LUKA 13

1Ka txoneto txikhati va to humelela vathu va va nga mu xawutela mhaka ya va Galileya, avava Pilato a nga patanisela mnoha wawe kumweko ni mnoha wa timhamba ti va nga txi phaxa ngu tona. 2Ene a to va xamula a txi khene: “Mi pimisa ti to evo vathu va Galileya i ti vawonhi va hombe ngutu kupinda votshe vamwane vathu va Galileya, nguko va nga welelwa ngu dikhombo do nga eto, kani? 3Lambi! Ani na mi gela ti to nananu, ngako mi si hunduluki, mi na lovisa toneto. 4Hambi vale va digumi ni mtxhanu ni vararu, va nga welelwa ngu txitezi txa Silowame, txi txi va daya, ina mi khanu i ti vawonhi va hombe ngutu kupinda votshe va va nga aka Jerusalema kani? 5Lambi! Ani na mi gela ti to nananu, ngako mi si hunduluki, motshe mi na lovisa ku nga toneto.” 6Se a to va mahela txidinganiso txiya: “Mthu wo kari a ti phayile mxanvu hagari ka thembwe yakwe ya mivhinya, se e tsula kuya lava mihando, aniko kha yi mana. 7Se a to gela mxayisi wa thembwe a txi khene: ‘Hinga wona, ku ni malembe mararu ni tako ni lava mihando ka mxanvu wuwa, aniko kha ni yi mani; xana wu xakelela txani mafu kani?’ 8Aniko ene a to womba a txi khene: ‘Mkoma, hinga wu leka kambe ka diya dilembe; ani ni na phamutela mafu ni txi tshanganisa kotshe ha tshinani, ni txi thela sa kunonisa; 9Kasi kuwona ti to mwendo wu na veleka mihando. Ngako wu si veleki, ngu kona u no wu sengula.’ ” 10Jesu a ti gondisa disinagogani ngu ditshiku da Sabbata. 11Se a titi ho konaho wamsikati a nga ti ni moya, wu nga txi mu lwalisa malembe a digumi ni mtxhanu ni mararu; a ti dombekile e tandeka ni kululama. 12Kutingako Jesu a txi mu wona, a to mu dhana, a txi khene: “Wamsikati, u thukunyutwe wulemani kwako.” 13Se a to mu sanzeka manza txitimwi, koneko wamsikati a so lulama, e dhumisa Txizimu. 14Kambe mthangeli wa disinagoga a to henya, nguko Jesu a nga hanyisa mthu ngu Sabbata. Se e gela vathu a txi khene: “Kuna ni masiku a mtxhanu ni dimwedo, ayawa vathu va tumelelwako kuthuma ngu ona; ngonani ngu ona mi ta hanyiswa, i singa ngu ditshiku da Sabbata.” 15Aniko Mkoma a mu xamute a txi khene: “Anu vaxengeteli, ina mmwane ni mmwane kwanu kha thukunyuli homu mwendo mbongola yakwe, ngu txibalani, a txi yi yisa kuselani ka mati ngu Sabbata kani? 16Ina awuwa wamsikati, i ku mwanana wa Abrahamu, awu a nga ti sungilwe ngu Sathane ngu malembe a digumi ni mtxhanu ni mararu, ti sa fanela ku e thukunyulwa ngu ditshiku da Sabbata kani?” 17Ngako a txi womba timhaketo, vakaneti vakwe va to telwa ngu tingana, se dibutho dotshe di to tsaka ngu mhaka ya mithumo yo xamalisa yi nga ti mahwa ngu ngene. 18Se a txi khene: “Mfumo wa Txizimu wu fana ni txani, ni na wu fananisa ni txani kani? 19Wu fana ni nyingi ya sinapi, ayi mthu a nga yi teka, a txi ya phaya thembweni kwakwe; se yi kula yi maha mndonga, se sinyana sa nzumani si ta aka madhavini ka wona.” 20A to engeta a txi khene: “Mfumo wa Txizimu ni na wu fananisa ni txani? 21Wu fana ni mtshumbelo wu wamsikati a nga wu teka e wu patanisa ni mpupu wa mipimo yiraru, si za si vila sotshe.” 22Jesu a ti tsimbila madhoropani ni mu mitini, a txi gondisa, a txi ya Jerusalema. 23Mthu wo kari a mu wotisile a txi khene: “Mkoma, ina mtengo wa vale va hanyiswako mbudotho kani?” 24Ene a mu xamute a txi khene: “Zamani ngu mtamo kuwulela ngu txike txo songa, nguko ani na mi gela ti to vavangi va na zama kuwulela, kambe kha va na mbi si kota. 25Nyamne wa m'ti a na khukha a txi seka ditimba, se anu mi na sala hahanze, mi txi gogota ditimba, mi txi khanu: ‘Mkoma, hi tulele!’ 26Konako, mi na khata kuwomba mi txi khanu: ‘Hi dyite, hi txi sela ni nawe, futsi kambe awe u gondisile mithandani kwathu.’ 27Ene a na mi xamula a txi khene: ‘Na mi gela ku khani kha ni mi zivi ti to mi ta ngu hani. Tsulani kule ni nani, anu mi mahako mithumo yo biha.’ 28Konaho ku na va ni kudila ni kugegeresela ka makwasa, mbimo yi mi no ta wona Abrahamu, Isaake, Jakobe, ni votshe vaprofeti va di Mfumoni ka Txizimu, na anu mi txi rethelwa mi txi yiswa hahanze. 29Va na ta vathu va wutxani ni va wuswaditambo ni va wuphemba ni va wulambwe, va na ta khalahatsha ha mezani ka sakudya, Mfumoni ka Txizimu. 30Vamwane vo gwitisa va na va i di vo khata, ni vamwane vo khata va na va i di vo gwitisa.” 31Ka yoneyo mbimo, ku to bwaka vamwane vafarisi kwakwe, va ta khona: “Khukha hawa u tsula, nguko Herodha a lava ku kudaya.” 32Se a txi khene kwawe: “Tsulani mi txi ya gela nyapweyo, mi txi khanu: Nyamsi ni mangwana ni tovela madhimoni ni kuhanyisa valwali. Wutawo ni na hetisa mthumo wangu. 33Kambe ni fanete kulongoloka nyamsi ni mangwana ni wutawo, nguko kha ti faneli ti to mprofeti e dawelwa hahanze ka Jerusalema. 34Jerusalema, Jerusalema, awe u dayako vaprofeti, u txi va balisela ngu marigwi ava va nga rumwa kwako, nzikhati singani, ni nga lava kusengeleta vanana vako, nga khukhu yi fundamelako sisondo sa yona hahatshi ka mabhapi a yona, kambe khwa ti lava. 35Wonani, konkuwa m'ti wanu wu na maha dirumbi. Na mi gela ku khani: Kha mi na mbi ngadi mi ni wona, kala mbimo yi mi no khanu: A na dhumiswe awu a tako ngu ditina da Mkoma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\