LUKA 8

1Msana ka toneto, ene a ti tsimbila madhoropani ni mu mitini a txi txhumayela ni kunuwela Evhangeli ya Mfumo wa Txizimu. 2Vapostoli va Digumi ni Vambidi va ti kumweko nayo, kufana ni vavasikati vo kari, va nga ti hanyisilwe ka mimoya yo biha ni ka mipando. Ka vona ku ti ni Maria, a dhanwako ku mbwa Magdhala, awu ma nga humiswa kwakwe mtxhanu wa madhimoni ni mambidi; 3Joana, msikati wa Khuza, nduna ya Herodha; ni Suzana ni vamwane vavasikati, va nga titi va vhuna ngu silo sawe. 4Ngako dibutho da hombe di di sengeletanile kwakwe, kumweko ni vathu va va nga ti tile ngu ka didhoropa ni didhoropa, Jesu a to wombawomba navo ngu txidinganiso a txi khene: 5“Mphayi a humile kuya phaya; kutingako a txi phaya, timbewu timwane ti to wela ha nzila, ti txi kandetelwa ngu vathu, se sinyana sa txitimwi si ti jokotela totshe. 6Timwane ti to wela ha marigwini, se ngako ti di mite, ti to wuna ngu kupwata thomu. 7Timwane ti wela ha mipani, se mipa yi kula kumweko nato, yi ti kura, ti fa. 8Aniko timwane ti to wela ha mafuni ka kunene, ti txi kula, ti veleka ngu dizana.” Ngako a di wombile-to, a to huwelela a txi khene: “Awu a ku ni tinzeve ta kuengisa a na engise.” 9Se vagondiswa vakwe va to mu wotisa va txi khona: “Txidinganiso txiya txi womba txani?” 10Ene a ti khene kwawe: “Anu mi ningilwe kuziva misisalo ya Mfumo wa Txizimu, kambe vamwane va gelwa ngu sidinganiso, ti to, hambi va txi wona, va si wonisisi, hambi va txi engisa, va si ti pimi. 11“Aniko txhamuselo ya txidinganiso txiya ngu yiya: Mbewu ngu Dipswi da Txizimu. 12Ava va ku ha nzila, ngu vale va nga pfa dipswi, se Sathane a ta thavisa dipswi timbiluni kwawe, kasi va si kholwi ni kuhanyiswa. 13Ava va ku ha marigwini, ngu va va nga engisa dipswi, ve di amukela ngu kutsaka, kambe ve pwata mikuluti, va txi tumela ngu mbimoanyana; se ngu mbimo ya txiduko, va rereka. 14Ati ti nga wela mipani, ngu va va nga engisa dipswi, aniko, va di ngadi ve tsula masoni, va to di leka di kamaretwa ngu kuvilela ni kudhunda tithomba, ni ku ti tsakela ka wutomi wuwa, se va si ngadi ve veka mihando ya kuvitwa. 15Ati ti nga wela ha mafuni ka kunene, ngu va va nga engisa Dipswi ngu mbilu ya yinene ni yo lulama, ve di xayisa, ve veleka mihando ngu kutimisela. 16“Kha ku na mthu wuwa a lumekako dilambu, a txi di fenengeta ngu txitundu kumbe ku di veka hahatshi ka m'bhedhu; aniko a di hayeka ha txipandeni, ti to ava va wulelako ve wona kuwonekela. 17Ngukuva kha ku na txilo txi txi ku kusisalani, atxi txi na ku ambi wonekiswa, futsi kha ku na txilo txo siswa txi no mbi humelela kubasani. 18Ngu konaho, ti engiseni khakwati ati ni mi gelako. Ngukuva awuwa a ku naso, ana engetelwa; aniko awu a ku singa naso, a na tekelwa ni si a nga ti si themba ku a naso.” 19Mame wa Jesu ni vanawe va to ta kwakwe, aniko ve tandeka ku mu tshuketela ngu mhaka ya kutala ka vathu. 20Se va to mu zivisa va txi: “Mame wako ni vananu va emile hahanze, va lava ku kuwona.” 21Kambe ene a to xamula a txi khene kwawe: “Mame wangu ni vanathu ngu va va engisako Dipswi da Txizimu, ve di thumisa.” 22Ka dimwane ditshiku a to wulela ngalavani ni vagondiswa vakwe, se a txi khene kwawe: “He tshawunyeteni digova diya hi ya mtxhatuko ka dona.” Se va to khukha. 23Va di ngadi va txi tsimbila, ene a to otela; se ku to vhiluka mkutxu wa diphuho da hombe digovani, ngalava yi txi lava kutala ngu mati; se va ti ha phangoni. 24Se va to tshuketela ve mu wusa va txi khoma: “Mgondisi, ha lova!” Se a to wuka a txi ema, a txi malata moya ni kuvhiluka ka mkutxu wa mati. Se si malate, ku txi va ni kutenga. 25Se a txi khene kwawe: “Kukholwa kwanu ku hani?” Vona va to telwa ngu dizowa, ve gelana va txi: “I mani wu a malatako moya ni linene, si txi mu engisa, kani?” 26Se va to hoka ditikoni ka Gerasa, di nga dingetana ni Galileya. 27Kutingako Jesu a di jatamile hahatshi, a to manana ni wamwamna wa didhoropa dileya, awu a nga ti wuleletwe ngu madhimoni, na a sa ambala txilo: awu kambe a nga si zumbi nyumbani, aniko a ti hanyela mayivani. 28Kutingako a di woni Jesu, a to kwangula e ti wisa hahatshi masoni kwakwe, a txi womba ngu dipswi da hombe a txi khene: “I mhaka muni ni ku nayo ni nawe, Jesu, Mwanana wa Txizimu Nyatxitimwi? Na ku kombela, u nga ni xanise.” 29Ene a wombile tiya ngukuva Jesu a ti rumile moya wu wo biha kuhuma ka mthu wule. Moya wule i ti kale wu txi mu xanisa, a txi zumba a di sungilwe ngu titxhini ni makhodha, kambe ene e si bhenula e rethelwa txiwulani ngu didhimoni. 30Jesu a mu wotisile a txi: “U mani ditina dako?” Ene a txi khene: “Ni Txikwata.” Ngukusa madhimoni o tala ma ti wulete kwakwe. 31Se ona ma to mu kombela ti to a si ma yisi diphalani ko mbi gwita. 32Mtxhambi wa hombe wa tikhumba wu titi ho mmangoni, wu txi dya. Se madhimoni ma to mu kombela ti to e tumela ku ma txi wulela ka tona. Se ene a to ma tumelela. 33Se madhimoni ma to huma ka mthu wule, me wulela tikhumbani, se mtxhambi wa tikhumba wu to tutuma wu ya ti vinza lineneni, wu mbembemela konamo. 34Vadyisi va mtxhambi, ngako va txi wona ti ti nga humelela, va to tutuma ve ya zivisa mhaka yiya didhoropani ni tithembweni. 35Se vathu va to huma ve ya wona ti ti nga humelela. Kutingako va txi hoka ka Jesu, va to mana mthu wuwa madhimoni ma nga huma kwakwe, a di khalahatshile minengeni ka Jesu, a di ambate, a di ni kupima ka kunene, se ve thava ngutu. 36Ava va nga wona timhaka tiya va to xawutela ti to a hanyisile ku txani awu a nga ti ni madhimoni. 37Se vathu votshe va ditiko da Vagerasa va to kombela Jesu ti to e khukha ditikoni kwawe, ngukuva va ti ni kuthava ka hombe. Se Jesu a to wulela ngalavani e tshumela. 38Se mthu wuwa madhimoni ma nga huma kwakwe, a to mu kombela kutsula nayo, aniko Jesu a mu tshumetile a txi khene: 39“Tshumelela ka va ka kwanu, u txi ya xawutela totshe ti Txizimu txi nga ku mahela tona.” Se ene a to tsimbila ka dotshe didhoropa e huwelela totshe ti Jesu a nga mu mahela tona 40Kutingako Jesu a di tshumete, a to amukelwa ngu dibutho, ngukuva votshe va ti mu verete. 41Se ku to ta wamwamna wu a dhanwako ku i Jayiro, awu i nga ti mthangeli wa disinagoga, a txi ti wisa minengeni ka Jesu, e mu kombela ku e wulela nyumbani kwakwe 42nguko a ti ni mwanana wa txihoranana wa mmweyo ekha, wa tanga yo lava kuhoka ka digumi da malembe ni mambidi, a nga ti hafuhi ni kufa. 43Jesu a di ngadi a txi ya kona, vathu vo tala va to mu kamanyeta. Se wamsikati wo kari, a nga ti ni malwati a lingolengole, awu a nga lwala digumi da malembe ni mambidi, a txi heta male yakwe yotshe ngu vadhokodhele, aniko ni wammweyo kha si kota ku mu hanyisa. 44A to tshuketela Jesu ngu msana, e gwesa wuziva wa nguwo yakwe, se wulwati wakwe wu ema konako. 45Jesu a to wotisa a txi khene: “I mani a nga ni gwesa?” Votshe va kanetile. Pedro a ti khene: “Mgondisi, u randetwe ngu dibutho, di txi ku kamanyeta.” 46Kambe Jesu a ti khene: “Ku ni mthu wu a nga ni gwesa, nguko ni ti pfite ngu mtamo wu nga huma kwangu.” 47Kutingako wamsikati a di woni ti to a tumbutwe, a to ta ngu kudhudhumela, a ta khizama minengeni kwakwe, a txi ti landula apune masoni ka vathu votshe, na a txi womba tiya a nga mu gwesela tona ni kuhanyiswa kwakwe ngu txikuluveta txa konako. 48Se Jesu a txi khene kwakwe: “Mwanangu, kutumela kwako ku ku hanyisile; tsula ngu kudikha.” 49Kutingako a di ngadi a txi wombawomba, ku to bwaka mmwane wa kuta ngu nyumbani ka mthangeli wa disinagoga, a txi khene kwakwe: “Mwanana wako a fite. U nge ngadi u txi karata Mgondisi.” 50Aniko Jesu, ngako a txi ti pfa a to khene kwakwe: “U nga thave, tumela dwe. A na hanya.” 51Kutingako a di hokile mtini, kha tumelela ni wammweyo kuwulela nayo nyumbani, hahanze ka Pedro ni Johane ni Jakobe, kumweko ni tate ni mame wa mwanana wule wa txihoranana. 52Kambe va ti ha masalukoni, va txi dila ngu ngene. Se Jesu a txi khene: “Mi nga dileni. Kha fa, a to otela.” 53Se vona ve mu seka, nguko va txi ti ziva ku a fite. 54Aniko ene a to mu ñola ngu diwoko, e guleta dipswi, a txi khene: “M'horana, wuka.” 55Konako, moya wakwe wu to tshumelela kwakwe, se ene kunukunuko a to wuka. Se Jesu a to va gela ve mu ninga sakudya. 56Se vaveleki vakwe va to xamala ngutu. Se ene a to va leleta ku va si geli mthu ati ti nga humelela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\