LUKA 2

1Ka ale masiku, ku humile mthetho wa Khezari Augusto, wa bhalela ya dotshe ditiko. 2Ayiya bhalela njo khata kuhuma, kufumani ka Kirino, mfumeli wa Siriya. 3Se va titi ya bhalelani,mthu ni mthu didhoropani kwawe. 4Josefa nene a to khukha ngu Galileya, ka didhoropa da Nazareta,e kwela e ya Judheya, ka didhoropa da Dhavhidha, di dhanwako ku i Bhetlehema, nguko i nga ti wa nyumba ya lixaka la Dhavhidha; 5Kasi kuya ti bhalisa kumweko ni Maria, msikati wakwe, awu a nga ti ni txirumbu. 6Se va di manekile koneyo, di to hoka ditshiku da kuhefemula ka Maria; 7se e amukela Mwanana wa matiwula. A to mu phutela ngu tinguwo, e mu otelisa mkawuni, nguko wu ti singa ho wukhalo wa kudingana vona ka nyumba ya vapfhumba. 8Ka ditiko dile, va titi ho vadyisi, va nga ti zumba bhuwani, va txi xayisa sifuyo sawe ni wusiku. 9Ngelozi ya Mkoma yi to woneka hafuhi kwawe, se kuphatima ka Mkoma ku txi va randela, se vona ve khata kutelwa ngu dizowa. 10Ngelozi yi to va gela yi txi: “Mi nga thaveni, nguko ni mi bikela mahungu a manene a kutsaka ka hombe, akuwa ku no va i di ka votshe vathu. 11Nyamsi, didhoropani ka Dhavhidha, a velekilwe Muhanyisi, awu i ku Kristu Mkoma. 12Txikombiso txa kona ngu txiya: Mi na ya mana Mwanana a di fenengetetwe ngu tinguwo, e oteliswa mkawuni.” 13Kunukunuko dibutho da yimbi ya nzumani di to patana ni ngelozi, ve dhumisa Txizimu, va txi: 14“Txi na dhumiswe Txizimu txitimwi nzumani ni kudikha ku na tale ha mafuni, ka vale txona txi va dhundako.” 15Txikhati txi tingelozi ti nga siya vadyisi, ti txi konama nzumani, vadyisi va to gelana va txi: “He tsimbileni Bhetlehema, hi txi ya wona ati ti nga maheka, ati Mkoma a nga hi zivisa tona.” 16Va to tsula ngu kukuluveta, ve ya mana Maria ni Josefa, ni Mwanana, a nga ti otelisilwe mkawuni. 17Mbimo yi va nga mu wona, va to txhamusela ati va nga gelwa ngu mhaka ya Mwanana wule. 18Se ava va nga ti engisa, ve xamala ngutu ngu totshe tile va nga gelwa ngu vadyisi. 19Maria a txi ti veka ha khana totshe timhaketo, e zumba a txi ti alakanya mbiluni kwakwe. 20Ti di mahile eto, va to tshumela vadyisi, na va txi dhumisa ni kubonga Txizimu, ngu totshe ti va nga ti wona ni ku ti engisa, nga ti va nga ti gelisilwe tona. 21Ngako ma di tshangani mtxhanu wa masiku ni mararu, kasiku Mwanana e yiswa wukwerani, va to mu raya ditina da ku i Jesu, di nga wombwa ngu ngelozi na ene a sa nzi kuva kona mndani ka mame wakwe. 22Ngako ma di pindile masiku a kubasiswa kwakwe, nga ti wu rumisako tona Mlayo wa Mosi, vona va to teka Mwanana ve mu heleketa Jerusalema, kufela kuya mu kombekisa masoni ka Mkoma, 23madingano ni ti ti nga bhalwa amu ka Mlayo wa Mkoma, va txi: “Mwanana wa mzambi, wuhi ni wuhi i ku wa matiwula, a na phaxwa a txi mahwa wo lumba Mkoma.” 24Va txi fanela kambe kuya ningela mhamba ya matuva mambidi mwendo mavhondo mambidi a situvane nga ti wu wombisako tona Mlayo wa Mkoma. 25A titi ho mthu Jerusalema a nga txi dhanwa ku i Simiyoni. Ene i ti wa kululama ni ku ti ningetela ka wukhongeli. Ene a titi rinzela kuthavelelwa ka Israweli, se Moya wo Sawuleka wu ti ti ni nene. 26A wonisilwe ngu wona Moya wo Sawuleka ti to kha na mbi fa a sa nzi kuwona Mesiya wa Mkoma. Ene a to yiswa Dithepeleni ngu Moya wo Sawuleka. 27Ti di mahile eto, mbimo yi vaveleki va nga tisa Mwanana Jesu kasi kuya maha ngu ngene tifanelo ta Mlayo, 28ene a to mu teka manzani kwakwe, e bonga ka Txizimu, a txi khene: 29“Mkoma, se konkuwa u nga si kota kuleka txithumi txako txi tsula ngu kudikha, nga kuwomba kwako, 30Nguko maso angu se ma ku wonile kuhanyisa kwako; 31akuwa u nga lulamisela votshe vathu. 32I ku liwoningo la kuwoninga matiko ni txipfaliso txa kudhumisa vathu vako va ka Israyeli.” 33Tate wakwe ni mame wakwe va to xamala ngu kuengisa ati vathu va nga txi womba ngu ngene. 34Se Simiyoni a to va katekisa, na a txi womba ka Maria, mame wa mwanana, a txi khene: “Mwanana wuwa a emisetwe ku na wisa ni kuwusa vavangi ka nyumba ya Israyeli, a na va kambe i di txikombiso txi txi no kanetwa; 35Nanawe nje, ditxhari di na thola muhefemulo wako, kufela ku yi txi humeleliswa mialakanyo yi yi ku timbiluni ka vavangi.” 36A titi ho kambe mprofeti wa wamsikati, a nga ti dhanwa ku i Ana, mwanana wa Fanueli, wa nyumba ya ka Azeri. A ti ti kumbile ngutu. 37A ti tekilwe i di ngadi mbiri, e zumba ni mwamna wakwe mtxhanu wa malembe ni mambidi. Se konkuwa i ti noni ya mtxhanu wa makumi ni makumi mararu ni mune wa malembe. A ti si khukhi Dithepeleni, amuwa a nga txi khozela Txizimu, ngu ku ti tona sakudya ni kumaha mikombelo wusiku ni mtshikari. 38Nene a to bwaka ka txonetxo txikhati, a txi dhumisa Txizimu ni kuxawutela timhaka ta Mwanana ka votshe vale va nga txi verela kuhulukiswa ka Jerusalema. 39Msana ka kuva va di hetisile sileleto sa Mlayo wa Mkoma, va to wuya Galileya, didhoropani kwawe ka Nazareta. 40Mwanana a txi kula ni kumana mtamo, na a di tate ngu wutxhari; ani kateko ya Txizimu yi ti ti ni nene. 41Vaveleki va Jesu va titi ya otshe malembe Jerusalema, ngu mbimo ya M'buso wa Pasika. 42Ngako a di hokile ka tanga ya digumi da malembe ni mambidi, va to kwela va txi ya kona Jerusalema, madingano ni toloveto ya masiku a M'buso. 43Ngako ma di gumile masiku a m'buso, va to tshumela ve wuya mwani, se Mwanana Jesu a to sala Jerusalema, na va si ti zivi vaveleki vakwe. 44Na vona va txi pimisa ti to a nga va a di ho hagari ka vale va nga txi longoloka navo nzila yimweyo, va to tsimbila mbimo ya kudingana ditshiku, se ve khata ku mu lava amu ka maxaka ni ka vava va zivanako navo. 45Ngako va di mu pwati, va to tshumela ve ya Jerusalema, ngu kulava ene. 46Msana ka masiku mararu, va to ya mu mana amu Dithepeleni, a di khalahatshile hagari ka vagondisi, na a txi va engisela ni ku va mahela siwotiso. 47Votshe vale va nga txi mu engisa va to xamala tatinene ngu wuzivi wakwe ni tixamulo takwe. 48Mbimo yi vaveleki vakwe va nga mu wona, va to xamala ngutu, se mame wakwe a ti khene kwakwe: “Mwanangu, u hi mahete txani eto kani? Hinga wona, tate wako ni nani hi tsimbite ngu kuxaniseka hi txi ku lava.” 49Ene a xamute a txi khene kwawe: “Kasi mi ti ni lavela txani kani? Ina mi si ti zivi ti to ni fanete kuva ni di nyumbani ka Tate wangu kani?” 50Aniko vona kha va ma manisisa khakwati mapswi awa a nga va gela. 51Senikoko ene a to relela navo, e tsula Nazareta, kambe a txi ti veka hahatshi kwawe. Se mame wakwe a txi ti veketa totshe timhaka tiya mbiluni kwakwe. 52Se Jesu a ti kula mu ka wuzivi ni ka txiemo ni mu ka kateko, masoni ka Txizimu ni ka vathu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\