VAGALATIYA 1

1Ani Paulo, ni ku mpostoli, i singa wa kusawulwa ngu vathu mwendo wa kurumwa ngu mthu aniko ni ku wa kurumwa ngu Jesu Kristu ni Txizimu Tate, atxi txi nga mu wusa ngu ka vakufa, 2kumweko ni vanathu ava ni ku navo, ni bhalela mabanza a Galatiya. 3Makatekwa ni kudikha si na ve ni nanu, si txi huma ngu ka Txizimu Tate wathu ni ka Mkoma Wathu Jesu Kristu, 4awu a nga ti ningela ngu kota ya siwonho sathu, kufela ku hi ponisa ka nyango yiya yo biha ya masiku awa, madingano ni ti txi nga ti randisa txona Txizimu Tate wathu. 5Wudhumo wu na ve ka txona ngu yotshe mbimo. Amen. 6Ta ni xamalisa, ti to mi kuluvetile kuhambana ni wule a nga mi dhanela makatekwa a Kristu, mi txi ya ka yimwane Evhangeli. 7Kasi hakunene kha yi nga ho yimwane Evhangeli. Atxi txi ku ho ngu vale va vhinganyiselako mapimo anu, va zamako kusoholota Evhangeli ya Kristu. 8Aniko, ngako mthu wo kari a txi mi txhumayela Evhangeli yo hambana, hambi i di athu hipune mwendo ngelozi ya nzumani, hahanze ka yile Evhangeli hi nga mi txhumayela yona, eyo mthu a na ruketelwe. 9Hi wombile ngu kale, kambe ani na tshumela ni womba: Ngako mthu wo kari a txi mi gondisa Evhangeli yimwane, hahanze ka yile mi nga yi amukela, a na ruketelwe. 10Ina no lava kudhumiswa ngu mthu kani, mwendo kudhumiswa ngu Txizimu, kani? Mwendo no lava kutsakisa vathu kani? Idiku ni ngadi ni txi dhunda kutsakisa vathu, nga ni si fanekelwi ngu kuthumela Kristu. 11Na mi zivisa, vanathu, ti to Evhangeli yi yi nga txhumayelwa ngu ngani, hi nga ya kuhuma ngu ka vathu. 12Nguko ani kha na yi amukela ka mthu, hambi kugondiswa ngu mthu, aniko ni to yi mana ngu kutulelwa ngu Jesu Kristu. 13Kha ditshuri, mi ti engisile ati ni nga titi hanyisa tona kale, ta wujudha, ni tshofu yo pindisa, ya ti ni nga ti xanisisa tona Dibanza da Txizimu ni kulava ku di fuvisa. 14Amu ka txijudha ni ti va pala vavangi va tanga yangu, ni va lihunzu la ka kwathu, ditikoni kwathu, ngu kukhutalela ngutu milayo ya txikale ya vatate vathu. 15Aniko mbimo yi Txizimu txi nga ni sawula, ni di ngadi mndani ka mama, txi ni dhana ngu kateko ya txona, 16mbimo yoneyo ti nga tsakisa Txizimu ku ni tulela kuziva Mwanana wa txona, kasiku ni m'pfalisa hagari ka vamatiko, kha na wotisa mthu, 17kambe kha na kwela ni ya Jerusalema ka vale va nga ni thangela amu ka wupostoli, aniko ni to tsula Arabhiya ni tshumela ni wuya Dhamasku. 18Msana keto, ma di pindile malembe mararu, ni to kwela ni ya Jerusalema, kasi kuya wonana ni Khefasi, awu ni nga ya fungala nayo digumi da masiku ni mtxhanu. 19Kha na wonana ni mmwane mpostoli, hahanze ka Jakobe mwanawe Mkoma. 20Ati ni mi bhalelako, ni ti womba ni di masoni ka Txizimu, hi nga makuhu. 21Msana ka toneto, ni to tsula ka maphambo a Siriya ni Kilikiya. 22Mabanza a Kristu ma ku Judheya ma ti sa nzi ku ni wona ngu maso. 23Tsena va ti ko engisa ti txi wombwa taku: “Awule a nga ti hi xanisa kale, se wa txhumayela timhaka ta likholo li a nga titi zama ku li fuvisa.” 24Se vona va ti dhumisa Txizimu ngu kota yangu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\