VAHEBHERU 10

1Se, ngaku mlayo i ku txifananiso dwe, txa simaha sa sinene si si tako, i ku singa sona simahaso sa sinene sipune si ti wonekisako, wona mlayo, hambi kumahwa ka timhamba to wuyelelwa yotshe mbimo, ati ti ningelwako kugumani ka dilembe ni dilembe, kha wu si koti ni ka kudotho kuyisa kuhetisekani avale va manako txiavelo ka tona timhambeto. 2I singa toneto, ina va sa leka kuphaxa timhamba kani? Nguko, ava va ningelako timhamba ka Txizimu, idiku va basisilwe ko gwitisa, nga va si ti pfi kambe ti to va ngadi ni siwonho. 3Aniko, ngu konaha ka timhamba tiya, dilembe ni dilembe ka wusetwa txialakanyiso txa siwonho. 4Nguko, kha ti na kukoteka ti to mnoha wa tiphongo ni madhuna wu fuvisa siwonho. 5Ngu toneto, mbimo yi a nga wulela mu ditikoni, Kristu a ti khene: “Timhamba ni miningelo kha sa ku tsakisa, aniko u ni lulamisete mmidi. 6Timhamba to hiswa ni timhamba to mbi hiswa, ta kudihela siwonho, kha ta ku tsakisa. 7Se ani ni ti khani: Wona, ni ho hawa, nguko eto ti bhaletwe ani amu ka dibhuku; ni tela kuta maha kuranda kwako, awe Txizimu.” 8Na a di wombile kambe kukhatani a txi khene: “Timhamba ni miningelo, timhamba ta ku hiswa ni timhamba ta ku ambi hiswa, ta kudihela siwonho khwa si lava, futsi kha sa ku tsakisa.” Kambe eto, ti ti mahwa madingano ni kuruma ka mlayo. 9Konako, a wombile a txi khene: “Wona, ni ho hawa, ni tela kuta maha kuranda kwako, awe Txizimu.” Ngu toneto, a fuvisa mhamba ya kukhata, a txi emisa ya wumbidi. 10Se ngu kona kuranda kuwa, athu hi basisilwe ngu kuningelwa ka mmidi wa Jesu Kristu, awu wu nga ningelwa kumweko dwe, wu txi maha mhamba yo mbi na magwito. 11Kha ditshuri, mphaxeli wuhi ni wuhi wa Txitumelelano txa Kale, a humelela ngu mthumo wakwe wa kukhozela, otshe masiku, a txi wuyelela kuphaxa yoneyo mhamba ya yimweyo, sikhati sa singi, kambe yona kha yi si koti kufuvisa txiwonho. 12Kasi ene Kristu, a phaxile mhamba ya kudivalela siwonho kumweko dwe. Msana keto, a ti ya khalahatsha txineneni ka Txizimu kala kupinduka; 13na a txi rinzela mbimo yi valala vakwe va no khoziswa va txi mahwa txikhigelo txa mikondo yakwe. 14Kha ditshuri, ngu mhamba yimweyo dwe, ene a va ningile kusawuleka ko hetiseka, vona vathu vava a va sawulekisako. 15Ngu toneto kambe wu hi fakazelako Moya wo Sawuleka, msana ka kuwomba ti to: 16“Nditxe txitumelelano ni no txi maha navo, msana ka masiku oneyo.” Mkoma a wombile a txi khene: “Ni na veka milayo yangu timbiluni kwawe, ni na yi bhala kambe mapimoni kwawe. 17Kha ni nambi swa ni alakanya siwonho sawe, hambi mithumo yawe yo biha.” 18Se, ahawa ku nga divalelwa siwonho kha ku swi kambe ku txi laveka mhamba ya kudivalela siwonho. 19Ti di mahile eto, vanathu, hi ni txithembo txo tsana, ku hi na wulela ka wukhalo wo sawuleka ngu kota ya mnoha wa Jesu. 20Ngu kwakwe hi mani nzila ya yiphya ni ya kuhanya, ayi ene a nga hi tulela kasiku hi txi pinda ngu hagari ka mjiyo i ku mmidi wakwe. 21Hi ni mphaxeli wa mtamo a nga fumiswa nyumbani ka Txizimu. 22Ngu toneto, ahi tshuketeleni hi di ni mbilu yo lulama, na hi di tate ngu likholo, hi di ni mbilu yi yi nga basiswa ka wotshe wubihi wa livhalo, ni mmidi wo kuwulwa ngu mati o basa. 23Na hi si rereki, ahi yeni masoni ngu kutsana hi txi kombisa txithembo txathu, nguko awule a nga hi mahela txithembiso, mbwo thembeka. 24Ahi laveni tinzila to vhunana, hi txi tsaniselana amu ka lirando ni ka mithumo ya yinene. 25Hi nga lekeni misengeletano yathu, nga vamwane va tolovelako kumaha. Aniko ahi laveni tinzila to tsaniselana yotshe mbimo, ngutungutu akuwa mi wonako ditshiku da Mkoma di txi tshuketela. 26Ngukusa, ngako hi txi wonha khakwenye, na hi txi di ziva ditshuri tatinene, kha ku nga ngadi ni mhamba yimwane yo thavisa siwonho. 27Aniko hi rinzela kuya pamulwa ngu nzila yo thisa ni mdhikila wa mndilo wu wu no ya hetisa valala va Txizimu. 28Awu a ndakako mlayo wa Mosi a abaniselwa lifo, ku si nga ni divalelo, ti txi khukhela ka wufakazi wa vathu vambidi mwendo vararu. 29Se, ngu toneto, mi alakanya txani ngu txitsayiso txa hombe atxi a no txi mana awule a nga kanyisa Mwanana wa Txizimu, a si khatali txilo ngu mnoha wa txitumelelano, awu a nga sawulekiswa ngu wona, se a txi tshumela e ruketela Moya wa makatekwa, kani? 30Nguko athu ha m'ziva awule a nga khene: “Kupharela ku lumba ani, ani ngani ni no tshumetela.” A txi khene: “Mkoma a na lamula vathu vakwe.” 31Ta thisa ngutu kuwela manzani ka Txizimu txi txi hanyako. 32Kambe alakanyani makhato anu. Ka masiku oneyo msana ka kuva mi di woningilwe ngu Txizimu mi rwate sixaniso sa kulwa ko nemela ni kupandisa. 33Ka timwane timbimo, i ti anu mi nga ti tseketselwa masoni ka vathu, mi txi ruketelwa ni kuxaniswa; kambe ka timwane timbimo, mi xanisekile kumweko ni vale va nga ti ka sixaniso so nga toneto. 34Nguko, anu mi pfite kuxaniseka ngu vale va nga ti mikorani, mi tumete ngu kutsaka ve mi tekela simaha sanu, ngukuva mi titi kholwa ngu kutsana ti to mi na mana thomba ya tshuko ni yo mbina magwito. 35Ngu toneto,mi nga karaleni, nguko kutimisela ku fanetwe ngu hakhelo ya hombe. 36Kha ditshuri, mi fanete kuva ni kutimisela kasiku mi txi maha kuranda ka Txizimu, mi mana asi txi nga mi thembisa sona. 37Nguko, Mibhalo yi womba tiya: “Ku ngadi sate mbimo ya yidotho, ya yidotho ngutu. Se awule a tako, a na bwaka, kha nambi swela. 38Mlulami a na hanya ngu likholo, aniko ngako a txi tshumelela msana, moya wangu kha wu nambi m'tsakela.” 39Athu kha hi nga vathu va va tshumelelako msana, ve ya kulovani. Hi vathu va likholo, kasiku hi txi hanyisa mimoya yathu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\