LUKA 16

1Ene a wombile kambe ka vagondiswa vakwe txidinganiso txiya: “A titi ho mthu wa tithomba, a nga ti ni muwoneleti wa m'ti wakwe. Se mamoyo a to ya mangalelwa masoni ka nyamne wa tithomba, va txi khona wa hangalasela thomba yakwe. 2Se nyamne a to mu dhana a txi khene kwakwe: ‘Nda txani ti ni ti pfako ngu mhaka yako kani? Hinga txhamusela mhaka ya mthumo wako, nguko khu na mbi swa u txi maha muwoneleti wa simaha sangu.’ 3Se muwoneleti a to pimisa mbiluni kwakwe a txi khene: ‘Ni na txani kuwa, ngako mkoma wangu a ni humisako ha mthumoni? Kudima kha ni si koti, kutsimbila ni kombela, ka ni thela tingana. 4Na ti ziva ati ni no maha, kasiku ni txi mana wo ni amukela mtini kwakwe, mbimo yi ni no humiswa mthumoni.’ 5Ngako a di dhanile votshe va va nga ti txenekile ka mkoma wakwe, a to womba ka wo khata a txi khene: ‘I mtengo muni u nga txeneka ka mkoma wangu kani?’ 6Se ene a ti khene: ‘Dizana da mipimo ya mtona.’ Ene a to khene kwakwe: ‘Kuluveta u txi khalahatsha, u txi bhala ku i mtxhanu wa makumi a mipimo.’ 7Senikoko a nje khene ka mmwane: ‘Awe-ko, i ntengo muni u nga txeneka?’ Ene a xamute a txi khene: ‘Dizana da mipimo ya fulaho.’ Muwoneleti a to khene kwakwe: ‘Teka diphepha dako u txi bhala ku i mtxhanu wa makumi ni mararu.’ 8Ngu konaho, nyamne wa tithomba a xamate wutxhari wa muwoneleti wule wo biha, ngukusa vanana va ditiko diya va txharihile ngutu amu ka kuthumisana ni va ka kwawe kupinda vanana va liwoningo. 9“Ngu toneto, na mi gela ku khani: Thathani vandoni ngu thomba yo mbi lulama, kasiku, mbimo yi mi no gumelwa, vona va na mi amukela tinyumbani ka wutomi wo mbi guma. 10Awu i ku wo thembeka ka sa sidotho, a na va i di wo thembeka kambe ni ka sa singi; ani wu i ku txidambu ka sa sidotho ngutu, njidambu kambe ni ka sa singi. 11Ngu toneto, ngako mi sa ziva kumaha vo thembeka amu kuxayisani ka txuma txi i ku singa txa txinene, mi na si kotisa ku txani kumahwa vaxayisi va sile i ku sa sinene kani? 12Ngako mi di tandekile kuva vaxayisi vo thembeka ka si i ku sa vane, i mani a no mi ninga asi i ku sanu kani? 13“A walo wu a si kotako kuthumela vakoma vambidi: Nguko mwendo a na nyenya mmweyo, a txi randa mmwane; mwendo a na namarela ka mmweyo, a txi kanyisa mmwane. Kha mi na ku si kota kuthumela Txizimu ni tithomba ta mafu.” 14Vafarisi va i ku vathu va makolo ni male, va ti ti engisa totshe timhaketo, se ve mu seka. 15Ene a ti khene kwawe: “I di anu, mi ti maha valulami masoni ka vathu, kambe Txizimu txa ti ziva timbilu tanu; nguko atxi txi nga guleka masoni ka vathu, i manyala masoni ka Txizimu. 16“Mlayo ni tigondo ta Vaprofeti ngu sona si nga txi thuma kala kuza e hoka Johane Mubhabhatisi; kukhukhela konako, Evhangeli ya Mfumo wa Txizimu ya txhumayelwa, se mmweyo ni mmweyo wa ti karata kufela kuwulela ka wona ngu mtamo. 17“Ta hehuka ti ta ku nzuma ni mafu si txi nyamalala, kupinda kuwa hahatshi hambi txisesana tximwetxo txa Mlayo. 18“Wuhi ni wuhi a lekako msikati wakwe e teka mmwane, wa maha wugango; se awu a tekako wu a nga lekwa ngu mkatakwe, wa maha wugango. 19“Ku titi ho mthu i nga ti nyatithombe, awu a nga txi ambala tinguwo ta masilika o bhilivila ni linya ya lisima ngutu, a txi dya sa kutshamba otshe masiku. 20Se ku ti ni txisiwana, txi nga ti dhanwa ku i Lazaro, awu a nga txi zumba ha txikeni ka wule wa tithomba, a di tate ngu mazuku a silonda. 21A titi navela kukhura ngu maruru awa ma nga txi wa ngu ha mezani ka nyatithombe. Hambi timbwa ti txi ta ti ta danzela silonda sakwe. 22Se ti mahekile ti to txisiwana txile txi fa, txi tekwa ngu tingelozi, txi yiswa ha khanani ka Abrahamu. A to fa nene nyatithombe, se a txi kelelwa. 23“Se ngako a di wuzumbeloni ka vafi, hagari ka sixaniso, a to gula maso a txi wona Abrahamu a di kule, ni Lazaro a di mu singarete ha khana kwakwe. 24Konaho a to kwangula a txi khene: ‘Tata Abrahamu, ni size u txi rumela Lazaro, a txi nakanisa tshoka ya litiho ngu mati, a txi ta ni timula lidimi, nguko na xaniswa ngutu ha mdhikilani hawa ka mndilo.’ 25Abrahamu a xamute a txi khene: ‘Mwanangu, alakanya ti to awe u amukete mathomo ako kuhanyani kwako, aniko Lazaro ene a amukete sixaniso; se konkuwa ene wa mana kuruliswa mbilu, aniko awe wa mana sixaniso. 26Hahanze ka toneto kambe, kuna ni mkova wa kuhokoma ngutu hagari kwanu ni nathu, se ngu konaho, ava va lavako kutshawunyeta va txi ta kheyo kwanu kha va na ku si kota, hambi anu kheyo kha mi na ku si kota kutshawunyeta mi txi ta kheno kwathu.’ 27“Kambe ene a engetile a txi khene: ‘Tata, na ku kombela, hambi keto, rumela Lazaro, e tsula mtini ka tate wangu, 28Nguko nina ni mtxhanu wa vanathu. A ne ya va laya, kasiku va si tiswi ka wukhalo wuwa wa mixaniso.’ 29Aniko Abrahamu a xamute a txi khene: ‘Vona vana ni mlayo wa Mosi ni tigondo ta Vaprofeti, va na va engise.’ 30Kambe ene a ti khene: ‘Lambi, tata Abrahamu, aniko idiku wo tsula mmweyo wa vava va nga fa, a txi va yela, vona va ndina hunduluka.’ 31Aniko Abrahamu a mu xamute ku khene: ‘Ngako va si engisi mlayo wa Mosi ni tigondo ta vaprofeti, hambi idiku wo wuka mmweyo wa vafi, kha va na mbi hunduluka.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\