JOHANE 11

1A titi ho mthu wo kari wa kulwala, a nga ti dhanwa ku i Lazaro, wa Bhetaniya, mkhokholani ka Maria ni Marta, mwanawe. 2Maria ngu wule a nga tota mafura Mkoma, e tshumela e bahulela mikondo yakwe ngu misisi yakwe. Lazaro, awu a nga ti lwala, i ti ndiyakwe. 3Tindiyakwe tiya, ngu tona ti nga rumela kuya gela Jesu, va txi khona: “Mkoma, awule u mu randako wa lwala.” 4Jesu a di engisile eto, a to khene: “Ewo wulwati hi nga wa kuyisa kufani, aniko mbwa ku na pfalisa Txizimu, kasiku Mwanana wa Txizimu e mana kudhumiswa ngu wona.” 5Jesu a titi mu randa Maria ni mwanawe ni Lazaro. 6Hambi keto, mbimo yi a nga engisa ti to Lazaro wa lwala, a zumbile masiku mambidi ka wukhalo wule a nga ti ka wona. 7Tsena ngu msana, ngu kona a nga womba ka vagondiswa vakwe, a txi khene: “Ahi tsimbileni hi ya Judheya.” 8Vagondiswa va mu gete va txi khona: “Mgondisi, konkuwa Vajudha va titi lava ku ku fayetela ngu marigwi, se awe u lava kutshumela kambe u txi ya konkheyo, kani?” 9Jesu a to xamula, a txi khene: “Kasi ngu ditshiku kha ku nga ho digumi da sikhati ni simbidi, kani? Ngako mthu a txi tsimbila ni mitshikari, kha humbwi, nguko wa wona liwoningo la ditikoni muwa. 10Aniko, ngako a txi tsimbila ni wusiku, wa humbwa, nguko kha nga ni liwoningo.” 11Msana ka kuva a di wombile eto, a to va gela, a txi khene: “Lazaro mngana wathu a otete: Ani ni yela kuya mu wusa.” 12Vagondiswa vakwe va nje khona: “Mkoma, i di kuotela a nga otela, a na hanya.” 13Kasi Jesu ngu ditshuri a titi womba ngu kufa ka Lazaro, aniko vona va to pimisa ti to a womba ngu kuotela wukohe wunene. 14Konaho Jesu a to va gela ha kubasani a txi khene: “Lazaro a fite. 15Aniko ngu kota yanu, ni tsakile akuwa ti nga maheka eto, ni singa ho, kasiku anu mi txi ya kholwa. Kambe ahi tsuleni kwakwe.” 16Senikoko, Tomasi, awu a dhanwako ku i Dhidhimo, a to womba ka vagondiswa kulowe, a txi khene: “He tsimbileni nathu, hi na ya fa kumweko nayo!” 17Mbimo yi a nga hoka, Jesu a to ya mana ti to Lazaro ana ni mune wa masiku a di diyivani. 18Bhetaniya i ti hafuhi ni Jerusalema txipimo txa mnava wa makilometro mararu. 19Vajudha vavangi va tile ka Marta ni Maria, kasi kuya va thavelela, ngu mhaka ya kufa ka ndiyawe. 20A di engisile Marta ti to Jesu wa ta, a to mu hingeta; aniko Maria a to sala a di khalahatshile nyumbani. 21Marta a to womba ka Jesu, a txi khene: “Mkoma, idiku awe u titi ho ahawa, ndiyangu nga a sa fa. 22Kambe na ti ziva ni konkuwa ti to txihi ni txihi u no kombela ka Txizimu, txona Txizimu txi na ku ninga.” 23Jesu a to khene: “Ndiyako a na wuka.” 24Marta e xamula a txi khene: “Na ti ziva ti to a na wuka ka vafi ngu ditshiku do gwitisa.” 25Se Jesu a txi khene: “Ani ngani Kuwuka ni Wutomi; awule a kholwako kwangu, hambi a di fite, a na hanya. 26Ni wule a hanyako, na a txi kholwa kwangu, txima kha na mbi fa. Wa kholwa ka tona tiya kani?” 27Ene a to khene: “Inna, Mkoma, na kholwa ti to awe ngawe Mesiya, Mwanana wa Txizimu, awu a nga ti fanekela kuta ha ditikoni.” 28A di wombile tiya, a to khukha e ya dhana mwanawe Maria, a txi mu gela ngu malengo a txi khene: “Mgondisi a bwakile, wa ku dhana.” 29A di engisile eto, a to kuluveta kukhukha, e tsula kwakwe. 30Jesu, a sa nzi kuhoka mtini, kambe a ti ngadi hale Marta a nga mu manela kona. 31Se Vajudha vale va nga ti tshanganile mtini kwakwe Maria, kutela kuta mu thavelela, mbimo yi va nga wona Maria kukhukha ngu kukuluveta, a txi huma, va to mu londeta, va txi pimisa ti to a ya diyivani, kuya dilela kona ndiyakwe. 32Mbimo yi a nga hoka ahawa Jesu a nga ti kona, a txi mu wona, Maria a to khizama minengeni kwakwe, a txi khene: “Mkoma, idiku awe u titi ho hawa, ndiyangu, nga a sa fa!” 33Se mbimo yi Jesu a nga wona Maria kudila, kumweko ni Vajudha, va nga txi mu londisa, va txi dila nivona, a to pfa kupandiseka ka hombe moyani kwakwe e karateka, se e va wotisa, 34a txi khene: “Ngu hani mi nga mu veka kona?” Vona va to mu xamula, va txi khona: “Mkoma, ngono u ta wona.” 35Jesu e dila. 36Konaho Vajudha va to womba, va txi: “Wonani ati a nga txi mu randisa tona!” 37Aniko vamwane va to womba, va txi: “Ene a nga tula maso a dibhofu, njani a nga mba si kota kuthindekisa lifo ka wuwa mthu kani?” 38Jesu a to engeta kambe, e karateka mu mbiluni, se e tshuketela hafuhi ka diyiva. I ti diphala di nga ti fenengetilwe ngu dirigwi. 39Jesu a to khene: “Thavisani dirigwi.” Marta, ndiya mufi, a to angula, a txi khene: “Mkoma, ene se wa nunga, nguko i mune wa masiku na a di fite.” 40Jesu a to mu xamula, a txi khene: “Kasi kha na ku gela ti to, kunga ti u txi kholwa, u na wona lidhumo la Txizimu, kani?” 41Ngu msana va to thavisa dirigwi da diyiva, se Jesu e gula maso akwe, e wona nzumani, a txi khene: “Tata, na ku bonga, nguko u ni engisile. 42Ani na ti ziva ti to yotshe mbimo wa ni engisa, aniko ni wombile tiya, ngu mhaka ya dibutho di di nga tshangana hawa, kasiku ve kholwa ti to ngawe u nga ni ruma.” 43A di wombile tiya, a to kwangula ngu dipswi da hombe, a txi khene: “Lazaro, huma hahanze!” 44Se mufi a to huma, na a di tombetetwe manza akwe ni mikondo ngu tinguwo, ani khohe yakwe yi ti fenengetilwe ngu difadhuko. Jesu a to womba, a txi khene: “Mu thukunyuleni, mi mu leka e tsimbila.” 45Konaho, Vajudha vavangi, va nga ti tile ka Maria, ngako va di woni ati Jesu a nga ti maha, va to kholwa kwakwe. 46Aniko vamwane va to ya ka vafarisi, ve ya va gela ti Jesu a nga ti maha. 47Se vaphaxeli va hombe ni vafarisi va to tshangana, va txi khona: “Hi na maha txani ngu mthu wuwa, eko a mahako sidiwukiso so tala, kani? 48Ngako hi txi mu lekisa toneto, votshe va na kholwa kwakwe, se vaRoma va na fuvisa Wukhalo wathu wo Sawuleka ni ditiko dathu.” 49Aniko mmweyo wawe, Kayifasi, awu i nga ti mphaxeli wa hombe dilembedo, a txi khene kwawe: “Anu kha mi zivi txilo. 50Kha mi ti woni ti to i mhaka yi yi vhunako anu, ngako mthu mmweyo a txi fela ditiko, kupinda ti to ditiko dotshe di lova.” 51Ene kha womba tiya, na ti txi khukhela kwakwe apune, aniko, ngako i nga ti mphaxeli wa hombe ka dilembedo, a to profeta ti to Jesu a fanete kufela ditiko; 52Na i singa kufela ditiko donari, aniko kumweko ni kusengeleta mpatanoni vanana va Txizimu, va nga hangalaka. 53Kukhukhela donedo ditshiku vona va to langana marindi kasiku mu daya. 54Ngu konaho, Jesu kha engeta e tsimbila kuwonekani hagari ka Vajudha. Kambe a to khukha koneho a tsula ka ditiko di di ku hafuhi ni txiwula, ka didhoropa di di dhanwako ku i Efrayime, e ya zumba kona ni vagondiswa vakwe. 55Pasika ya Vajudha yi ti hafuhi, se vathu vo tala va to kwela ve ya Jerusalema, kuya ti basisa, na Pasika yi sa nzi kuhoka. 56Va titi lava Jesu, ve wotisana, va di emile Dithepeleni, va txi khona: “Anu mi pimisa txani kani? Ina ene a na ta m'busoni kani?” 57Aniko, vaphaxeli va hombe ni vafarisi va ti leletile ti to, awu a ku zivako mu a ku kona, e va zivisa, kasiku ve ya mu ñola.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\