VAHEBHERU 11

1Likholo njitsaniso txa kumana simaha si hi si rinzelako, futsi kambe njikombiso txa sile hi si si woniko. 2Ngu mhaka ya likholo, vakale va mani nduma ya yinene. 3Ngu likholo, ha ti pfisisa ti to nzuma ni mafu si mahilwe ngu Dipswi da Txizimu. Ngu toneto, asi si wonekako si tumbulukete ka si si si wonekiko. 4Ngu likholo, Abhele a mahile mhamba ka Txizimu, ayi yi amukelekako kupinda ya Kayini. Ngu mhaka ya yona mhamba yiya, ene a fakazetwe ngu Txizimu ku mbwo lulama, se ngu toneto a amukete mnigelo wakwe. Ngu konaho ka lona likholo hambiko a nga fa, ene wa wombawomba. 5Ngu likholo, Enoki a guletilwe txitimwi kasiku e pona ka lifo. Kha va m'mana nguko Txizimu txi m'tekile. Kambe a si nzi kuguletwa, a fakazetwe ti to a tsakisile Txizimu. 6Se hahanze ka likholo kha ti koteki ku txi tsakisa Txizimu, nguko, awule a tshuketelako hafuhi ka Txizimu, a fanete kukholwa ti to txona txi ho, ni ti to txa ninga txhatxhazelo ka vale va txi lavako. 7Ngu likholo, Nowa, a di zivisilwe ngu Nyatxitimwi timhaka tile ti nga si nzi kuwoneka, a vekete lisima txiziviso txiya, a txi aka Ngalava kasi kuponisa ngamu yakwe. Ngu mhaka ya toneto, a abanisile ditiko, a txi amukela kululama kuwa ku manwako ngu likholo. 8Ngu likholo, vakale va mani nduma ya yinene. Ngu likholo, Abrahamu, ngako a di dhanwi ngu Txizimu, a engisile a txi khukha e tsula ka ditiko di a nga ti fanela ku di amukela, di txi maha thomba yakwe, a tsute a si zivi ti to a ya hayi. 9Ngu likholo, ene a akile nga muwuyi ka ditiko di a nga ti thembisilwe, a txi zumba midhuteni kufana ni Isaake ni Jakobe, vadyi kulowe va yona thombayo ya yimweyo ya txithembiso. 10Nguko, a ti rinzela kuwona didhoropa da ku akwa di di ni makhato o tsana, adiya mpimisi ni muaki wa dona i ku Txizimu. 11Ngu likholo, Sara nene, hambiko a nga ti kumbile ngutu, a mani txirumbu nguko a tumete ti to awule a nga m'mahela txithembiso, a tsanisile. 12Ngu lona likholo kambe, mthu wa mmweyo wa kusavelwa ngu lifo a si kotile kuveleka ngamu ya yingi yo dinganiswa ni kutala ka tinyeleti ta nzumani, to mbi balwa kufana ni titshenda ta mtxhefa wa lineneni. 13Votshe vathu vava va fete kukholwani, na va si nzi kumana si va nga ti thembisilwe sona. Vona va to si wona ni ku si tsakela ngu kule dwe, va txi ti tshanza ti to vona mbawuyi ni vaendi ha mafuni. 14Kha ditshuri, avale va wombisako tiya, va komba ti to ku ho mwani kwawe, amu va ku vilelako. 15Se idiku vo alakanya mwani mu va nga ku leka, va ndina mana ditshuri da kutshumelela kona. 16Aniko, vona va vilela mwani ka nzumani. Ngu toneto, Txizimu kha txa pfa tingana ngu kuwomba ti to i Txizimu txawe. Kha ditshuri, txona txi va lulamisete didhoropa. 17Ngu likholo, Abrahamu, mbimo yi a nga dukwa, a ningete Isaake. A ningete mwanana wakwe wammweyo ekha ngu ku a nga amukela sithembiso, 18a txi gelwa ku khona: “Liveleko lako li na huma ngu ka Isaake.” 19Ene a ti pima ti to Txizimu txi ni mtamo wa kuwusa hambi vakufa. Ngu toneto, a tshumete a txi m'mana mwanana wakwe, atiya ti fanako ni kufa a txi tshumela e wuka. 20Ngu likholo liya kambe, Isaake a kombelete Jakobe ni Esawu makatekwa a mbimo yi yi tako. 21Ngu likholo, Jakobe, a di hafuhi ni kufa, a katekisile mmweyo ni mmweyo wa vanana va Josefa, a txi khozela na a di tshikite ahawa ka mtxheketelo wakwe. 22Ngu likholo Josefa, a di hafuhi ni kufa, a mahile txialakanyiso txa kurura ka vanana va Israyeli, a txi va leleta ati va no m'tshotshisa tona. 23Ngu likholo, Mosi, a di velekilwe, a to ya siswa ngu vatate vakwe kuza ku guma mitxima yiraru, nguko va mu woni kutshura, va si khatali txilo ngu mthetho wa mfumeli. 24Ngu likholo, Mosi ngako a di kute, a lambile kudhanwa ti to i mwanana wa Faro. 25A ti woni i di tshuko kuxaniseka kumweko ni vathu va Txizimu, kupinda ku ti tsakisa mbimo ya yidotho ngu kuhanya txiwonhoni. 26Ene a woni kuxaniswa ka Kristu ku di ni lisima ngutu kupinda tithomba ta Egipta, nguko, ene a ti rinzela kuamukela hakhelo. 27Ngu likholo, a humile Egipta, a si thavi kuhenyelwa ngu mfumeli. Se ene a to tsana e lamba nga wo wona awule a si wonekiko. 28Ngu likholo a mahile Pasika, a txi xwayela matimba ngu mnoha, kasiku mfuvisi a si gwesi vanana va matiwula a Vaisraeli. 29Ngu likholo, va tshawunyetile linene lo bhilivila, nga vo tsimbila txitimwi ka mafu a kuwoma; kasi Vaegipta, ngako va txi duketa kumaha toneto ni vona, va to mitwa ngu linene. 30Ngu likholo, libhiyo la Jeriko li khundumukile msana ka kuranganyetwa mtxhanu wa masiku ni mambidi. 31Ngu likholo, Rahabi wa digelegele, kha dawa kumweko ni vakanganyisi, nguko a amukete sinyengwane ngu kuthutha. 32Nji txani kambe ni fanelako kuwomba, kani? Nguko mbimo, nga yi si dingani ti to ni womba mahungu ngu ta Gidhiyoni, ni Bharake, ni Samusoni, ni Jafete, ni Dhavhidha, ni Samueli, ni vaprofeti. 33Vona, ngu likholo, va xute matiko, va lamute ngu kululama, va mani asi va nga ti thembisilwe sona, va vhate sisofu sa tingonyamo, 34va timile midhikila ya mndilo, va hulukile kudawa ngu matxhari, amu ka dikhodho va mani mtamo, va hindukile ve maha tindena yimbini, va tovete mitxawa ya tiyimbi ta valala. 35Vavasikati va tshumete ve mana vafi vawe va nga wuswa kufani. Vamwane va wiletwe sihango, ve lamba kuthuswa ngu kulava kuwuswa kufani ngu nzila ya tshuko. 36Vamwane kambe va timisete ka mixaniso ya kutseketselwa, va kwapetwe ngu txisepu, ve sungwa ngu makhetxe, ve khotelwa mkorani. 37Va fayetetwe ngu marigwi, ve sahwa ngu masaho. Va datwe ngu kubhayetelwa ngu matxhari, va pengisilwe va di ambate madhowo a tinvuta ni a tiphongo, ve xaniswa ni kutsotsorolwa, ve khotelwa mikorani. 38Vona, ditiko di nga ti si va faneli, va tendelekile txiwulani ni mimangoni, mikeleni ni magivini ka mafu, 39Aniko, votshe vathu vava, hambiko va nga mahelwa wufakazi wa wunene ngu kota ya kukholwa kwawe, kha va mana asi va nga ti thembisilwe kuamukela sona. 40Nguko, Txizimu txi ti ni mamwane makungo a tshuko a kudingana athu, kasiku vona va si hoki kuhetisekani, hahanze kwathu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\