JAKOBE 3

1Vanathu, mi nga laveni ku bhi motshenu ngu ku ti maha vagondisi, nguko ma ti ziva ti to hi fanete kuya kuthethiswani ko karata. 2Ngukusa, hotshethu ha wonha sikhati so tala. Awule a si wonhiko amu ka kuwombawomba, ngu ditshuri i mthu wo hetiseka, awu a si kotako kuvekela matomu wotshe mmidi wakwe. 3Ngako hi txi veka matomu kanani ka mahanxi, kasiku ma txi hi engisa, ha si kota kutsimbitisa wotshe mmidi wa ona. 4Wonani sitimela sa mati nisona, hambiko i ku sa hombe, na si txi susumetwa ngu moya wa mtamo, aniko si kombwa nzila ngu lemu ya yidotho, si txi yiswa amuwa mtsimbitisi wa sona a lavako ku si txi ya kona. 5Kufana ni toneto, lidimi ni lona, hambiko i ku txihango txa txidotho txa mmidi, la ti dhumisa ngu mithumo ya lona ya hombe. Wonani mndilo wa wudotho, wu hisa txitinga txa hombe ngutu. 6Se lidimi ni lona i mndilo, nditiko do tala ngu wubihi; lidimi li vekilwe hagari ka sihango sathu, se li nyeta wotshe mmidi, li dhivela mndilo wu wu hisako wutomi wotshe wa vathu, mndilo wu bhatiswako ngu mndilo wa gehena. 7Ngukusa, totshe tixaka ta sihari sa txitinga, ta sinyana, ta minyoka, ni ta sihari sa linene sa fuywa, si txi fuywa ngu mthu. 8Aniko lidimi, a walo a si kotako ku li fuma. Lona njilala txo mbi zumbiseka, kambe li tate ngu txhefu yo daya. 9Hi dhumisa ngu lona Txizimu, Tate, kambe hi ruketela ngu lona vathu, va va nga vangwa ka txifananiso txa Txizimu. 10Ngu toneto, txisofuni kumweko ku huma ku katekisa ni kuruka. Vanathu, atiya kha ti faneli kumaheka. 11Ina txisima txi nga si kota kuhumisa mati o tshamba ni o bava ngu wukhalo wumwewo, kani? 12Vanathu, ina mxanvu wu nga si kota kuveleka mihamdo ya muolivha, mwendo mndonga wa mvhinya wu nga si kota kuveleka maxanvu, kani? Kufana ni toneto, txisima txa mati a m'nyu kha txi na kuhumisa mati o tshamba. 13I mani hagari kwanu a zivako, kambe na a di txharihile, kani? A na kombise ngu mahanyelo akwe a ku ti veka hahatshi ni a wuzivi. 14Aniko, ngako mi di ni wukhuxu wo bava ni moya wo ti randa mipune timbiluni kwanu, mi nga ti kuliseni, kambe mi nga wombeni makuhu o kaneta ditshuri, 15nguko, wuzivi wo ngeto, kha wu ti ngu txitimwi, aniko mbu zivi wa ha mafuni; wa wuhari ni wa wusathane. 16Nguko, ahawa ku ku ni wukhuxu ni mibhando, ku na tumbuluka mazolonga ni totshe tixaka ta siwonho. 17Kasi wuzivi wu wu tako ngu txitimwi, kukhata wu basile, kambe wu ni lidikho, ni wunene, ni kuengisa, kuhonisela, ni mihando ya yinene, ku ambi kanakana, ni ku ambi kanganyisa. 18Mihando ya kululama yi phaywa kudikhani ngu va va hanyako ngu kudikha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\