LUKA 12

1Ka yoneyo mbimo, vathu va ti sengeletanile kwakwe ngu mazanazana, ahawa ko za ve kandetelana. Se Jesu a to khata kugela vagondiswa vakwe a txi khene: “Ti woneleni ka mtshumbelo wa vafarisi, i ku wuxengeteli. 2Nguko kha ku na txilo txi txi nga fanengetwa, atxi txi no mbi vhunungulwa, hambi txi txi nga siswa, txi no mbi ziwa. 3Ngu toneto, totshe ti mi nga ti womba txidemani, ti na pfala kuwonekelani; ati mi nga lengelana tinzeveni, tinyumbani ti na wombwa siroroni ka tinyumba. 4“Vangana vangu, na mi gela ku khani: Mi nga thukeni mi thava ava va dayako mmidi, ngu msana va si si kotiko kumaha txilo kambe. 5Aniko ni na mi kombisa awu mi fanelako ku mu thava. Thavani awu, msana ka kudaya mmidi, a ku ni mtamo wa kutshotsha mthu mndiloni. Inna, ani na mi gela, thavani eneyo. 6“Ina mtxhanu wa sindile kha si xawi ngu tipeni timbidi kani? Aniko kha ku na tximwetxo ka sona, atxi txi nga divalwa masoni ka Txizimu. 7Hambi misisi ya msungo wanu, yi batwe yotshe. Mi nga thaveni txilo, anu mi pala sindile so tala. 8“Wuhi ni wuhi a no ni tumela masoni ka vathu, Mwanana wa Mthu nene a na mu tumela masoni ka tingelozi ta Txizimu. 9Kambe awu a ni lambako masoni ka vathu, a na lambwa nene masoni ka tingelozi ta Txizimu. 10“Wuhi ni wuhi a hoxelako Mwanana wa Mthu ngu mapswi, a na divalelwa. Aniko awu a ruketelako Moya wo Sawuleka, kha na mbi divalelwa. 11“Ngako va txi mi yisa masinagogani ni ka vafumeli, ni ka vakoma, mi nga thukeni mi txi kanakana ngu ti mi no ti xamulelisa tona, ni ti mi no womba. 12Nguko Moya wo Sawuleka wu na mi gondisa ka yoneyo mbimo ati mi fanelako ku ti womba.” 13Mmweyo hagari ka dibutho a to womba ka Jesu a txi khene: “Mgondisi, gela mwanathu a txi abana ni nani thomba.” 14Ene a to angula a txi khene: “He mawe! I mani a nga ni maha mlamuli mwendo muaveli wa tithomba hagari kwanu?” 15Se a txi khene kambe: “Ti woneleni tatinene ka hanyelo ya timbiti, nguko hambi mthu a di taletwe ngu thomba, wutomi wakwe kha wu tsaniswi ngu si a ku naso.” 16Se a to va mahela txidinganiso a txi khene: “Thembwe ya nyatithombe wo kari yi ti pfuni ngutu. 17Konaho ene a to pimisa a txi khene: ‘Ni na mahisa ku txani? Kha ni nga ni wukhalo wo veka kona silo sangu!’ 18Se a to alakanya a txi khene: ‘Ni na mahisa tiya: Ni na dhandula sisangala sangu, ni txi si maha sa hombe, se ni na thelela konemo fulaho yangu ni sotshe silo sangu. 19Se ni na gela moya wangu ni txi khani: moya wangu, una ni silo sa singi, asi si no heta malembe a mangi. Humula, dyana, sela u txi ti tsakela.’ 20Aniko Txizimu txi to mu gela txi txi kha txona: ‘Diphuphuluwe, ka wona wusiku wu, moya wako wu na lawa. Se tithomba ti u nga sengeletela, ti na sala ni mani?’ 21Ngu toneto ti mahisako tona ka wule a sengeletelako tithomba, na i singa nyatithombe wa txilo masoni ka Txizimu.” 22Se a txi khene ka vagondiswa vakwe: “Ngu toneto, ni khani kwanu: Mi nga thukeni mi vilela ngu sa wutomi wanu, ti to mi na dya txani, hambi ni si sa mmidi wanu, ti to mi na ambala txani. 23Wutomi wu pala sakudya, mmidi niwona wu pala siambalo. 24Alakanyani magwana, nguko kha ma phayi, kha ma eluli, kha ma na txisangala ni dithala. Aniko Txizimu txa ma phamela. Kasi i di anu ma si pinda ngutu sinyana. 25I mani kwanu, awu a si kotako kuengetela, hambi mbimoanyana yidotho ya kuhanya kwakwe, ngu kuvilela kwakwe kani? 26Se ngako mi tandwako ngu tximaha txa txidotho, mi vilelela txani simwane kani? 27Wonani makhoñwa: Kha ma thumi, kha ma luki, aniko ani na mi gela ti to, hambi Solomoni wudhumoni kwakwe, kha bomba nga dimwedo ka ona. 28Se akuwa Txizimu txi ambekisako tiya mwasi wu wu ku txitingani nyamsi, kuve mangwana wu na tshotshwa mndiloni, ngutungutu txi na mi ambeka anu, vathu va kukholwa ka kudotho! 29Kambe anu mi nga vileleni ngu si mi no dya ni si mi no sela, mi nga kanakaneni; 30Ngukuva silo siya sotshe si vilelwa ngu vamatiko, kambe anu Tate wanu wa ti ziva ti to ma si pwata. 31Ati i ku tona, lavani Mfumo wa Txizimu, se silo siya sotshe mi na engetelwa. 32Mi nga thaveni txilo, anu mi ku mtxhambi wa wudothoanyana, nguko ti tsakisile Tate wanu ku mi ninga Mfumo! 33“Xavisani simaha sanu, mi txi vhuna sisiwana. Mahani mikwama yo mbi sakala, mi txi veketa txuma txanu txo mbi guma nzumani, amuwa ku si tshuketiko dikhamba, hambi sikalana si si wonhiko. 34Nguko ahawa txuma txanu txi ku kona, timbilu tanu nitona ti konaho. 35“Sungani mitshunga siwununi kwanu, mi txi lumeka malambu anu. 36Ti fananiseni ni sithumi sa vavamna avava va verelako kuwuya ka mkoma wawe, a wuyako ngu m'busoni ka mtxhadho, kasiku ve mu tulela ngu txikuluveta, mbimo yi a bwakako a txi gogota ditimba. 37Si katekile sithumi sile, nyamne wa sona, mbimo yi a bwakako a no ta si mana si txi wonelela. Kha ditshuri na mi gela, ene a na ta sunga dithawula txiwununi, a txi va khalahatshisa ha mezani, a txi tsimbila ngu ka mmweyo ni mmweyo, a txi va phamela sakudya. 38Ngako a txi tshumela a txi ta ka txikhati txa wumbidi txa kuwonelela, mwendo txa wuraru, a ta va manisa toneto, va katekile. 39Yi engisiseni khakwati mhaka yiya: Idiku nyamne wa m'ti wo txi ziva txikhati txi di no ta ngu txona dikhamba, nga a si leki nyumba yakwe yi faywa. 40“Nananu, zumbani mi di ti lulamisete, nguko Mwanana wa Mthu a na ta ngu txikhati txi mi si txi pimiko.” 41Konaho Pedro a ti khene: “Mkoma, u mahela athu txidinganisotxo mwendo u mahela votshe kani?” 42Mkoma a xamute a txi khene: “Ngu wuhi muwoneleti wo thembeka ni kutxhariha, awu Mkoma a no mu veka masoni ka sithumi, kasiku e avela sakudya ngu mbimo yi yi lavekako kani? 43Txi katekile txithumi txile, mkoma wa txona, ngako a txi bwaka, a no ta txi mana txi txi thumisa toneto! 44Ngu ditshuri na mi gela ku khani, ene a na ta txi maha muwoneleti wa silo sakwe. 45Aniko, ngako txithumi txile txi txi pimisa mbiluni ka txona, txi txi: ‘Nyamne wangu wa swela kubwaka’, txi khata kupeketela sithumi sa mazambi ni sa mahorana, txi dya, txi sela, se txi leva, 46Nyamne wa txona a na ta ngu ditshiku do mbi ziviswa ni txikhati txo mbi ziwa, ene a na ta txi tsayisa ngu mtamo e txi veka kumweko ni vale vo mbi thembeka. 47“Txithumi txile txi zivako kuranda ka nyamne wa txona, aniko txi si ti lulamiseliko, futsi kambe txi si thumiko madingano ni kuranda ka nyamne wa txona, txi na kwapelwa ka kungi. 48Aniko, awule a nga mbi ku ziva kuranda ka nyamne wakwe, se a txi maha to fanelwa ngu kukwapelwa, a na kwapwa ka kudotho. Awule a nga ningwa sasingi, kwakwe ku na ta lawa sasingi; ani wule a nga vekelwa sasingi, kwakwe ku na ta vilwa sasingi. 49“Ani ni tete kuta rinza mndilo ha mafuni, se kuranda kwangu ngu ti to wu txi tura ni konkuwa. 50Ka ho kubhabhatiswa kuwa ni fanelako ku ku amukela, aniko eto ni xanisekisako tona kala mbimo yi ku no tatiseka ngu yona! 51Mi pimisa ti to ni tete ku ta simeka kudikha ha ditikoni kani? Ahim-him! Ani na mi gela ti to ni nehile kuhambana. 52Nguko kukhukhela konakuwa, ka nyumba yi yi ku ni mtxhanu wa vathu, va na abaniswa, vararu va txi wukela vambidi, vambidi va txi wukela vararu; 53Va na abaniswa: Tate a na wukela mwanana wakwe wa dizambi, mwanana wa dizambi a na wukela tate; mame a na wukela mwanana wakwe wa muhorana; mwanana wa muhorana a na wukela mame; masale a na wukela mamanyane, mamanyane a na wukela masale.” 54Se a to gela dibutho ku khene: “Ditshiku di mi wonako direfu di txi huma ngu wulenge, mi kuluveta mi txi khanu: ‘Nzuma yi na na’, se ti txi mahisa toneto. 55Ngako ku txi peka diphuho da wulambwe, mi khanu: ‘Li na va ho lisani’, se ku txi mahisa toneto. 56Anu vaxengeteli mi ziva kutxhamusela khohe ya nzuma ni mafu, se ngu ku txani mi si si kotiko kutxhamusela mbimo yi mi ku ka yona kani? 57“Ngu ku txani mi si lamuli mipune ati ti nga lulama kani? 58Ngako u txi ya wukomani ni wu u phikizanako nayo, duketa kuwila mhaka u di ngadi hanzila nayo, kasiku a si ku ndindeli ka mlamuli, se mlamuli a txi ku ningela ka diphoyisa, diphoyisa di txi ku rethela mkorani. 59Na ku gela ku khani: Txima khu na mbi huma u sa diha male yotshe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\