JOHANE 15

1“Ani ngani mndonga wa ditshuri wa mvhinya. Tate wangu ngene mdimi wa kona. 2Didhavi dihi ni dihi di ku kwangu, adiya di si velekiko mihando, wa di wila, se adiya di vekako mihando, wa di thena, kasiku di txi thela mihando yo tala. 3Anu mi basisilwe ngu dipswi di ni nga mi gela. 4Zumbani kwangu, nga ti ani ni zumbako kwanu. Kufana ni didhavi di di si si kotiko kuveleka mihando dona dokha, hahanze ka kuva di di patanile ni ditshina da mvhinya, nananu ni kadotho kha mi si koti kuveleka mihando, ngako mi si nga kwangu. 5Ani ni ditshina da mvhinya, anu mi madhavi. Awule a zumbako kwangu, nani ni txi zumba kwakwe, eyo wa veleka mihando ya yingi, nguko hahanze kwangu, kha mi na ku si kota kumaha txilo. 6Wuhi ni wuhi a si zumbiko kwangu, a na tshotshwa hahanze, a txi woma kufana ni didhavi. Madhavi o ngeto, ma rolelwa ma txi rinzwa ha mndiloni, ma txi hiswa. 7Ngako mi txi zumba kwangu, ni mapswi angu ma txi zumba kwanu, mi nga si kota kukombela txihi ni txihi mi txi lavako, mi na mahelwa tona. 8Tate wangu a na dhumiswa, ngako mi txi veleka mihando yo tala, mi maha vagondiswa vangu. 9“Nga kuwa Tate a nga ni randa, nanani ni mi randile. Zumbani lirandoni kwangu. 10Ngako mi txi veketa milayo yangu, mi na zumba lirandoni kwangu, kufana ni nani, ni nga veketa milayo ya Tate wangu, se ni zumbako lirandoni kwakwe. 11“Ni mi gete mhaka yiya, kasiku litsako langu li txi zumba ni nanu, se kutsaka kwanu ku txi va i di ka kuhetiseka. 12Mlayo wangu ngu wuwa: Randanani, nga ti ani ni nga mi randisa tona. 13Ku walo mthu wu a ku ni lirando la hombe ngutu kupinda la wule a ningelako wutomi wakwe ngu mhaka ya vangana vakwe. 14Anu mi vangana vangu, ngako mi txi maha totshe ti ni mi rumako. 15Kha ni swi ni txi mi dhana ngu ditina da ku mi sithumi, nguko txithumi kha txi ti zivi ati ti mahwako ngu mfumeli wa txona; aniko ni mi dhana ngu ditina da ku mi vangana, nguko ni mi tulete totshe ti ni nga ti engisa ka Tate wangu. 16Hi nga anu mi nga ni sawula, ani ngani ni nga mi sawula, ni txi mi rumela ti to mi ya veleka mihando, se mihando yanu yi txi zumba, kasiku, txihi ni txihi mi no kombela ngu ditina dangu, Tate a na mi ninga. 17Txileleto txi ni txi siyako kwanu ngu txiya: Randanani. 18“Ngako ditiko di txi mi vengela, ti ziveni ti to di thangile ngu ngani di txi ni vengela. 19Idiku mi va ditiko, nga ditiko di di randile ava va lumbako dona. Aniko, nga kuwa mi ku singa va ditiko, ni kuwa kambe ni nga mi sawula ha ditikoni, ngu konaho ditiko da mi vengela. 20Khumbukani dipswi di ni nga mi gela, mbimo yi ni nga khani: ‘Txithumi hi nga txa hombe ka nyamne wa txona. Akuwa ani va nga ni xanisa, nananu va na mi xanisa. Ngako va di veketile dipswi dangu, va na veketa ni danu. 21Ngu toneto, va na mi maha totshe tiya, ngu kota ya ditina dangu, ngukusa kha va mu zivi awu a nga ni ruma. 22Idiku ni ti sa ta ni ta wombawomba navo, nga va si na txiwonho. Aniko konkuwa txiwonho txawe kha txi na divalelo. 23Awu a ni vengelako, a vengela ni Tate wangu. 24Idiku ni ti sa thuma hagari kwawe mithumo yi yi nga mbi thumwa ngu mmwane mthu, nga va si na txiwonho ni txa tximwetxo: Kambe vona va yi woni, se ve ni vengela ani ni Tate wangu; 25kasi ku dipswi di, di nga bhalwa Mlayoni kwawe, di txi tatiseka, adi di ku: ‘Va ni vengete walo.’ 26“Mbimo yi a no ta Mthaveleli, awu ni no mu rumela kwanu, a txi huma ngu ka Tata, i ku Moya wa ditshuri, a humako ngu ka Tata, ngene wu a no ta maha wufakazi ngu ngani; 27Nananu mi na va mi di tifakazi tangu, nguko mi ni nani kukhukhela kukhatani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\