VAHEBHERU 9

1Kha ditshuri, txitumelelano txile txo khata txi ti ni mlayo wa maphaxelo a timhamba, ni dithepele da kuakwa muwa mafuni. 2Ngukusa, ku akilwe ditenda: Ditenda do khata di dhanwako ku wukhalo wo sawuleka, amuwa ku nga ti vekilwe dilambu, ni meza ni mapawu a miphaxo. 3Ngu msana ka mjiyo wa wumbidi, ku ti ni dimwane ditenda, di nga ti dhanwa ku Wukhalo wo Sawuleka ngutu. 4Amuwa ku nga ti ni digandelo do mahwa ngu nzalama, do hisela kona dibaselo, ni mtundu wa txitumelelano, wa kukopolwa wotshe ngu nzalama, mtundu wu wu ti ni txikadyana txa nzalama, txi nga ti ni manna, ni ndonga ya Aroni, yi yi nga ti mite mazokoro, ni sileti sa simbidi sa txitumelelano. 5Ngu txitimwi ka mtundu ku ti ni sivangwa so hanya si dhanwako ku makerubhime, asi si nga ti kombisa wudhumo wa Txizimu, si txi fenengeta txikhalo txa wumbilu ngu mtsudi wa sona. Aniko, kha hi nga ni mbimo ya kuxawutela sotshe tximwetxo ngu tximwetxo. 6Ngako si di lulamisilwe sotshe, vaphaxeli va ti wulela ka ditenda do khata ka mbimo yihi ni yihi, va txi thuma mthumo wawe wa wuphaxeli. 7Aniko, ka ditenda da wumbidi ku ti wulela mphaxeli wa hombe ekha, kumweko ngu dilembe, aniko atiya, a ti si ti mahi a sa thanga ngu kumaha mningelo wa mnoha wa kuhiselwa siwonho sakwe ni sa vathu. 8Moya wo Sawuleka wu lavile kukombisa, ka toneto, ti to nzileyo ya wukhalo wo sawuleka kha yi nzi kutuleka, ngako ditenda do khata di di ngadi emile. 9Totshe tiya njikombiso txa tile ti mahwako ka masiku a nyamsi: Vathu va mahako miningelo ni timhamba, asi si si kotiko kubasisa mbilu ya wule a phaxako. 10Nguko, va phaxa ngu sakudya ni sakusela ni ku ti sambisa ka tinzila to tala dwe. Asiya nziheno sa vathu si nga thuma kala ditshiku da kuhindulwa ka sotshe. 11Aniko Kristu, i ku Mphaxeli Wahombe wa silo sa sinene si si tako, a humelete ka ditenda da hombe da kuhetiseka, adiya di nga mbi mahwa ngu manza a mthu, adiya i ku singa da mtumbuluko wa ditikoni muwa. 12Ene a wulete kumweko dwe ka wukhalo wo Sawuleka ngutu. Ene kha phaxa ngu mnoha wa tiphongo mwendo wa tihomu, aniko a phaxile ngu mnoha wakwe wupune, a txi hi ninga kuhanya ko mbi guma. 13Se ti di ngeto, kota nga ti mnoha wa tiphongo ni wa tihomu, ni dikhuma da marole va nga titi xwayelwa ngu wona vawonhi, se ve mana kubasiswa mmidi, 14ngutungutu mnoha wa Kristu, awu a nga ti ningela apune, na a singa ni txiwonho, ngu Moya wo Sawuleka, ka Txizimu txi txi hanyako, ngu wona wu ku ni mtamo wa kubasisa timbilu tathu ka mithumo ya lifo ti to hi si kota kuthumela Txizimu txa kuhanya. 15Ngu toneto, Ene i muemeli wa txitumelelano txa txiphya. Kufa kwakwe ku mahekile kasiku siwonho si txi basiswa si si nga nga mahwa ka mbimo ya txitumelelano txo khata; se avale va nga dhanwa, va amukela thomba yo mbi guma, ayi va nga thembiswa. 16Ngu toneto, ahawa ku ku ni dipapilo da thomba, ta laveka kuziva tatinene ti to m'bhali wa dona a fite. 17Nguko, dipapilo da thomba kha di vhuni txilo, ngako m'bhali wa dona a di ngadi a txi hanya. 18Se, hambi txitumelelano txo khata txi ti si thumi ku sa nzi kutheketwa mnoha. 19Kha ditshuri, Mosi msana ka kuva a di huwelete ka vathu sotshe sirumo sa mlayo, a to teka mnoha wa marole ni wa tiphongo kumweko ni mati ni matoya o bhilivila ni mazokoro a hisopo e xwayela ngu wona dibhuku ni vathu, 20a txi khene: “Awuwa i mnoha wa txitumelelano txi, Txizimu txi nga maha ni nanu.” 21Msana, a to xwayela ditenda ni sotshe siya si si thumiswako magandeloni. 22Madingano ni kuruma ka mlayo, sotshe simaha si fanete kubasiswa ngu mnoha; se hahanze ka mnoha, ku walo divalelo ya siwonho. 23Ngu toneto, ngako sifananiso sa simaha sa nzumani si basiswako ngu miphaxo yo nga toneto, ta laveka ti to sona simaha siya sa nzumani si basiswa ngu miphaxo yo pinda yile. 24Se, Kristu kha wulela ka wukhalo wo sawuleka wo mahwa ngu manza a mthu, txifananiso txa wukhalo wo sawuleka wa ditshuri. Aniko a wulete nzumani kupune, kasiku a txi ya hi emela konkuwa masoni ka Txizimu. 25Ene kha wulelela ku ti ningela sikhati so tala, nga ti a mahisako tona mphaxeli wahombe dilembe ni dilembe, a wulelako txiluveloni ko basa, a txi tisa mnoha wo va i singa wakwe. 26Idiku a to mahisa toneto Kristu a ndina fanekela kuxaniseka sikhati sa singi kukhukhela makhatoni ka kuvangwa ditiko; aniko a humelete kumweko basi, kuhetisekani ka timbimo, a ta fuvisa txiwonho ngu mhamba ya mmidi wakwe wupune. 27Se kota nga ti vathu va nga sikelwa ti to ve fa kumweko basi, ngu msana ku txi londeta kulamulwa; 28ngu toneto, Kristu a ti ningete kumweko basi, kufela kufuvisa siwonho sa vathu vavangi. A na woneka da wumbidi, i singa ngu mhaka ya txiwonho, aniko ngu kota ya kuta hanyisa avale va m'verelako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\