VAKOLOSA 3

1Ngako mi di wukile ka vo fa kumweko ni Kristu, lavani asi i ku sa txitimwi, ahawa a zumbako kona Kristu, awu a nga khalahatsha txineneni ka Txizimu. 2Alakanyani simaha si i ku sa txitimwi, i singa asi i ku sa ha mafuni, 3nguko anu mi fite, se wutomi wanu wu sisilwe kumweko ni Kristu, ka Txizimu. 4Se Kristu, Ene i ku wutomi wanu, mbimo yi a no ta ti wonekisa, nananu mi na ta humelela kumweko nayo kuwonekelani ka kupfaliswa. 5Ngu toneto, ha mmidini kwanu, dayani asi i ku sa mafu: Wugango, mahanyelo a nzambwa, makolo, mixuvo yo biha, likungo, li fanako ni kukhozela siwumbwa. 6Asiya ngu sona si dhanako kuhenya ka Txizimu, ka va va eyisako, 7atiya ngu tona mi nga txi hanyisa tona kale, mi nga txi fumwa ngu tona. 8Se konkuwa nananu si tshotsheni kule sotshe siya: Txitsikivi, kuhenya, wubihi, kuruka, mawombawombelo a nzambwa. 9Mi nga hembelaneni, nguko mi xivite mthu wa kale ni hanyelo yakwe; 10mi ambate mthu wamphya, awuwa se a kulako ka wona wuphyewo, ngu kulondetela nzila ya muvangi wakwe, kasiku e mana wuzivi wa kuhetiseka. 11Konaho, kha ku nga ngadi ni mgriki mwendo mujudha, awu a nga ya wukwerani mwendo dikhutu, wamatiko, mwendo mukita, khumbi mwendo mthuseki, aniko tsena kuna ni Kristu, i ku sotshe ka votshe. 12Nga ti mi nga sawulwa ngu Txizimu, mi manekako mi di basile ni kurandeka, ambalani moya wa wumbilu, wa wunene, wa ku ti veka hahatshi, wa kuthutha ni wa litimiselo; 13mi txi timiselana ni kudivalelana mmwane ni mmwane ngako mthu a di ni txisolo ka mmwane, kota nga ti mkoma a nga mi divalela, nananu mahisani toneto. 14Kambe txitimwi ka sotsheso ambalani lirando, i ku txitsaniso txa wotshe wunene; 15Timbiluni kwanu ku na fume kudikha ka Kristu, ahawa mi nga dhanelwa kona; kasi kuta maha mmidi wumwewo; kombisani kubonga kwanu. 16Dipswi da Kristu di na ake timbiluni kwanu ngu kutatiseka, na mi txi gondisana ni kulayana ngu wotshe wusungukati, ni kukombelelana ngu masalmu ni mizeno ni tindanto ta moya; embelelani ngu yotshe mbilu ka Txizimu, mi txi komba kubonga kwanu. 17Ani totshe ti mi ti mahako ngu mapswi ni mithumo, ti maheni ngu ditina da Mkoma Jesu, na mi txi bonga ngu ngene ka Txizimu Tate. 18Anu vavasikati, ti vekeni hahatshi ka vamna vanu, nguko ti ni fanelo ka vale i ku sihango sa ditshuri sa Mkoma. 19Anu vavamna, randani vasikati vanu, mi si zumbi ngu ku va xupha. 20Anu vanana, engisani vaveleki vanu ka totshelele, nguko ta tsakisa ka Mkoma. 21Anu vaveleki, mi nga henyiseleni vanana vanu, kasiku mi si va theli dikhodho. 22Anu sithumi, engisani vakoma vanu va ha mafuni ka timhaka totshe, va thumeleni, i singa ngu mhaka ya ku mi woneleta, nga mo lava kutsakisa vathu, aniko thumani ngu mbilu ya yinene, ngu kuthava Mkoma. 23Totshe ti mi ti thumako, ti maheni ngu yotshe mbilu yanu, ngu kuziva ti to mi thumela Txizimu, kha mi thumeli mthu. 24Na mi txi ti ziva kambe ti to Mkoma a na mi hakhela ngu ku mi maha vadyi va thomba yakwe. Mkoma ngu Kristu, anu mi sithumi sakwe. 25Ngu toneto, awu a mahako to soholoka a na amukela hakhelo ya wusoholoki wakwe. Txizimu kha txi yi ngu khohe ya mthu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\