JOHANE 19

1Senikoko Pilato a to rumela ti to Jesu a na kwapelwe ngu sisepu. 2Msana keto, masotxhwa ma to luka m'bhoti wa mipa, va txi mu sanzeka ha msungo kwakwe, se ve mu kapeka nguwo ya disilika do bhilivila. 3Va txi mu tshuketela hafuhi, va txi khona: “Xeweni, mfumeli wa Vajudha!” Ngu msana va txi mu peka tipama. 4Pilato a to huma kambe, e va gela tiya: “Wonani, na mu humisa hahanze kufela ku mi ti wona ti to kha ni mani mnandu ni wa wumwewo kwakwe.” 5Senikoko, a to huma Jesu, a di ni m'bhoti wa mipa ni nguwo ya disilika. Pilato a to va gela a txi khene: “Ndiyo mthu!” 6Mbimo yi vaphaxeli va hombe ni maphoyisa va nga mu wona, va to khata kukwangula, va txi khona: “Mu bethele ha txihambanoni, mu bethele ha txihambanoni!” Pilato a to va gela, a txi khene: “Mu tekeni anu mi txi ya mu bethela, ngukusa ani kha ni woni mnandu kwakwe.” 7Vajudha va to xamula va txi: “Athu hina ni mthetho, se ka wona mthetho wuwa, ene a fanela kufa, nguko a ti mahile Mwanana wa Txizimu.” 8Pilato, mbimo yi a nga engisa mapswi awa, a to talelwa ngu kuthava; 9Se e tshumela a txi wulela kambe nyumbani ka wukoma, a txi wotisa Jesu, a txi khene: “Kasi awe u ta ngu hani, kani?” Kambe Jesu kha nga xamula txilo. 10Pilato a to khene: “Khu ni anguli? Khu ti zivi ti to nina ni mtamo wa ku kubethela ha txihambanoni mwendo ku kuthukunyula, kani?” 11Jesu a to xamula a txi khene: “Nga u singa ni mtamo txitimwi kwangu, idiku u sa wu ningwa ngu ni txitimwi. Ngu toneto, awu a nga ni ningela kwako ana ni txiwonho txo pindisa.” 12Kukhukhela ka yona yile mbimo, Pilato a ti zama ku mu thukunyula, kambe Vajudha va so kwangula, va txi: “Ngako u txi mu thukunyula, khu engisani ni Khezari, nguko wuhi ni wuhi a ti mahako mfumeli, a kanyisa Khezari.” 13Pilato, a di engisile mapswi awa, a to humisa Jesu hahanze, se e khalahatsha ha txikhaloni ka kuthethisela kona, ahawa va nga ti ku dhana ku Marigwini, se ngu Txihebheru va txi i Gabbatha. 14Se i ti ditshiku da kulongisela Pasika ngu mbimo ya kulava kuhoka ka txikhati txa wutxhanu ni tximwetxo. Se a to gela Vajudha, a txi khene: “Mfumeli wanu ndiyo!” 15Kambe vona va to khata ku kwangula, va txi: “A na fe! A na fe! Mu bethele ha txihambanoni!” Konaho Pilato a to khene: “Ni na bethela ha txihambanoni mfumeli wanu kani?” Aniko vaphaxeli va hombe va to xamula, va txi khona: “Athu kha hi nga ni mmwane mfumeli, hahanze ka Khezari.” 16Senikoko Pilato a to ningela Jesu kwawe, kasiku va txi ya mu bethela ha txihambanoni.Se vona va to teka Jesu 17a di pakatile txihambano txakwe, a to huma e tshula ka wukhalo wu wu nga dhanwa ku i Txikwakwa, ngu Txihebheru va txi i “Golgota”, 18ahawa va nga ya mu bethela ha txihambanoni kumweko ni timbafa timbidi, ngu khe ni khe, seni ene Jesu ve mu veka hagari. 19Pilato a to bhala m'bhalo, ve ya wu nameketa txitimwi ka txihambano. Ku ti bhatwe ti to: “Jesu wa Nazareta, mfumeli wa Vajudha.” 20Vajudha vavangi va gondile m'bhalo wuwa, ngukusa i ti hafuhi ni dhoropani wukhalo wu Jesu a nga ti bethetwe kona, ni ku ku nga ti bhatwe ngu Txihebheru, txigriki ni Txilatina. 21Vaphaxeli va hombe va Vajudha va to gela Pilato, va txi khona: “U nga bhale ti to: ‘Mfumeli wa Vajudha’, aniko bhala ti to ‘Awu ngene a nga khene: Ni mfumeli wa Vajudha.’ ” 22Pilato a to va xamula, a txi khene: “Ati ni nga bhala, ni bhate.” 23Masotxhwa ma di gwitile kubethela Jesu ha txihambanoni ma to teka siambalo sakwe, me si bhanda ngu mune wa matshelo; disotxhwa ni disotxhwa di txi mana txiavelo txa dona. Ma thavisile kumweko ni dibhaji. Se dibhaji diya i ti singa do rungwa, i ti do lukelwa kukhukhela txitimwi kala hahatshi. 24Se va to langana, va txi khona: “Hi nga di vharuleni, kambe he xaxuveni kufela kuwona ti to di na lumba mani.” Ngu koneho ku nga tatiseka dipswi da Mibhalo, adiya di ku: “Va abanite siambalo sangu ve xaxuvelana ngu dibhaji dangu.” Ngu toneto ma nga mahisa tona masotxhwa. 25Hafuhi ni txihambano txa Jesu, a titi ho Mame wakwe ni mwanawe Mame wakwe, ene Maria, msikati wa Kleopasi, ni Maria wa Magdhala. 26Jesu a to wona Mame wakwe a di emile kumweko ni mgondiswa wu Ene a mu dhundako, se a txi gela Mame wakwe, a txi khene: “Wamsikati, mwanana wako ndiyo!” 27Ngu msana a to gela mgondiswa wakwe, a txi khene: “Mame wako ndiyo!” Se kukhukhela ka yona yile mbimo, mgondiswa wule a to mu teka e tsula nayo mtini kwakwe. 28Msana ka tiya, ngako Jesu a di woni ti to totshelele ti gumile, ni kufela kambe ku na tatiseka dipswi da Mibhalo, a to khene: “Nina ni ditora.” 29Txi titi ho txiya txa kutala ngu vhinagre. Se va to txhomeka txiponja ahawa ka litshava, na va di txi nakanisile ngu vhinagre, ve txi yisa ha txisofuni kwakwe. 30Ngako Jesu a di amukete vhinagre yile, a to khene: “Totshe ti hetisekile.” Se e namisa msungo e ningela moya. 31Vajudha, ngako i nga ti ditshiku da kulongisela, kasiku sirumbi si si zumbi ha txihambanoni dotshe ditshiku da Sabbata, kha ditshuri ditshiku da Sabbata i ti da hombe ngutu, va to tsula ve ya kombela ka Pilato ti to ve funyetela minenge ya sirumbi, ve gwita ve si thavisa hale. 32Masotxhwa ma tile ma ta funyetela minenge ya wo khata ni ya mmwane ka vale va nga ti bethetwe ha txihambanoni kumweko nayo. 33Kambe mbimo yi va nga hokela Jesu, ve wona ti to se a fite, kha va funyetela minenge yakwe. 34Aniko mmweyo wa masotxhwa a to mu bhaya ha didhawani ngu ditxhari, se konaho ku to humela mnoha ni mati. 35Se awu a nga yi wona mhaka yiya, ngene a fakazako, kambe wufakazi wakwe mbwa ditshuri. Ene wa ti ziva ti to a womba ditshuri, kasiku nananu mi si kota kukholwa. 36Ngukusa totshe tiya ti mahekile kasi kutatiseka ati ti nga bhalwa, va txi: “Dirambo dakwe ni da dimwedo kha di na mbi funywa.” 37Ka wumwane wukhalo ti bhatwe kambe, va txi: “Va na wonetela awule va nga mu bhaya.” 38Msana ka tiya, Josefa wa Arimateya, i nga ti mgondiswa wa Jesu, hambiko i nga ti kumahisa kusisala ngu kuthava Vajudha, a to ya kombela ka Pilato ti to e mu tumelela kuteka mmidi wa Jesu. Seni Pilato a mu tumelete. Josefa a to tsula e ya teka txirumbi. 39Nikodemo nene, awule kukhatani a nganga ya ni wusiku a txi ya wombawomba ni Jesu, a tile nene ni mirra yi nga ti patanisilwe kumweko ni aloesi, asi si nga ti ni mpimo wa mtxhanu wa makumi a makilo. 40Se va to teka mmidi wa Jesu ve wu phutela mu ka tinguwo to basa, ni ku wu totela mafura o bhumula, kota nga ti Vajudha va kelelisako tona vafi. 41Hafuhi ni wukhalo wule Jesu a nga bethelwa kona ha txihambanoni, ku ti ni thembwana ya siluva, amuwa va nga ti mahile diphala da diphya, ku nga sa nzi kukelelwa mthu ni wammweyo. 42Ngako i nga ti ditshiku da kulongisela da Vajudha, niko kambe diphala dile di nga ti hafuhi, va to veka kona mule mmidi wa Jesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\