VAGALATIYA 4

1Se konkuwa ani na womba ku khani: Nwu i ku txidyathomba kungako i di ngadi mdotho, kha hambani ni wu i ku txithumi, hambiko i ku nyane wa thomba yotshe. 2A na zumba hahatshi ka va va m'xayisako ni vawoneleti va thomba yakwe, kala kuhoka ditshiku di di nga sikelwa ngu tate wakwe. 3Mbimo yi hi nga ti si nzi kukula, moyani, nathu hi titi fana ni sithumi, hi fumwa ngu sa ha mafuni hawa. 4Mbimo yi txi nga hoka txikhati txa kona, Txizimu txi rumete Mwanana wa txona, a nga velekwa ngu wamsikati, a nga tumela kufumwa ngu Mlayo, 5kufela kuthukunyula avale va nga ti hahatshi ka wona Mlayo, ti to ni nathu hi mana kumaha vanana va Txizimu. 6Ngakuwa mi ku vanana va txona, Txizimu txi rumete timbiluni kwanu Moya wa Mwanana wa txona, awuwa wu kwangulako wutxi: “Abba, Tata!” 7Ngu kota yeto, khu swi u di txithumi, aniko u mwanana. Ngako u ku mwanana, u txidyathomba ngu kateko ya Txizimu. 8Kambe, kale ngu ku ambi ziva Txizimu txa ditshuri, mi khozete sizimu so va i singa sa txilo. 9Aniko konkuwa, ngako mi txi zivako Txizimu, mwendo, ngu mawombelo a tshuko, ngako mi ziwako ngu Txizimu, ti mahisa ku txani kutshumela kambe mi ya ka sa ku ambi na mtamo ni sa wusiwana, mi lava ku ti maha sithumi sa sona kani? 10Ma vekisa khakwati masiku ni mitxima ni tinguva ni malembe. 11Na thava ti to na nda va ni di timisete mikaralo ngu nganu mahala. 12Na mi khongotela, vanathu, ti to mi phinduka mi fana ni nani, kufana ni kuwa nani ni nga phinduka ni txi fana ni nanu. Kha ma ni wonhela ngu ta txilo. 13Ma ti ziva tatinene ti to malwati ma nga ni ninga mbimo ya kuta khata ku mi txhumayela Evhangeli. 14Kambe anu kha ma komba ku ni nyenya mwendo ku ni vengela, hambiko malwati angu i nga ti txiduko kwanu; aniko mi ni amukete kota mtumi wa Txizimu, kota nga Kristu Jesu apune. 15Se konkuwa ku hanini kutsaka kwanu kani? Nguko ni nga mi mahela wufakazi wa ti to, idiku i ti kale kwanu, hambi maso anu nga mi di ma xokote mi txi ni ninga. 16Se konkuwa ni phindukile ni txi maha mlala kwanu, nguko ni nga mi gela ditshuri kani? 17Vathu vale vamwane va mi khutalelako, kukhutala ku va ku nako ngu nganu hi nga ka ditshuri; ati va lavako txona ngu ku mi hambanisa ni nani, kasiku anu mi khutalela vona. 18Aniko ati i ku tona, khutalelani wunene yotshe mbimo, mi nga maheni wunene tsena ngu kuva ni di hafuhi ni nanu. 19Vanavangu, na pandiseka tatinene ngu nganu, kufana ni wamsikati wu a lumwako ngu kulava kuhefemula, kala kuza txiemo txa Kristu txi txi woneka hagari kwanu. 20Ni ti navela kumaneka ni di konkheyo kwanu, kasi kuwombawomba ni nanu ngu yimwane nzila, ngukusa kha ditshuri na karateka ngu nganu. 21Anu mi lavako kufumwa ngu Mlayo, hingani ni gela, mwendo ma ti ziva ti Mlayo wu wombako tona kani? 22Ngukusa Mlayoni ku bhatwe ti to Abrahamu a velekile vanana vambidi va mazambi; mmweyo a velekile ni msikati wu i nga ti khumbi, mmwane a velekile ni msikati wu wo tekana nayo, i nga ti singa khumbi. 23Se mwanana wa msikati wule wa khumbi a velekilwe ngu kuranda ka nyama, kasi mwanana wa wule wo tekwa a velekilwe ngu kota ya txithembiso. 24Ahawa kuna ni txidinganiso; vavasikati vava, kunene, nzitumelelano sa simbidi: Txitumelelano txo khata ngu txi txi khukhelako Sinayi; ngu txi txi velekako vanana va wukhumbi: I Hagari. 25Se Hagari i mmango wa Sinayi, ditikoni ka Arabhiya; ene njifananiso txa Jerusalema wa konkuwa, a manekako wukhumbini kumweko ni vanana vakwe. 26Aniko Jerusalema wa nzumani, eyo a khululekile, ngene i ku mame wathu, 27nguko ti bhatwe va txi: “Tsaka, awe txifule, awe u ku singa ni vanana;peka mkulungwane wa litsako, awe u si ziviko kulumwa ka kuveleka; ngukusa mbavangi ngutu vanana va wule a nga lekwa,kupinda va wule a ku ni mwamna.” 28Kasi anu, vanathu, kufana ni Isaake, nanu mi vanana va txithembiso. 29Aniko, kufana ni txikhati txa kale awule wo velekwa ngu kuranda ka nyama a nga titi vengela wu a nga velekwa ngu Moya, i ngadi toneto kala ni nyamsi. 30Kambe mibhalo yi womba txani kani? Yi womba ti to: “Tovela msikati wa khumbi ni mwanana wakwe, nguko mwanana wa khumbi kha nambi dya thomba kumweko ni mwanana wa wule wo tekwa.” 31Ngu toneto, vanathu, athu kha hi nga vanana va wule wa khumbi, aniko hi vanana va wule wo tekwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\