JUDHA 1

1Judha, txithumi txa Jesu Kristu, mwanawe Jakobe, ka vale va nga dhanwa, va nga randekako ka Txizimu Tate ni kuveketwa ngu Jesu Kristu: 2Wumbilu, kudikha, ni lirando si na mi talele. 3Vorandeka, ni di ngadi ni txi xuva ku mi bhalela madingano ni kuhanyiswa akuwa i ku ka hotshethu, ni ti woni ti di ni fanelo ku mi bhalela, ni txi mi laya ti to mi txi lwela likholo li Txizimu txi nga ninga vasawuleki va txona kumweko dwe. 4Hakunene, ku txholovete vathu vo kari hagari kwathu, avava ku nga bhalwa ngu kale ti to va na abaniswa, vathu va ku ambi thava Txizimu, va hindulako kateko ya Txizimu txathu ve yi maha txivhikelo txa wubhemba wawe, ve lamba kukholwa ka wu i ku ene ekha Mgondisi ni Mkoma wathu Jesu Kristu. 5Ni lava ku mi alakanyisa, hambiko totshe tiya mi ti zivako tatinene ti to Mkoma, msana ka kuterula vathu vakwe ditikoni ka Egipta, a fuvisile ava va nga ti si kholwi. 6Se tingelozi ti ti nga mbi veketa wukoma wa tona, aniko ti nga leka wukhalo wa tona, a ti vekile mtemani, ti di sungilwe ngu tingomondo to mbi guma, ti rinzela kulamulwa ka ditshiku da hombe. 7Kufana ni toneto, Sodhoma ni Gomora ni mamwane madhoropa a hafuhi, ngu mhaka ya ku ti ningetela kugelezani ni ka mithumo ya wugango wo hambana ni ntumbuluko, madhoropeyo ma mahilwe txialakanyiso masoni ka votshe vathu, me ningelwa kutsayiswani ka mndilo wo mbi guma. 8Se avava va hanyisako toneto, kusisalelwani kwawe, va nyenyezisa mmidi wawe, ve kanyisa wukoma wa Txizimu ni kuruketela mitumi ya nzumani. 9Kambe ngelozi ya hombe Migeli, mbimo yi a nga txi kanetisana ni Sathane ngu mhaka ya txirumbi txa Mosi, kha tsana kuwomba dipswi da ku m'ruka, aniko a to gumela kuwomba, a txi: “Mkoma a na ku kawuke!” 10Kambe vathu vava va ruketela sotshe si va si si ziviko; se asile va si zivako ngu mazivelo o fana ni a sihari so mbi na mapimo, eso si thuma ku va lovisa. 11Vana ni dikhombo, nguko va tsimbila ngu nzila ya Kayini; ngu kulunzwa ngu kuhola male, va ti ningete ka manyala a Bhalahamu, se ve ti lovisa ngu kukaneta ko fana ni ka Kore; 12vathu vava ngu vona i ku sikhuvekiso mibusoni kwanu ka lirando; va dya va si na tingana, ve ti risa vapune, va fana ni marefu o mbi na mati, ma pengapengiswako ngu moya; i mindonga ya wuxika yi si velekiko mihando, i mindonga yi nga fa kambidi yi txi dulwa ni mikuluti ya yona; 13i mavimbi o leva a linene; mithumo yawe ya tingana yi pupuma nga diphuthu; ndinyeleti to pepuka ati ti nga lulamiselwa txidema txa hombe txo mbi na magwito. 14Henoki, i ku wa wutxhanu ni vambidi kukhukhela ka Adhamu, a profetile ngu vona vava, a txi khene: “Wonani, Mkoma wa ta kumweko ni mabutho akwe o sawuleka a mazanazana, 15kuta lamula votshe vathu ni kuta thethisa votshe va va si thaviko Txizimu, ngu mhaka ya yotshe mithumo yo biha, va nga yi maha, ni ngu mhaka ya otshe mapswi a kubiha, aawa vawonhi va nga txi ruka ngu ona”. 16Avava i ku vathu vo ngurangura, va kuzumba ngu kuvilela, va hanyako ngu kulondetela minavelo yawe yo biha; sisofu sawe si wombawomba mapswi o ti kulisa, kambe i vathu va kuxengetela, ngako va txi lava kuwuyelwa. 17Aniko, anu, vorandeka, alakanyani mapswi awa ma nga wombwa kale ngu vapostoli va Mkoma Wathu Jesu Kristu, 18nguko vona va mi gete va txi: “Ka masiku o gwitisa, va na humelela vatseketseli, ava va no hanya ngu kulondetela minavelo yawe yo biha.” 19Ngu vona va vangako mibhando, va fumwako ngu minavelo yo biha ya nyama, va si fumwiko ngu Moya. 20Aniko anu, vorandeka, kulani amu ka likholo lanu lo sawuleka ngutu, khongelani mi di ti tshanganisile ni Moya wo Sawuleka, 21ti veketeni lirandoni ka Txizimu, mi txi veka kuthemba kwanu ka wumbilu wa Mkoma Wathu Jesu Kristu, kasiku mi na mana wutomi wo mbi guma. 22Tsanisani likholo la va va kanakanako; 23hanyisani vamwane va ku ha nguzini mi txi va wokola ha mndiloni; ka vamwane kambe va pfeleni wusiwana, na mi txi ti wonela, mi txi nyenyana hambi ni nguwo yawe, yi yi nga nyetwa ngu txiwonho txa mmidi. 24Ka txona Txizimu txi ku ni mtamo wo mi xayisa kasiku mi si khuvekiswi, ni ku mi heleketa txi txi mi hokisa mi di tsakile, na mi singa ni txiwonho masoni ka wudhumo wa txona, 25ka txona txokha i ku Txizimu ni Muhanyisi wathu, txi nga hi ponisa ngu Mkoma Wathu Jesu Kristu, wudhumo, wuhombe, mtamo ni kufuma, si na ve ka txona kukhukhela ka totshe timbimo ti ti nga pinda, ni konkuwa, ni ka malembe ni malembe. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\