JOHANE 14

1“Timbilu tanu ti nga karateke: Kholwani ka Txizimu, mi txi kholwa ni kwangu. 2Mtini ka Tata ku ni makhalo a mangi. Idiku i singa toneto, nga ni di mi gete. Na tsula kuya mi lulamisela wukhalo. 3Se ni di tsute, ni txi ya mi lulamisela wukhalo, ni na wuya kambe, ni ta mi teka, mi ya zumba kumweko ni nani, kasiku, ahawa ni ku kona ani, mi txi va mi di konaho nanu. 4Se anu ma yi ziva nzila ya kuya hawa ni yako kona.” 5Tomasi a to womba kwakwe, a txi khene: “Mkoma, athu kha hi ku zivi emo u yako kona; hi nga yi zivisa ku txani nzila kani?” 6Jesu a to mu gela a txi khene: “Ani ngani Nzila, Ditshuri ni Wutomi. Kha nga ho awule a tako ka Tata, i singa ngu ngani. 7Idiku anu mo ni ziva, nga mi ndina mu ziva ni Tate wangu; kukhukhela ka konkuwa, ma mu ziva, kambe mi mu woni.” 8Filipi a to khene kwakwe: “Mkoma, hi kombe Tate, ta hi dingana!” 9Se Jesu a txi mu gela ku khene: “I kale ni di zumbile ni nanu, kambe kasi khu nzi ku ni ziva, kani, Filipi? Awule a ni wonako, a woni Tate. Se nji txani u txi khawe: ‘Hi kombe Tate’? 10Khu kholwi ti to ani ni ka Tata, ni ti to Tate a kwangu, kani? Mapswi awa ani ni mi gelako, kha ni ma wombi ngu txangu dwe, aniko Tate a ku ni nani ngene a mahako mithumo yotshe. 11Kholwani ti to ani ni ka Tata, ani Tate a kwangu. Ngako mi si kholwi ka dipswi dangu, kholwani ngu konaho ka yona mithumo. 12“Ngu ditshuri, ngu ditshuri na mi gela ku khani: Awule a kholwako kwangu, a na maha nene mithumo yi ani ni yi mahako, kambe a na maha mithumo ya hombe yo pinda yiya, nguko ani se na tsula ka Tata. 13Se sotshe si mi no kombela ngu ditina dangu, ni na si maha, kasiku Tate e dhumiswa ka Mwanana. 14Kungako mi txi kombela txo maha ngu ditina dangu, ni na txi maha. 15“Ngako mi txi ni randa, mi na veketa milayo yangu. 16Se ani ni na kombela ka Tata, ti to ene e mi rumela mmwane Mthaveleli, kasi e ta zumba ni nanu yotshe mbimo, 17i ku Moya wa ditshuri, awu ditiko di si si kotiko ku wu amukela, nguko kha di wu woni, kambe kha di wu zivi. Anu ma wu ziva, nguko wona wu zumba ni nanu, futsi wu mndani kwanu. 18“Kha ni na mbi mi siya wusiwanani, ni na wuya ni ta zumba ni nanu. 19Msana ka txikhatianyana, ditiko kha di na mbi ni wona kambe, aniko anu mi na ni wona, nguko ani na hanya, ni nanu mi na hanya. 20Ka donedo ditshiku mi na ta ti ziva ti to ni ka Tate wangu, ni ti to anu mi kwangu, ani nani ni kwanu. 21Awule a nga amukela milayo yangu a txi yi veketa, eyo ngene a ni randako; se awule a ni randako, a na randwa ngu Tate wangu. Se nani ni na mu randa, kambe ni na ti wonekisa kwakwe.” 22Judhasi (i singa ene Iskariyoti) a to khene: “Mkoma, ti na mahisa ku txani ku ti wonekisa kwathu, u si ti wonekisi ka ditiko, kani?” 23Jesu a to mu xamula, a txi khene: “Ngako mthu a txi ni randa, a na vekisa dipswi dangu. Tate wangu a na mu randa, se hi na ta kwakwe, hi ta maha wugovelo wathu. 24Awule a si ni randiko, kha vekisi mapswi angu; kambe mapswi awa mi nga ma engisa, hi nga angu, nga Tate wu a nga ni ruma. 25“Ni mi gete timhaka tiya, ni di ngadi kumweko ni nanu. 26Kambe Mthaveleli, i ku Moya wo Sawuleka, awu Tate a no mi rumela ngu ditina dangu, ene a na ta mi gondisa sotshe simaha ni ku mi alakanyisa totshe ti ni khalako ku mi gela. 27“Kudikha na ku siya kwanu, na mi ninga kudikha kwangu. Kha ni mi ningi kufana ni ti ditiko di ningisako tona. Mbilu yanu yi nga karateke, hambi ni kuthava. 28Mi ti engisile ati ni nga mi gela, ni txi khani: ‘Na tsula, aniko ni na wuya kwanu.’ Idiku ma ni randa, mi ndina tsaka ngu kuwa ani ni tsulako ka Tata, nguko Tate mbwa hombe kupinda ani. 29Ni mi gete konkuwa, ti sa nzi kumaheka, kasiku mi na ta kholwa mbimo yi ti no maheka. 30Kha ni na mbi wombawomba to tala ni nanu, nguko awu a fumako, wa mafu awa wa ta. Kambe kha nga ni mtamo wa txilo txitimwi kwangu. 31Aniko ti maheka tiya, kasiku ditiko di txi ti ziva ti to na mu randa Tate, ni ti to ni mahisa tiya ene Tate a nga ni leletisa tona. Wukani, he khukheni hawa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\