakwe, ni wutxhari wotshe, ni kualakanya kotshe ka Moya; 10ti to mi txi tsimbila ngu tifanelo ti ti lavekako masoni ka Mkoma, mi txi m'tsakisa ka totshe timhaka, mi txi veka mihando ngu kuthuma mithumo ya yinene, mi txi kula amu ka kuziva Txizimu, 11mi txi mana kutsaniswa ngu mtamo wa hombe, madingano ni mtamo wa kupfaliswa ka txona, kasiku mi si kota kutimisela tatinene ni kuhunisela ngu kutsaka, 12Bongani ka Tate, a nga mi ninga mathomo a kumana txiavelo kumweko ni vasawuleki liwoningoni. 13Ene a hi ponisile ka txidema, a txi hi rurisa hi txi ya mfumoni ka Mwanana wakwe wo randeka, 14awu ngu kota yakwe hi nga mana kuterulwa ni kudivalelwa siwonho. 15Kristu i Txifaniso txa Txizimu txi txi si wonwiko, Matiwula a sotshe sivangwa, 16ngu kwakwe si vangilwe sotshe simaha nzumani ni ha mafuni, simaha si si wonekako ni si si si wonekiko, hambi siluvelo mwendo wufumeli, hambi wukoma mwendo mitamo; sotshe simaha si vangilwe ngu ngene, futsi kambe si vangetwe ene. 17Ene a thangelete sotshe, se sotshe si tsaniswa ngu ngene. 18Ene i Msungo wa Dibanza i ku Mmidi wakwe. Ene i makhato, i matiwula a votshe vava va wukako ngu ka vafi; ngu toneto a mani wuthangeli ka sotshe simaha. 19Nguko ti tsakisile Txizimu ti to wotshe wutatiseki wu txi zumba ka Kristu, 20ti txi tsakisile kambe Txizimu ti to kwakwe Kristu, sotshe simaha si txi mana kupfana, a txi si ninga kurula ngu mtamo wa txihambano txakwe, hambi sa ha mafuni, mwendo sa nzumani. 21Nanu, mi ti kule kale, mi titi valala ngu mipimiso ni mithumo yanu yo biha yi nga txi kombisa wulala wa hombe, 22se konkuwa txona Txizimu txi mahile ti to mi txi wuyelelana natxo ngu Mwanana wa txona, a nga hanya mmidini ka mthu e tshumela e fa, kasiku mi txi yiswa masoni ka Txizimu mi di vo sawuleka, mi singa ni txisolo, 23kambe mi fanete kutsana amu ka likholo, mi si hambuki amu ka txithembo txa Evhangeli yi mi nga yi amukela, ayi yi nga nuwelwa ka sotshe sivangwa si si ku hahatshi ka nzuma, evangeli yoneyo nani Paulo ni nga mahwa txithumi txa yona. 24Se ani na tsaka, ni tsakela sixaniso si ni si amukelako ngu ndava yanu, ni txi eneta nyamani kwangu ati ti nga ti sate kuxanisekani ka Kristu, ni mahela Mmidi wakwe, i ku Dibanza. 25Ni ti mahile mthumeli wa dona ngu kurumwa ngu Txizimu, txi nga ni ninga mthumo wuwa ngu mhaka yanu, mthumo wa kutxhumayela Dipswi da Txizimu; 26i ku txikungo txi txi nga ti sisilwe, malembe ni malembe, ka totshe tixaka ta vathu, kambe se txi nga tulelwa ka vasawuleki va txona. 27Ka vonavo, Txizimu txi ti lavile ku va ninga kuziva lisima la thomba ni wudhumo wa txona txikungo txiya hagari ka vamatiko: Kristu hagari kwanu i txithembo txa kupfaliswa kwanu. 28Hi txhumayela ngu ngene, hi txi laya vathu ni ku va gondisa ngu wotshe wuzivi, kasiku hi kombisa votshe vathu na va di hetisekile ngu ka Kristu. 29Ngu toneto ni ti karatelako tona, na ni txi lwa ngu mtamo wakwe, awu ene a ni ningako wona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\