LUKA 5

1Ngako dibutho da vathu di di tshanganile di ranganyeta Jesu, kasiku ve engisa dipswi da Txizimu, mabambe ka digova da Genezareta, 2ene a to wona tingalavana timbidi ti di emile likasani ka digova; vakoki va sihaka va ti humile, va txi ya kuwula tikoka. 3Jesu a to kwela ka yimweyo ngalava, ayile ya Simoni, a txi mu kombela ti to a txi yi susumetela matini; ngu msana a to khalahatsha a txi gondisa mabutho, a di ngalavani. 4Mbimo yi a nga gwita kuwombawomba, a to gela Simoni, a txi khene: “Txungela ngalava yi txi ya hagari ka Digova, mi na beta tikoka tanu mi koka sihaka.” 5Simoni a to angula a txi khene: “Mgondisi, hi thumile wotshe wusiku, kambe kha ha mana txilo; aniko ngako u rumako, ni na rinza tikoka.” 6Ngako va di mahile toneto, va to mana sihaka so tala ngutu; ahawa ko za tikoka tawe ti lava kuvharuka. 7Se va to kweseta vangana, va nga ti ka yimwane ngalava, kasiku ve ta va vhuneta. Vona va tile va ta tata tingalava ngu wumbidi wa tona, ahawa ka kuza tona ti lava kubhwabhwamela. 8Simoni a di woni tiya, a to ti wisa minengeni ka Jesu, a txi khene: “Mkoma, khukha hawa kwangu, nguko ani ni muwonhi!” 9Hakunene, ene a ti tate ngutu ngu kuthava, kumweko ni votshelele va a nga ti navo, ngu mhaka ya sihaka sile va nga daya. 10A tetwe ngu kuthava nene Jakobe ni Johane, vanana va Zebhedhewu, i nga ti vakoki kulowe ni Simoni. Aniko Jesu a to gela Simoni a txi khene: “U nga thave. Kukhukhela ka nyamsi, u na va u di mkoki wa vathu.” 11Konaho, ngako va di humisile tingalava tawe likasani, va to leka sotshe ve mu londisa. 12Ngako Jesu a di ka dimwane didhoropa, ku to maneka koneyo wamwamna, wu a nga ti tate ngu tshekela. Ahawa a nga wona Jesu, a to ti wisa hahatshi ngu khohe, a txi kombela a txi khene: “Mkoma, ngako u txi ti lava, u nga ni basisa.” 13Jesu a to nawuluta diwoko a txi mu gwesa, a txi khene: “Na ti lava, basiswa.” Konako tshekela yi to thaveka kwakwe. 14Se a to mu leleta a txi khene: “U nga thuke u txi gela mthu, kambe tsula u ya ti kombisa ka mphaxeli, u txi maha mningelo wa kubasiswa kwako, nga ti Mosi a nga leletisa tona, kasi wu na va wufakazi kwawe.” 15Se nduma yakwe yi to engeteleka kuhangalaka; mabutho a hombe ma to ta kuta mu engisa ni kuta hanyiswa ngu ngene ka malwati awe. 16Kambe ene a ti tolovela kuya txiwulani e ya khongela. 17Ka dinwane ditshiku, Jesu a ti gondisa; vafarisi ni vagondisi va Mlayo, va kuta ngu ka otshe madhoropa a Galileya ni Judheya ni Jerusalema, va titi ho konaho. Se mtamo wa Mkoma wu ti ni nene kasi kuhanyisa. 18Vavamna vo kari, va di rwate ngu didhando mthu wa kuwoma sihango, va titi zama ku mu wuletisa nyumbani, kasi kuya mu veka masoni ka Jesu. 19Kutingako va si mani ko mu wuletisa, ngu mhaka ya dibutho, va to kwela txitimwi ka nyumba, ve hasula liangwa, ve mu txhikisa hagari, masoni ka Jesu, na a di didhandoni kwakwe. 20Jesu, ngako a txi wona likholo lawe, a to womba a txi khene: “Mwanathu, u divaletwe siwonho sako.” 21Se vabhali ni vafarisi va to khata kuwombawomba timbiluni kwawe, va txi khona: “I mani wuwa a ruketelako? I mani a si kotako kudivalela siwonho, i singa Txizimu dwe?” 22Kambe Jesu, ngu kuziva mialakanyo yawe, a va xamute a txi khene: “Mi ngurangurela txani timbiluni kwanu kani? 23Ku hehuka tihi kani, kuwomba ku: ‘U divaletwe siwonho sako’, mwendo kuwomba ku: ‘Khukha u tsimbila’? 24Ngu toneto, ani ni na mi kombisa ti to Mwanana wa Mthu ana ni mtamo, ha mafuni, wa kudivalela siwonho”. Se a to gela wu wa kuwoma sihango, a txi: “Na ku gela ku khani: Khukha u teka ditaho dako, u tsula mtini kwako.” 25Se kunukunuko a to khukha masoni kwawe, e teka ditaho di a nga ti otete ka dona e tsula mtini kwakwe, na a txi dhumisa Txizimu. 26Konaho va to xamala votshe, ve dhumisa Txizimu, ve tala ngu kuthava, va txi khona: “Nyamsi hi woni txixamaliso.” 27Msana keto, Jesu a to huma, e wona mkhupisi a dhanwako ku i Levhi, a di khalahatshile nyumbani ka kukhupisa, a txi khene kwakwe: “Ni londise.” 28Se ene a to leka sotshe, a txi khukha e mu londisa. 29Se Levhi a to mu mahela m'buso wa hombe nyumbani kwakwe; kambe ku ti ni dibutho da hombe da vakhupisi ni vamwane va nga ti navo ha mezani. 30Se vabhali ni vafarisi va to ngurangura, va txi kha vona ka vagondiswa vakwe: “Ngu ku txani mi txi dya ni kusela ni vakhupisi ni vawonhi, kani?” 31Jesu a to va xamula a txi khene: “Ava va hanyako kha va lavi ñanga, kambe yi lawa ngu va va lwalako. 32Ani kha na tela kuta dhana ava vo lulama, aniko ni tete kuta dhana vawonhi kuhundulukani.” 33Se va txi khona kwakwe: “Vagondiswa va Johane va ti tona sakudya sikhati sa singi, va txi maha ni mikombelo; vagondiswa va vafarisi nivona va mahisa toneto. Kasi vagondiswa vako va dya ve sela.” 34Jesu a txi khene kwawe: “Ina ta koteka kukurumeta tipheleketi ta mteki ku ti tona sakudya, na mteki a di ngadi nato kani? 35Kambe ya ta mbimo, ayi mteki a no thaviswa kwawe; keyo mbimo ngu kona va no si kota ku ti tona sakudya.” 36A to engeta e va gela txidinganiso, a txi khene: “Kha ku na mthu wu a vharulako txiziva ka nguwo ya yiphya e txi rungela ka ya kale; ngako a txi mahisa eto, a na va a di vharute nguwo ya yiphya, kuve txiziva txi txa txiphya kha txi yelani ni nguwo ya kale. 37Kha ku na mthu wu a thelako vhinya ya yiphya misavani ka kale; ngukuva vhinya ya yiphya yi nga phuxuta misava, se vhinya yi thekela, misava niyona yi goheka; 38Kambe vhinya ya yiphya yi thelwa ka misava ya yiphya. 39Kha ku na mthu wu, ngako a di sete vhinya ya kale, a navelako yi ya yiphya, nguko a khene: ‘Yo tshamba ngu yi ya kale.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\