LUKA 24

1Ngu ditshiku do khata da divhiki, ni mabimbikutxa, vavasikati va to ya diyivani, na va di ñote makha awa va nga ti longisete. 2Kambe ve mana txiwindi txi di wumbulutilwe ha txikeni ka diyiva. 3Kutingako va di wulete, kha va mana txirumbi txa Mkoma Jesu. 4Se, va di ngadi va txi xamala ngu tona, hingani wona: Vavamna va vambidi va to humelela kwawe, va di ni tinguwo to phatima. 5Ngako va di tate ngu kuthava, vavasikati va to namisa tikhohe tawe, va txi wona hahatshi. Vavamna va to va gela va txi khona: “Mi lavela txani hagari ka vafi awu a hanyako, kani? 6Kha nga ho hawa. A wukile kufani. Alakanyani atiya a nga mi gela, a di ngadi Galileya: 7‘Mwanana wa Mthu a fanete kuningelwa manzani ka vawonhi, a txi bethelwa ha txihambanoni e tshumela e wuka ngu ditshiku da wuraru.’ ” 8Se ve ma khumbula mapswi akwe. 9Va txi khukha diyivani, va to ya xawutela timhaka tiya totshe ka va Digumi ni mmweyo ni ka votshe vamwane. 10Ava va nga bikela Vapostoli timhaka tiya, i ti Maria wa Magdhala ni Joana, ni Maria, mame wa Jakobe ni vamwane va nga ti navo. 11Kambe timhaketo ti ti fana ni mihahamu, se ngu konaho kha va ti tumela. 12Hambi keto, Pedro a to khukha e tutumela diyivani. Ngako a di namile e solela, a to wona tinguwo tokha, se e tshumelela mwani, na a txi xamala ngu ti ti nga humelela. 13Ngu ka donedo ditshiku, vambidi ka vagondiswa va Jesu va titi ya ka m'ti wu, wu dhanwako ku i Emawusi, awu wu nga ti kule ni Jerusalema txipimo txa digumi da makilometro ni mambidi. 14Kambe va titi tsimbila va txi bhula ngu totshe ti ti nga humelela. 15Mbimo yi va nga txi bhula ni kukanetisana, Jesu a to va hokela Ene apune, se e tsimbila kumweko navo. 16Aniko maso awe ma ti vhalekile, va si si koti ku mu ziva. 17Se ene a to va wotisa a txi khene: “Kasi ndimhaka muni toneto mi tsimbilako mi txi bhula ngu tona kani?” Se vona va to ema, na va di thuvikile. 18Se mmweyo wawe, ditina dakwe i ku Kleopasi, a to xamula a txi khene: “Awe ngawe wekha muwa Jerusalema, u si ti ziviko ati ti nga maheka ka masiku awa!” 19Se Ene a to va wotisisa a txi khene: “Ta txani, kani?” Vona va xamute va txi: “Atiya ti wombako ngu mhaka ya Jesu wa Nazareta, i nga ti mprofeti wa mtamo mu ka mithumo ni mu ka kuwombawomba, masoni ka Txizimu ni ka votshe vathu. 20Vaphaxeli vathu va hombe ni vafumeli vathu, va mu ningete ti to e abaniselwa kufa ni kubethelwa ha txihambanoni. 21Athu hi ti ni txithembo ka ti to Ene ngene a no terula Israyeli; aniko, hambi keto, ditshiku da nyamsi nda wuraru, kukhukhela ti di mahekile timhaka tiya. 22Ti di mahile eto, vavasikati vo kari va ka kwathu, nivona va hi xamalisile, nguko va di tsute diyivani ni mixo ngutu, 23kha va wu mana mmidi wakwe; se va wuyile, va txi ta womba ti to va woni txiwoniso txa tingelozi ti nga womba ku Ene wa hanya. 24Ngu kota yeto, vamwanyane va nga ti ni nathu, va tsute nivona diyivani ve ya mana nga ti vavasikati va nga wombisa tona. Aniko Ene kha va mu wona.” 25Konaho Jesu a to va gela a txi khene: “Ehee, vathu va ku ambi engisisa ni va timbilu ta kuswela kukholwa ka totshe ti ti nga wombwa ngu vaprofeti! 26Ina ti si laveki ti to Mesiya e xanisekisa tiya, se e wulela kudhumiswani kwakwe kani?” 27Senikoko, a to khata ngu mibhalo ya Mosi ni ya vaprofeti e va txhamusela totshe ti ti wombawombako ngu ngene mu ka Mibhalo yotshe. 28Va di hokile hafuhi ni m'ti wu va nga titi ya ka wona, Jesu a to maha nga wo lava kupinda. 29Vona va to mu kombela ngu kutamarisa va txi: “Zumba ni nathu, nguko ditambo di ya kuswani, se mbusiku.” Se Ene a to wulela mtini e zumba navo. 30Se a di khalahatshile navo ha mezani, a to teka dipawu, e di katekisa, se ngu msana e di bhanda, e va ninga. 31Konaho maso awe ma to ambuluka, va txi mu ziva; aniko Ene a to nyamalala masoni kwawe. 32Vona va to gelana va txi khona: “Ina hi si pfi kufutumela mndani ka timbilu tathu, mbimo yi a nga ti wombawomba ni nathu ha nzila, na a txi hi txhamusela timhaka ta Mibhalo, kani?” 33Konaho, va to khukha ve wuya Jerusalema, ve ta mana ava va Digumi ni mmweyo va di tshanganile ni vakwawe, 34ava va nga va gela va txi: “Ngu ditshuri, Mkoma a wukile; futsi a ti wonekisile ka Simoni!” 35Se nivona va to xawutela ati ti nga va humelela hagari ka nzila, ni ti va nga mu zivisa tona Jesu, mbimo yi a nga va khwemulela dipawu. 36Se va di ngadi va txi xawutela mhaka yiya, Ene a to ti wonekisa hagari kwawe, a txi va losa, a txi khene: “Kudikha ku na ve ni nanu!” 37Vona va to dhuka ngutu, va txi telwa ngu dizowa, ngu kupimisa ti to njigono va txi wonako. 38Se ene a to va gela a txi khene: “Mi thava txani, kambe mi kanakana ngu txani timbiluni kwanu kani? 39Wonani manza angu ni mikondo yangu. Ngani ngu wutumbu wangu. Ni aveteteni mi txi wona, nguko txigono kha txi nga ni nyama ni marambo, kufana ni ti mi ni wonisako tona, ani ni ku naso.” 40Se a di wombile tiya, a to va komba manza akwe ni mikondo yakwe. 41Kambe, nga ti va nga si nzi kukholwisisa, ngu kutsaka ni kuxamala, a to khene kwawe: “Mina ni sakudya kona hawa, kani?” 42Se vona va to mu ninga msuna wa txihaka txo bawulwa. 43Ene a to wu teka a txi dya masoni ka votshe. 44Se a txi va gela ku khene: “Ngu ona mapswi awa ni nga mi gela, ni di ngadi ninanu: ‘Ta ku khani ti ni fanelo ya kutatiseka totshe ti ti nga bhalelwa ani dibhukuni ka Mlayo wa Mosi ni ka Vaprofeti ni mu ka Masalmo.’ ” 45Konaho a to va tula mapimo awe, kasiku ve mana kuengisisa Mibhalo; 46Se a txi khene kwawe: “Ti bhatwe ti to Mesiya a ti fanela kuxaniseka, a txi wuka ngu hagari ka vakufa ngu ditshiku da wuraru, 47ni tiya kambe taku ku na txhumayelwa, ngu ditina dakwe, mhaka ya ku ti laya ni ku divalelwa ka siwonho ka otshe matiko, kukhukhela Jerusalema. 48Se anu mi tifakazi ta mhaka yiya. 49Wonani: Ani ni na ya mi rumela, txi ta kwanu, txithembiso txa Tate wangu. Kambe zumbani didhoropani kala kuza mi txi ambaliswa mtamo wa kuta ngu txitimwi.” 50Msana keto, a va tekile a txi va yisa hafuhi ni Bhetaniya, a txi guleta manza a txi va katekisa. 51Mbimo yi a nga txi va katekisa, a to va siya, a txi guleka a txi ya txitimwi. 52Vona va to mu khozela, ve tshumela va txi wuya Jerusalema, va di tate ngu litsako la hombe. 53Txotshe txikhati va ti maneka Dithepeleni, va txi dhumisa Txizimu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\