LUKA 22

1Ngako wu nga ti hafuhi M'buso wa mapawu o mbi tshumbelwa, wu dhanwako ku i Pasika, 2vaphaxeli va hombe ni vabhali va ti lava nzila ya tiya va no dayisa tona Jesu, nguko va ti thava vathu. 3Se Sathane a to wulela mbiluni ka Judhasi, awu a dhanwako ku i Iskariyoti, i nga ti mmweyo wa vale va Digumi ni Vambidi. 4Ene a to tsula a txi ya langana ni vaphaxeli va hombe ni tinduna ta yimbi, ati a no va ningelisa tona Jesu. 5Vona va to tala ngu kutsaka, ve tumelelana ku mu ninga male. 6Judhasi a to tumela, se e lava mbimo ya yinene kuya ningela Jesu ngu yona, na di si nga ho dibutho. 7Se di di hokile ditshiku da mapawu o mbi tshumbelwa, i ku da kumaha ngu dona mhamba ya Txinvutana, 8Jesu a to ruma Pedro ni Johane, a txi va gela ku khene: “Tsulani mi txi ya longisela Pasika, kasiku hi na ya yi dya.” 9Vona va mu wotisile va txi khona: “U lava hi txi ya yi longisela hani kani?” 10Ene a ti khene: “Mbimo yi mi no wulela didhoropani, mi na manana ni wamwamna a di rwate lidhuwa la mati. Mu londiseni kala ka nyumba yi a no ya wulela ka yona. 11Mi na ya gela nyamne wa m'ti mi txi khanu: ‘Mgondisi a hi rumete kuta womba kwako ti to yi hani nyumba yi ni no dyela ka yona Pasika ani ni vagondiswa vangu kani?’ 12Ene a na mi komba wukhalo wa hombe wu nga lulamiselwa txitimwi txitezini. Longiselani koneho.” 13Vona va to tsula ve ya mana totshe kota nga ti a nga va gelisa tona, se ve longisela Pasika. 14Ngako txi di hokile txikhati, Jesu a to ya khalahatsha ha mezani kumweko ni Vapostoli. 15Se e va gela ku khene: “Ni xuvile ngu kunavela ka hombe kudya Pasika yiya kumweko ni nanu, ni sa nzi kuxaniseka, 16nguko na mi gela ti to kha ni na mbi swa ni txi yi dya kambe, kala txikhati txi yona yi no ya tatiseka Mfumoni ka Txizimu.” 17Se a to teka digombe, a txi bonga, a txi khene: “Tekani mi txi siyetisana ngu dona, 18nguko na mi gela ti to kha ni na mbi swa ni sela kambe mihando ya mvhinya kala kuta ka Mfumo wa Txizimu.” 19Ngu konaho a to teka dipawu, se a di bongile, a to di bhanda, a txi va ninga, a txi khene: “Asiya i mmidi wangu [wu no ningelwa ngu kota yanu; mahani tiya kasi ku ni alakanya ngu tona.” 20Msana ka kuva va di lalete, a to mahisa toneto kambe ngu digombe a txi khene: “Digombe diya njiTumelelano txa Txiphya ka mnoha wangu, wu no theketwa ngu kota yanu.] 21Hambi keto, wonani, dianza da wule a ni ningelako, di ni nani ha mezani. 22Mwanana wa Mthu a longoloka ngu nzila yakwe kota nga ti ti nga sikeliswa tona; aniko dikhombo da wule a ningelwako ngu ngene!” 23Se va to khata kuwotisana ngu txawe, ti to i mani kwawe, awu a no yi maha mhakeyo. 24Senikoko, va to khata kukanetisana ngu kulava kuziva ti to i mani a alakanyelwako kuva i di wa hombe hagari kwawe. 25Ene a to va gela a txi khene: “Vakoma va va fumako matiko va ma fuma ngu mtamo, ni vale va ku txitimwi kwawe va dhanwa ku mbamahi va tatinene. 26Kasi hagari kwanu, ti nga mahise eto: awu i ku wa hombe, hagari kwanu, a na ti mahe wamdotho; awu i ku mthangeli, a na ti fanise ni wule i ku txithumi. 27Nguko, kasi i mani i ku wa hombe kani? Awule a nga khalahatsha ha mezani mwendo awule a mu thumelako kani? Ina wa hombe hi nga wule a ku ha mezani kani? Aniko, ani ni maneka hagari kwanu nga wule a thumelako mmwane. 28Anu mi vathu va va nga timisela kumweko ni nani ka sotshe siduko sangu. 29Kufana ni kuwa Tate wangu a nga ni ninga wukoma, nanani na wu ningela wukoma wuwa kwanu, 30kasi ku mi txi dya ni kusela ha mezani kwangu, ka Mfumo wangu; ni ti to mi txi khalahatsha ka sikhalo sa wukoma mi txi lamula tihunzu ta digumi ni timbidi ta ka Israyeli. 31“Simoni, Simoni, wona:Sathane a kombete ku mi hehera nga kule ka fulaho. 32Aniko ani ni ku kombelete, kasiku likholo lako li si timeki. Se awe, ngako u di hindukile, tsanisa vakwanu.” 33Ene a to womba a txi khene: “Mkoma ani ni ti longisete kutsula kukhotelwani kumweko ni nawe, hambi kuya kufani.” 34Jesu a to womba kwakwe a txi khene: “Pedro, na ku gela ku khani: Mkuku nyamsi kha wu na mbi emba, na awe u sa kaneta kararu ti to wa ni ziva.” 35Ngu msana a engetile a txi khene kwawe: “Mbimo yi ni nga mi ruma, mi singa ni mkwama mwendo msava mwendo masandazi, txi ho txi txi nga mi pwatekela kani?” Vona va to angula va txi: “Lambi!” 36Se ene a to txhatekela dipswi da ku khene: “Se konkuwa, awule a ku ni mkwama a na wu teke, hambi msava niwona; ani wule a ku singa ni ditxhari, a na xavise dibhaji e xava ditxhari dimwedo. 37Nguko ani na mi embela ti to khani di fanela kutatiseka kwangu dipswi di di nga bhalwa, da ku: ‘A batwe kumweko ni sindakamilayo.’ Nguko ati ti nga bhalelwa ani, ti fanete kutatiseka.” 38Vona va to angula va txi khona: “Mkoma, ahawa hina ni matxhari mambidi!” Ene a to xamula a txi khene: “Ma dingani!” 39Konaho ene a to huma e tsula mmangoni ka Olivheti, ngu tolovelo yakwe. Se vagondiswa ve mu londisa. 40Mbimo yi a nga hoka koneyo, a to va gela, a txi khene: “Khongelani kasiku mi si wi kudukwani.” 41Senikoko, e phawuka kwawe, a txi ya kulenyana ka kudingana kurinzwa ka dirigwi, ahawa a nga ya khizama, e khongela, a txi khene: 42“Tata, u txi ti lava, hambukisa digombe diya da mixaniso di txi ya kule ni nani. Aniko, ku nga mahwe kuranda kwangu, ku na mahwe kuranda kwako.” 43[Konako, ku to humelela ngelozi ya kuta ngu nzumani, yi ta mu tsanisa. 44Ene, a di tate ngu kupandiseka, a to simamisa kukhongela ngutu, mnyuko wu a nga txi dhunuka, wu txi nga mathotho a mnoha, ma nga txi thothoketela ha mafuni.] 45A di gwitile kukhongela, a to wuya ka vagondiswa, a ta va mana va txi otela, ngu kupfa dikhodho. 46Se a txi khene kwawe: “Nji txani mi txi otela? Wukani, mi txi khongela, kasiku mi si wi kudukwani.” 47Ene a di ngadi a txi wombawomba, ku to haruka mtxhawa wa vathu, na va txi thangelelwa ngu mmweyo wa va digumi ni vambidi, a dhanwako ku i Judhasi, a nga ti thangete masoni; ene a to tshuketela Jesu, a txi mu pswopswa. 48Jesu a to mu gela ku khene: “Judhasi, wa ningela Mwanana wa Mthu ngu ku pswopswa, kani?” 49Ngako vale va nga ti nayo, va txi wona ti ti nga txi lava ku mu humelela, va to mu wotisa ku khona: “Mkoma, hi txi va limaza ngu matxhari kani?” 50Se mmweyo wawe a to peka txithumi txa Mphaxeli wa hombe, e txi wila nzeve ya txinene. 51Kambe Jesu a to khene: “Basi! Lekani!” Se a to gwesa nzeve, e mu hanyisa. 52Ngu msana, a to gela vale va nga ta,va di mu xomete, vaphaxeli va hombe, tinduna ta Dithepele ni madhota a ditiko, a txi khene: “Mi ta ni matxhari ni migomba, nga mi to xomela dikhamba? 53Ka otshe masiku awa ni nga ti ni nanu Dithepeleni, kha ma ni gwesa ngu manza anu, aniko atxiya ngu txona txikhati txanu ni mfumo wa txidema.” 54Vona va to ñola Jesu, va txi mu teka, va txi mu yisa mtini ka Mphaxeli wa hombe. Pedro a txi londetela a di kule. 55Ngako va di dhivete mndilo ha mtendelani, va txi khalahatsha ve wora, Pedro a to khalahatsha kumweko navo. 56Senikoko, mmweyo wa txithumi txa wamsikati, a di mu woni a di khalahatshile ha txikho, a to mu wonisisa, a txi khene: “Awuwa nene a ti kumweko nayo!” 57Kambe Pedro a to kaneta, a txi khene: “He wamsikati, ani eyo kha ni mu zivi.” 58Msana ka mbimoanyana ya yidotho, mmwane a nga mu wona, a to khene: “Nanawe u mmweyo wawe!” Kambe Pedro a to angula a txi khene: “He mo, kha ni nga mmweyo wawe ani!” 59Msana ka mbimo yi yi dinganako txikhati tximwetxo, mmwane a to simamisa nene, a txi khene: “Kha ditshuri awuwa a ti kumweko nayo, nguko nene mbwa Galileya.” 60Pedro a to angula, a txi khene: “He mo, ani kha ni ti zivi eto u wombako.” Se, kunukunuko, ene a di ngadi a txi wombawomba, ku to emba mkuku. 61Mkoma a to tshembereka a txi wonetela Pedro, se Pedro a txi khumbula dipswi da Mkoma, a nga mu gela ku khene: “Na mkuku wu sa nzi kuemba, nyamsi awe u na ni lamba kararu.” 62Se ene a to huma hahanze e ya dila ngu txiviti. 63Ngu yoneyo mbimo, avale va nga txi woneleta Jesu, va ti mu poyilela ni ku mu peka. 64Va txi mu tsiva maso, va txi mu wotisa, va txi: “Hinga huta! I mani a nga ku peka?” 65Va txi mu ruketela kambe ngu marukelo o tala. 66Mbimo yi di nga txa, di to sengeletana dibanza da madhota a ditiko, vaphaxeli va hombe ni vabhali, ava va nga mu teka va txi mu yisa Wulamuleloni kwawe. 67Se va txi mu gela ku khona: “Ngako awe u di Mesiya, hi gele.” Ene a to xamula a txi khene: “Hambi ni txi mi gela, kha mi na mbi kholwa; 68Se ni txi mi wotisa kambe, kha mi na mbi ni xamula. 69Aniko kukhukhela ka yona yiya mbimo, Mwanana wa Mthu a na ya khalahatsha txineneni ka Txizimu txa mtamo wotshe!” 70Konaho, votshe va to angula, va txi khona: “Se awe u Mwanana wa Txizimu, kani?” Ene a to va xamula a txi khene: “Mi womba tonato. Ngani!” 71Konaho va to kwangula va txi khona: “Hi ngadi hi txi na lava wufakazi wa txani kambe kani? Athu hipune ha mu engisa, a txi womba ngu txisofu txakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\