LUKA 9

1Jesu, adi sengeletile vale va digumi ni vambidi, a to va ninga mtamo ni wukoma txitimwi ka madhimoni otshe ni mtamo wa kuhanyisa malwati. 2Se e va ruma kuya txhumayela Mfumo wa Txizimu ni kuhanyisa valwali. 3A txi khene kwawe: “Ngu sa nzila, mi nga thukeni mi longa txilo, hambi i di ndonga, msava mwendo mbuva, mwendo male; hambi kuva ni mabhaji mambidi. 4Nyumba yihi ni yihi mi no wulela ka yona, zumbani ka yona kala kuza mi khukha. 5Kambe ava va si mi amukeliko, ngako mi txi huma mtinimo, huphutani lithule la mikondo yanu, kasiku ti na maha wufakazi kwawe.” 6Koneho va to huma, ve tsimbila ngu mkhokhola ni mkhokhola, na va txi gondisa Evhangeli, ka otshe makhalo ve hanyisa valwali. 7Mkoma Herodha a to pfa totshe ti ti nga mahwa ngu Jesu, se a txi kanganyiseka ngutu, ngukuva vamwane va titi khona: “I Johane a nga wuka ka vakufa.” 8Vamwane va txi: “I Elija a nga humelela,” vamwane va txi: “I mmweyo wa vaprofeti va kale a nga wuka ka vakufa.” 9Kambe Herodha a txi khene: “I di Johane, ni mu wite msungo; i nga va mani wuwa ni pfako timhaka takwe, to nga tiya kani?” Se e vilela ku mu wona. 10Kutingako vapostoli va di tshumete, va to ya gela Jesu totshe ti va nga ti maha, se ene a txi va teka e ya navo, vona vokha, ka diphambo da didhoropa di di dhanwako ku i Betsayida. 11Ngako mabutho ma di ti zivile, ma to mu londeta, se ene a di va amukete, a to wombawomba navo ngu timhaka ta Mfumo, e hanyisa va va nga txi vilela ku hanyiswa. 12Ditambo di txi ya kuswani, se va Digumi ni Vambidi va to mu tshuketela va txi mu gela ku khona: “Tsulisa dibutho da vathu, kasiku ve tsimbila ngu mitini ni tinyumbani, va na mana sakudya ni wukhalo wa kuotela nguko ahawa hi ku kona njiwulani.” 13Ene a to va gela ku khene: “Va ningeni anu sakudya.” Vona va xamute va txi khona: “Ho va ni mtxhanu wa mapawu ni sihaka simbidi kugwita. Hahanze ka kuva hi tsula athu hi txi ya xava sa kudingana dibutho diya dotshe.” 14Kunene vona i ti mu ka mtengo wa mtxhanu wa makumi a mazana a vavamna; Jesu a to gela vagondiswa vakwe a txi khene: “Va geleni ve khalahatshela ngu mitxawa ya mtxhanu wa makumi.” 15Vona va mahisile toneto, va txi va gela ve khalahatshela votshe. 16Jesu a to teka mapawu a mtxhanu ni sihaka sile sa simbidi, a txi gula maso a txi wona nzumani, a txi si katekisa, a txi si bhandelela, a txi si ningela ka vagondiswa, kasiku vona ve avela dibutho; 17Votshe va dyite va txi khura; msana keto, va tshumete ve rolela asi si nga sala: Digumi da sirundu ni simbidi. 18Ka ditshiku do kari, ngako Jesu a txi khongela ka wukhalo wa kusisaleka, vagondiswa vakwe va ti kumweko nayo, se ene a txi va wotisa ku khene: 19“Vathu va khona ngani mani kani?” Vona va to xamula va txi khona: “Va u Johane Mubhabhatisi, se vamwane va khona u Elija, vamwane kambe va khona u mmweyo wa vaprofeti, a nga wuka ngu ka vakufa.” 20Ene a to khene kwawe: “Anu-ko, mi khanu ngani mani kani?” Pedro a to xamula a txi khene: “U Mesiya wa Txizimu.” 21Ene Jesu a to va layisisa tatinene ti to va si geli mthu ni wamweyo, 22A txi txhamusela ku khene: “Mwanana wa Mthu a fanete kuxaniseka ngutu, a txi vengelwa ngu madhota a ditiko ni vaphaxeli va hombe ni vabhali, a txi ningelwa kuya dawa, aniko ngu ditshiku da wuraru, a na wuka.” 23Se a txi gela votshe ku khene: “Ngako mthu a txi lava ku ni londisela, a na ti lambe apune, a txi pakata txihambano txakwe, ditshiku ni ditshiku, a txi ni londisa. 24Nguko awu a lavako kuponisa wutomi wakwe, a na wu mwalata; ani wu a mwalatako wutomi wakwe ngu mhaka yangu, a na wu ponisa. 25Ngu toneto, ti vhuna txani ka mthu kumana ditiko dotshe, a txi mwalalelwa ngu wutomi wakwe kumbe ku ti lovisa kani? 26Ngukuva wuhi ni wuhi a telwako ngu tingana ngu ngani ni timhaka tangu, Mwanana wa Mthu a na telwa ngu tingana ngu ngene, mbimo yi a no wuya, wudhumoni kwakwe ni ka Tate ni ka tingelozi to sawuleka. 27Ni tsanisile ni khani kwanu: Va ho vamwane va nga ema kona hawa, ava va no mbi gweswa ngu lifo, va si nzi kuwona Mfumo wa Txizimu.” 28Msana ka timhaka tiya na masiku ma txi lava kuva a mtxhanu ni mararu, Jesu a to teka Pedro ni Johane ni Jakobe, e kwela navo mmangoni kuya khongela. 29Kutingako a txi khongela, khohe yakwe yi to phinduka, tinguwo takwe ti basa, ti txi phatima. 30Se ku to woneka vavamna vambidi, va nga txi wombawomba nayo, i ku Mosi ni Elija, 31ava va nga woneka ngu kuphatima, va txi wombawomba ngu ti a no khukhisa tona ngu Jerusalema. 32Kambe Pedro ni va a nga ti navo, va ti nemelwa ngu wukohe. Mbimo yi va nga wuka, va to wona kuphatima kwakwe, ni vavamna va vambidi ava va nga ti emile nayo. 33Ngu txikhati txi va nga txi lava kuhambana nayo, Pedro a to khene ka Jesu: “Mkoma, ta tshura ngako hi txi zumba kona hawa; hi tumelele hi txi aka midhute miraru; wumwane mbwako, wumwane mbwa Mosi, wumwane mbwa Elija.” Kambe a si ti zivi ati a nga txi wombawomba tona. 34A di ngadi a txi wombawomba, direfu di to ta, di ta va fenengeta; va di direfuni, va to telwa ngu dizowa vagondiswa. 35Di to huma dipswi direfuni di txi: “Awuwa i Mwanana wangu wa kusawuleka. Mu engiseni.” 36Di di ngadi di txi pfala dipswi diya, Jesu a to maneka i di ene ekha. Keyo masiku vagondiswa va to malala, va si geli mthu ati va nga ti wona. 37Ngu ditshiku di di londetako, mbimo yi va nga txi kwitima ngu mmangoni, dibutho da hombe di to mu hingeta. 38Se wamwamna a nga ti hagari ka dibutho, a to kwangula, a txi khene ka Jesu: “Mgondisi, na ku kombela, ngono u ta wona mwanana wangu, ngukuva ngene wamweyo ekha kwangu. 39Ngako moya wu txi mu ñola, koneko wo kwangula, a txi dhudhumela, e pupuma diphutu, wu txi mu ginyalata, wu si tumeli ku mu leka, hambiko wu nga mu karata ngutu. 40Ni kombete ka vagondiswa vako, ni txi khani va na wu tovele, aniko va tandekile.” 41Jesu a to xamula a txi khene: “Lixakanu lo mbi tumela ni lo gombonyeka, ni na va ni nanu ni kulaphisa mbilu kala ditshiku muni kani? Tisa mwanana wako hawa.” 42A di ngadi a txi tshuketa, didhimoni di to mu ginyalata, di txi mu dhudhumelisa, kambe Jesu a to dhusa moya wule wa nzambwa, se e hanyisa mwanana e mu ningela ka tate wakwe. 43Se votshe va to xamala mtamo wu wa hombe wa Txizimu.Kutingako votshe va txi xamala totshe ti Jesu a nga ti maha, ene a to gela vagondiswa vakwe a txi khene: 44“I di anu, engisani tatinene mapswi awa: Mwanana wa Mthu a na ningelwa manzani ka vathu.” 45Kambe vona kha va ma manisisa mapswi awa: ma ti sisate kwawe; se ve thava ni ku mu wotisa ati ma txhamuselako tona. 46Se ku to humelela kukanetisana hagari kwawe, kasi kuziva ti to wa hombe wawe i mani. 47Kutingako Jesu a txi wona mialakanyo ya timbilu tawe, a to teka tximwananana e txi veka hafuhi kwakwe, se a txi khene kwawe: 48“Wuhi ni wuhi a amukelako tximwananana txiya ngu ditina dangu, wa ni amukela; se awu a ni amukelako, a amukela wu a nga ni ruma. Ngukuva awu i ku wamdotho hagari kwanu motshenu, ngene i ku wa hombe.” 49Se Johane a to womba a txi khene: “Mgondisi, hi woni mthu wo kari a txi tovela madhimoni ngu ditina dako, se hi mu tsimbile, ngukuva kha hi londisi.” 50Jesu a txi khene kwakwe: “Mi nga mu tsimbeni, nguko awu a si lwiko ni nanu, a ema ni nanu.” 51Ngako ma txi hoka masiku a kuguletwa kwakwe, Jesu a to tsana a txi teka nzila ya kuya Jerusalema. 52A txi rumela mitumi masoni kwakwe. Vona va to khukha ve tsula, ve ya mtini ka Vasamariya kasi kuya mu lulamisela sotshe kona. 53Aniko Vasamariya kha va mu amukela, nguko a nga txi endela Jerusalema. 54Va di woni tiya vagondiswa Jakobe ni Johane, va to khona: “Mkoma, wa ti lava hi rumela mndilo wu txi txhika ngu nzumani wu ta va fuvisa kani?” 55Aniko ene a to tshembereka e va kawuka, a txi: “Kha mi wu zivi moya wu mi ku nawo. Nguko Mwanana wa Mthu kha tela kuta lovisa vathu, aniko a tete kuta ponisa.” 56Se va to huma ve ya ka wumwane m'ti. 57Mbimo yi va nga txi tsimbila, mthu wo kari a to gela Jesu, hanzila, ku khene: “Ani ni na ku londisela kotshe mu u no tsimbilela kona.” 58Jesu a to mu xamula a txi khene “Vanyapwe vana ni mibhala, sinyana nisona sina ni sisaka; aniko Mwanana wa Mthu kha nga ni ko khigetela kona msungo wakwe.” 59Se a txi gela mmwane ku khene: “Awe ni londise.” Eyo a to xamula ku khene: “Ni tumelele ni ya thanga ngu kutshotsha tate wangu.” 60Jesu a ti khene kwakwe: “Leka vafi va txi kelela vafi vawe. Kambe awe tsula u txi ya zivisa timhaka ta Mfumo wa Txizimu.” 61Mmwanyane nene a mu gete ku khene: “Ani ni na ku londisela, Mkoma, aniko ni tumelele ni ya thanga ngu kusatisana ni vale va ku nyumbani kwangu.” 62Aniko Jesu a to mu angula ku khene: “Awu a ñolako digejo, e tshembereka a txi wonetela msana, kha nga ni fanelo ya Mfumo wa Txizimu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\